Staicele - Reportāžas - Audžuģimenes

18.04.2007.

Palīdzi man izaugt lielam!

Skolās mācību gads tuvojas noslēgumam, bet Bērnu un ģimenes lietu ministrija atkal aicina uzsākt mācības topošajām audžuģimenēm. Audžuģimeņu apmācība sāksies aprīļa beigās, kad vecāko klašu audzēkņi sāks gatavoties izlaiduma eksāmeniem. Gan skolu beidzējus, gan jaunās audžuģimenes sagaida jauna pieredze, grūtību pārvarēšana, prieks par paveikto un jaunu mērķu izvirzīšana. Katra mācīšanās ir saistīta ar pārmaiņām ierastajā dzīves redzējumā. Sākotnēji tā maina mūs pašus, bet tad, kad uzkrāts ir pietiekami daudz, mēs mainām arī apkārt esošo.

Daudzas audžuģimenes ir izmainījušas to bērnu bēdīgo pieredzi, kuriem nācies saskarties ar vienaldzību un nežēlību. Vidzemē šobrīd ir 84 audžuģimenes, kurās dzīvo 92 bērni. Tie ir bērni, kuriem vēl ir cerība nonākt atpakaļ savās mājās, kur vecāki būs ko sapratuši, iemācījušies un izmainījuši, bet, ja tas nenotiks, atrast sev mīļu aizbildni vai ģimeni, kura viņu pieņems kā savu bērnu. Audžuģimene ir bērna patvērums uz laiku, kurā var iemācīties mierīgi gulēt, nebaidīties no aukstuma un bada, lēni un piesardzīgi sākt uzticēties pieaugušo pasaulei un ļaut piedzimt kādai jaunai cerībai.

Pirms uzsākušies lielie pavasara darbi un augļudārzi vēl tikai briedina krāšņos ziedus, var pārdomāt par iespēju blakus ierastajam sākt ko jaunu. Tā ir uzdrošināšanās atvērt savas nama durvis plašāk, ļaujot pa tām ienākt tam, kuram bieži vien viss jāsāk mācīties no paša sākuma.

Ja vēlaties iesaistīties Latvijas audžuģimeņu kustībā, tad varat pieteikties bezmaksas audžuģimeņu apmācības kursiem aprīļa un maija piecās nedēļas nogalēs (sestdienās vai svētdienās), rakstiet - Meža ielā 7, Valmiera, LV-4201, vai zvaniet 64233587.

Paldies visiem tiem, kuri reizē ar savu dzīvi spējuši palīdzēt to uzsākt vēl kādam!

Līga Mergina,
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Vidzemes reģiona konsultante