Staicele - Pasākumi - Mani skolas stāsti

05.11.2011.
Rozēnu, Puršēnu, Vīķu un Staiceles skolas bijušie un esošie audzēkņi un vecāki, pedagogi un tehniskie darbinieki!

Aicinām JŪS piedalīties svētku Izglītībai Staicelē – 110 veidošanā, uzrakstot savas vai pierakstot citu atmiņas par skolas gadiem, tā kopīgi veidosim vērtīgu, interesantu atmiņu grāmatu
„Mani skolas stāsti”!

Lūgums uzrakstīto atnest uz Staiceles vidusskolu bibliotekārei Ivetai Apsītei, atsūtīt pa pastu vai e-pastu iveta.apsite@inbox.lv līdz 2012. gada 1. martam. Pievienojiet arī lietiskos materiālus (foto, liecības, burtnīcas, grāmatas, diplomus, zīmējumus, referātus, dienasgrāmatas, vēstules, apsveikumus utt.)! Tos, ievērojot JŪSU vēlmes, nokopēsim un atdosim. Varat rakstīt brīvajā stilā, varat atbildēt uz mūsu jautājumiem.

Jautājumi

Jūsu vārds un uzvārds
Skolas laika uzvārds
Dzimšanas gads
Pašreizējā nodarbošanās / statuss
Telefons
E-pasts

1) Laika posms, kad mācījāties Staiceles, Vīķu, Rozēnu vai Puršēnu skolā, cik tālu tā bija no mājām, kā nokļuvāt uz skolu?

2) Skolas ēkas, apkārtnes, iekštelpu, tehnisko darbinieku, audzēkņu un skolas iekšējās kārtības noteikumu, prasību (arī ģērbšanās stila) apraksti.

3) Pedagogu raksturojums (visiem – vārds, uzvārds, mācību priekšmets), par direktoru, mācību pārzini, organizāciju (pionieru u.c.) un pulciņu vadītājiem, ārpusklases pasākumu veidotājiem.

4) Jūsu klases audzinātāju raksturojums, cik skolēnu klasēs, kopīgi piedzīvotais, vecāku sadarbība ar skolu, skolas sadarbība ar dažādām iestādēm.

5) Mācību procesa raksturojums: mācību priekšmeti, kādas metodes izmantoja skolotāji, kā vērtēja zināšanas (atzīmēs, ballēs), kā notika mācību vielas atprasīšana, kādas pārbaudes, inspekcijas, vasaras darbi, apbalvojumi, pateicības.

6) Stāsts par konkrētiem skolas dzīves atgadījumiem – interesantiem, nozīmīgiem, kurioziem, skumjiem (Reiz bija tā....).

7) Atmiņas par dzīvi internātā.

8) Skolas mācību piederumu, nepieciešamo tērpu un grāmatu apraksts, kas un cik, gatavojoties skolai, bija nepieciešams un tika nopirkts?

9) Atmiņas par skolas virtuvi, tās darbiniekiem un ēdināšanu.

10) Atmiņas par svētkiem, tradīcijām, godināšanām un konkursiem skolā.

12) Talkas un akcijas, ekskursijas un ārpusstundu dzīves apraksts.

13) Skolas vai klasesbiedrs, kas, Jūsuprāt, sasniedzis ievērojamus panākumus Latvijas vai pasaules mērogā? (Kā sazināties ar viņu?)

14) Kam un par ko savā izglītības dzīvē vēlaties īpaši pateikties?

15) Ko Jūs novēlētu mums visiem?

Mīļš paldies par atsaucību!