Staicele - Nellija Kalniņa 24.11.1927. - 08.04.2011.

Mūžībā aizgājusi
bijusī Staiceles pamatskolas skolotāja
NELLIJA KALNIŅA
(24.11.1927. - 08.04.2011.).Pēdējā gaitā matemātikas skolotāju un klases audzinātāju izvadīsim ceturtdien, 14.aprīlī, plkst.14:00 no Staiceles kapličas.

NELLIJA KALNIŅA
(1927.24.11. – 2011.08.04.)

Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī ... klusi dungo cilvēks un spriež ... Cik labi, ka zemeņu stādi pārziemojuši, būs ar ko pacienāt mazbērnus! Sniegpulkstenītes un krokusiņi žirgti lien cauri aukstajai zemei. Istabā augi tā sasparojušies saules staros. Jā, vēl kaimiņienēm jāizstāsta, kādi notikumi šoreiz saraibinājuši ne tikai Staiceles, bet arī Latvijas ikdienu. Lieldienās jāizcep garā kūka un pīrāgi, kas bērniem tā garšo. Atbraukšu no slimnīcas, iesēšu tomātus... Ne domās nepieļaujot, ka nebūs vairs spēka vai laika. Taču Liktenis lēma citādāk, un 8.aprīļa pusdienā sēru vēsts kā smeldzīga nopūta pāršalca Staiceli – Mūžības ceļos aizgājusi skolotāja NELLIJA KALNIŅA.

Dzimusi Mežgaile 1927. gada 24. novembrī Svētciema Purmaļos, kur vecākiem piederēja neliela zemnieku saimniecība un auguši 5 bērni – Roberts, Raimonds, Nellija, Millija un Rita, priecājoties, ka nekur nebija tik daudz krāsu kaķpēdiņu un meža zemeņu kā tēva māju norās un mežmalās.

Pirmās gudrības mazā Nellija ieguva Kuiķules 6-klasīgajā pamatskolā, to pabeidzot 1942. gadā. Tad vecākais brālis Raimonds ar velosipēdu zinātkāro māsu vedis uz 33 km attālajiem Limbažiem, lai viņa varētu nokārtot iestājeksāmenus vidusskolā un mācīties tur nākamos piecus gadus.

1947.g. Nellija uzsāka darba gaitas Lāņu skolā kā matemātikas skolotāja, reizē mācoties neklātienē Valmieras Pedagoģiskajā skolā. Būdama ļoti centīga un mērķtiecīga, pabeigusi arī Rīgas Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultāti. 1950.gadā jaunajai speciālistei piedāvāja matemātikas skolotājas darbu Staicelē, kur pagājis viss viņas radošais mūžs, piedzīvojot 7 direktorus un atmiņās biežāk pieminot Edgaru Līsmani, Lūciju Dalku, Gunāru Mežapuķi.

Atceras 1953. gads absolventi: Skolotāja Kalniņa mums bija pirmā audzinātāja, arī mēs viņai bijām pirmie. Staiceles 7-gadīgajā skolā trūka uzskates līdzekļu, bet skolotāja Kalniņa pati bija ļoti rūpīgi uz SPF sameklētām papīra loksnēm uzzīmējusi visu nepieciešamo ģeometrijas mācīšanai! Kam stundās neveicās, to apciemoja mājās, interesējās, palīdzēja, neskaitīja darba stundas un katru „līko koku” iztaisnoja! Prasīga, precīza, taisnīga, katru darbu darot ar vislielāko rūpību. Un prata tik skaisti ģērbties, ka meitenes centās viņu atdarināt. Bet rudeņos, kolhoza talkās strādājot, audzinātāja panāca, lai skolēniem par dabu samaksātu. Skolotāj, JŪS iemācījāt mīlēt ne tikai matemātiku, bet arī dzīvi, izprast tās pamatlikumus un atrisināt dzīves teorēmas arī tad, kad zināmo dots ļoti maz!

1954.gada viņa nodibināja ģimeni ar Haraldu Kalniņu, laulībā dzimuši dēli Gundars un Sandris, vēlāk radu pulciņā ienāca vedeklas Ausma un Elita, piedzima 5 mazdēli un mazmazmeitiņa Estere.

1963.gada absolventu atmiņas: Skolotāja mums bija kā otra māte, viņa iemācīja tik daudz derīga dzīvei – kārtību, precizitāti, gaumes izjūtu, pat kulinārijas iemaņas! Gatavojoties slavenajiem Staiceles astoņgadīgās skolas karnevāliem visskaistākās papīra cepurītes darināja mūsu audzinātāja! Bieži kopā gatavojām koncertprogrammas un zirga pajūgā vai kājām apceļojām tuvākos klubus. Apbrīnas vērti bija viņas hobiji: braukšana ar motociklu, fotografēšana, daiļdārza ierīkošana un bēru vainagu gatavošana.

Visu mūžu skolotāja Kalniņa bija sabiedrībā cienīta, apbrīnota, un paraugs jaunajiem kolēģiem gan ar izcilu profesionalitāti un pienākuma apziņu, gan godīgumu, rūpību, sirsnību, stalto stāju un bezgala vienkāršību. Arī tad, kad skolā vairs nestrādāja, katru gadu 1.septembrī un Skolotāju dienā viņa atnesa saviem kolēģiem klēpi pašas izaudzētu visskaistāko krizantēmu. Bet īpašu prieku skolotājai vienmēr sagādājušas tikšanās ar bijušajiem audzēkņiem, viņu apsveikumi jubilejās, pateiktais paldies par skolas gadiem un darba mūžu, tik pilnu mīlestības, kurā skolotas un lolotas trīs staiceliešu paaudzes.

Dzīvīte, dzīvīte ... Tu izšūpoji mūsu skolotājai 83 bagātus gadus. Lai visdziļākā līdzjūtība visiem N. Kalniņas tuviniekiem. Zemes klēpī skolotāju guldīsim 14.aprīlī plkst.14 Staiceles kapos.

Staiceles vidusskolas kolektīvs