Staicele - Reportāžas - Makšķernieku biedrības kopsapulce

03.04.2007.

Ne asakas!

Tā iesākās un beidzās kārtējā makšķernieku biedrības Ūdensroze kopsapulce 3. aprīlī. Organizācija kļuvusi par juridisku un saucas Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju makšķernieku biedrība Ūdensroze. 


Valdes priekšsēdētājs J. Treija kungs aicināja visus makšķerniekus un citus interesentus būt aktīviem makšķerniekiem un dabas bagātību sargātājiem.


Prieks par tik lielu apmeklētību.

Makšķerēšanas sezona sākusies 1. aprīlī. Lai varētu likumīgi makšķerēt, vispirms jāiepazīstas ar 2007. gada 30. martā pieņemtajiem Staiceles pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.5. - „Licencētās makšķerēšanas Nolikums Salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā.” Lasīt šeit >>>

Aktuāls jautājums arī licenču sadales kārtība un izsniegšana. Par licencēm staiceliešiem jāpateicas Ainažu makšķernieku biedrībai, kura nokārtoja tās arī Staiceles posmā Salacas III makšķerēšanas zonā. Uz Staiceles teritoriju pavisam izdotas 90 bezmaksas licences, kuras staicelieši būs tiesīgi saņemt pēc Nolikuma 5.1. punkta.

Valdes locekļu vārdā, jāsaka liels paldies par iestāšanos makšķernieku biedrībā, jo tagad iegūstam ne tikai tiesības, bet arī pienākumus!

Ar makšķerniekiem kopā bija Gunta Dalka,
Ievas Drones foto