Staicele - Reportāžas - Pie saules zaķiem

11.04.2007.

Pie Saules zaķiem – pasākums skolas bibliotēkā

     11. aprīlī skolas bibliotēkā, bibliotekāre Iveta mūs pulcināja uz lasītāju pasākumu Pie Saules zaķiem. Pasākumā piedalījās 1. - 4. klašu kolektīvi un skolotājas Daces un skolotājas Jautrītes bērni no 5 - 6 gadīgo bērnu apmācības grupiņām.

     Klašu kolektīvi bija sagatavojuši mazus uzvedumus no Imanta Ziedoņa Krāsainām pasakām


1.klase - Sarkanā pasaka


2. klase - Raibā pasaka


3. klase - Dzeltenā pasaka


4. klase - Zaļā pasaka


Skolotājas Daces „putniņi” un …


… skolotājas Jautrītes „zaķēni” skaitīja Lieldienu dzejoļus!


Bibliotekāre Iveta apsveica čaklākos grāmatu lasītājus un …


… īpaši uzteica pirmklasnieku - Krišu Pinkuli, kurš izlasījis pāri par 40 grāmatām!


Pasākumu vadīja divi jauki Staiceles apkārtnes mežu zaķēni - Pauks /Rūta/ un Šmauks /Randa/!

Jautrītes Pelēkās teksts un foto