Staicele - Pasākumi - Staiceles vidusskola - 30.04.2011. Lielā talka

30.aprīlī Lielā talka visā Latvijā

30. aprīlī visā Latvijā no 9.00 – 15.00 notiks lielā vides sakopšanas talka. Šogad atkritumu vākšana paredzēta tikai īpaši marķētos dzeltenas krāsas maisos. Tos varēs saņemt talkas dienā oficiāli noteiktās talkošanas vietās. Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētās talkas vietās un par to jāinformē talkas atbildīgais. Talkas vietas katrā pārvaldē tiks precizētas un izziņotas.

Sīkāku informāciju par Lielās Talkas aktivitātēm var iegūt www.talkas.lv. Aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus un tiltiņus.

Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!

30. aprīlī 9:00 pulcēsimies pie domes ēkas. Kopīgi sakopsim teritoriju starp Lielās ielas 34. namu un mūzikas skolu. Līdzi ņemiet darba cimdus un darbarīkus.

 www.talkas.lv

Staiceles vidusskolas kolektīva talkošanas informācija

2011. gada 18.–29. aprīlī pēc stundām vai 30.04. kopā ar pilsētniekiem

KLASE, AUDZIN.

TALKAS VIETAS

1.
(B. Eglīte)

Ap internāta ēku un skolu, auto stāvvietas teritorija
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

2.
(I. Neimane)

Lielie grāvji skolas ceļa abās pusēs līdz bumbai un ap futbollaukumiem
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

3
(G. Vizule)

Skolas aizmugure, sašķūrētā kalna apkārtne, ap kurtuvi un zēnu mājturības klasi
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības ievērošanu.)

4.
(D.Priekule)

Ceļmalas no skolas lielās bumbas līdz ūdenstornim, gar baznīcu, tur ieleja
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

5.
(L.Priekule)

No SPF gaisa tilta ceļmalas, ap „Mežbirža”, ap angāriem līdz akai un tur meža taciņas
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

6.
(I. Jurka)

Parks, estrādes apkārtne, tunelis, līdz Lielajai ielai
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

7.
(I.Konrāde)

No šosejas Līvānciema kopīgās teritorijas
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

8.
(L. Abendrote)

No „Mežbiržas” veikala ceļmalas gar kapiem, tālāk ceļmalas līdz pieturai “Karogi” un atpakaļ ceļmalas gar (bijušo stādaudzētavu) atpūtas vietu
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības ievērošanu.)

9. A
(V. Tiltiņa)

No skolas lielās bumbas abas ceļmalas līdz V.Tiltņas privātīpašuma ceļam
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

9. B
(I. Apsīte)

Ceļmalas (mežmalas) no inform. centra uz Vīķu pusi līdz Līkajai priedei
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

10.
(V. Brente)

Ap garāžām, Represēto akmens, ap stabiem zem stārķu ligzdas, mežmala, pa Nākotnes ielu līdz Zaļajai pieturai, tās teritorija un atpakaļ ceļmalas līdz ”Selgām”
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības ievērošanu.)

11.
(V. Lūse)

Ap Stārķu muzeju, gar austuvi, ceļmalas gar tradīciju namu līdz “Selgām” un pļavmala pilsētas pusē (arī ap puķu dobi), ceļmalas līdz “Miks”
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības ievērošanu.)

12.
(E. Ozols)

Krauja – krasts zem internāta līdz parkam (gar lielo futbollaukumu)
(Informēt skolēnus un kl. žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu.)

Sk. A. Rudzīte

www.talkas.lv