Staicele - Pasākumi - 14.05.2011. Staiceles vimba un Muzeju nakts

14.05.2011.
"Staiceles Vimba" un "Muzeju nakts" Staicelē

Makšķerēšanas pasākuma „Staiceles vimba 2011”

NOLIKUMS

1. Makšķerēšanas pasākums „Staiceles vimba 2011” (turpmāk tekstā – sacensības) notiek Alojas novada Staiceles pagasta administratīvajā teritorijā.

2. Sacensības sadarbībā ar Alojas novada domi,makšķernieku klubu „Ūdensrozes” un biedrība „Lielsalaca” (Zaļā iela 5, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035, reģ.Nr.40008102180, tālrunis 9444378).

3. Sacensību norises vieta un laiks: Staiceles pilsēta 2011.gada 14.maijs no plkst.7.00 – 15.00.

4. Dalībnieki sacensībām var reģistrēties līdz 2011.gada 14.maijam no plkst 5.30 līdz plkst.6.30. Pasākuma atklāšana plkst.6.15

5. Sacensību dalībnieki ar inventāru sevi nodrošina paši.

6. Sacensībās piedalīties var jebkurš makšķerēt gribētājs. Dalības maksa 2,- Ls. Visi makšķernieki tiek sadalīti pa vecuma klasēm:

   1.klase - bērni līdz 16 gadiem;
   2.klase - jaunieši no 16 līdz 21 gadam;
   3.klase - tautas un pieaugušo no 21 gada.

Katram sacensību dalībniekam obligāti ir jāiegādājas atbilstoša licence, kura dod tiesības makšķerēt 2011.gada 14.maijā. Dienas licenci varēs iegādāties arī uz vietas.

7. Sacensību dalībniekiem ir pienākums pēc makšķerēšanas atgriezt iegādātās licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu.

8. Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par personisko drošību pasākuma laikā.

9. Pasākuma laikā jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē makšķerēšanas jomu (piemēram, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi”). Kā arī pašvaldības saistošie noteikumi „Nolikums par licencēto makšķerēšanu salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā (posms Salaca III) un šis Nolikums.

10. Sacensību dalībniekiem jāievēro, ka sacensību vieta ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija, jo atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā un jāievēro prasības, kas nodrošina dabas aizsardzību rezervāta teritorijā.

11. Dalībnieku lomus vērtē tiesnešu komisija, nosakot zivju kopējo svaru ar svariem. Tiesnešu komisijas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

12. Sacensību noslēguma cerimonija notiek plkst.16.00 Staiceles pilsētas lielajā estrādē, koncerts, kurā notiks sacensību uzvarētāju apbalvošana. Apbalvo katras klases pirmās trīs vietas iegūvējus.