Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

KULTŪRAS NORIŠU UN PASĀKUMU KALENDĀRSTRADICIONĀLIE PASĀKUMI >>>

REPORTĀŽAS no notikušajiem PASĀKUMIEM >>>

2013. gads

J A N V Ā R Ī :


2013.gada 1.janvārī 1:00 Staiceles kultūras namā Jaungada nakts diskotēka


17.janvārī 13:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā Aicinām uz tikšanos ar novadnieku-mākslinieku Aivaru Prokopoviču


● 26.janvārī 19:00 Staiceles kultūras namā
Atpūtas vakars kopā ar grupu "Zeļļi"

 

2012. gads

J A N V Ā R Ī :


1.janvārī 1:00 Staiceles kultūras namā
Jaungada nakts diskotēka. Ieeja bez maksas!

19.janvārī 11:00 Staiceles jauniešu klubiņā "Čempiņš"
Makšķernieku biedrības "Ūdensroze" biedru kopsapulce.


19.janvārī 16:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Pasākums Kalendāra stāsts.
Muzeja Pivālind kalendāru kolekcijas izstādes atklāšana un Staiceles 2012. gada kalendāra prezentācija.


25.janvārī 19:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā
Koncertprogramma "Rokasspiediena attālumā".
Piedalīsies brāļi Atis un Jānis Auzāni. Biļetes cena 6Ls (ar transportu). Tuvāka informācija TIC Staicelē vai pa tālr.: 64035371, 27806452.


28.janvārī Staicelē Pilsētas 20. gadadienas svinības

F E B R U Ā R Ī :


● 14.februārī 18.00 Visu mīlētāju dienā Mazsalacas vidusskolas 88.izlaiduma žetonu vakara izrāde pēc Rūdolfa Blaumaņa "Trīnes grēki" Staiceles kultūras namā.
Režisore - Merika Lūse. Ieeja – Ziedojums.


● 18.februārī 22:00 Valentīndienas diskotēka Staiceles kultūras namā. Ieeja 1Ls. Vakara gaitā loterija uz biļetēm.


● 24.februārī 11:00 „Senioru labo darbu grāmatas” prezentācija Staiceles pilsētas bibliotēkā


● Piektdienās 17:00 Līnijdeju nodarbības Staiceles kultūras namā. Vadītāja- Maija Drozda. Aicinām jaunus dejotgribētājus - atnāc arī TU!

M A R T Ā :


● 17.martā 10:00 Jauniešu klubiņā „Čempiņš” Staiceles atklātais čempionāts zolītē.
Dalības maksa 2,- Ls.


● 17.martā 17:00 Staiceles kultūras namā.
Varis Vētra koncertā mī-le-stī-bai "Pārdodu vēju un zirgu klāt"


● 25.martā 13:00 pie 1949.gada piemiņas akmens
Aizdegsim svecītes tiem, kuri nepārnāca


● 30.martā 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā
Koncerts vijolei "Pavasara stīga" un Dignas Čuikovas gleznu izstādes "TAS CeĻŠ" atklāšana

A P R Ī L Ī :


● 8.aprīlī 13:00 Staiceles tirgus laukumā
Lieldienu lustes

● 17.aprīlī 14:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Literāra nodarbība mazajiem staiceliešiem "Pasaku pasaulē".
Aicināti visi bērnudārzu neapmeklējošie mazie staicelieši kopā ar vecākiem.


● 21.aprīlī visā Latvijā Lielā Talka


● Aprīlī un Maijā Staiceles Dienas aprūpes centra zālē Pāles novadpētniecības muzeja veidotā izstāde "Vidzemes lībieši un viņu pēcteči". Plašāka informācija Staiceles lībiešu muzejā "Pivālind".


● 27.aprīlī 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Koncerts klavierei "Pavasara motīvi" un audēju pulciņa izstādes "Krāsainie dzīpari" atklāšana

M A I J Ā :


● 12.maijā no 6:00 Staicelē Staiceles Vimba 2012 "Vīri copē!"


Nebūs 15.maijā 11:20 Staiceles kultūras namā Ielūdz Ventspils stikla pūtēji. Ieeja – Ls 0,50.


● 19.maijā 19:00-1:00 Staicelē Muzeju nakts


● 22.maijā no 12:30 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Tevi gaidīs skolotāja Inga un Brēmenes muzikanti


● 22.maijā 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā
Skolotājas Antras Ķesteres dziedošo un spēlējošo audzēkņu koncerts "Priecīgās noskaņās"

● 31.maijā 14:00-15:00 Staiceles mūzikas un mākslas skolā
Jaunu audzēkņu uzņemšana


● 31.maijā 18:00 Staiceles mūzikas un mākslas skolā
Koncerts "Skanīgās balsis" un floristikas pulciņa darbu izstādes atklāšana

J Ū N I J Ā :


● 8.jūnijā 19.00 Ungurpilī 4.Vispasaules latviešu klaidoņu saiets

9.jūnijā 17:00 Staiceles kultūras namā 9.klases izlaidums

16.jūnijā 16:00 Staiceles kultūras namā 12.klases izlaidums


Jūnijā Staiceles pilsētas bibliotēkā Agitas Zālītes gleznu izstāde "Vēstules"


22.jūnijā no 8:00 Staiceles tirgus laukumā Jāņu ielīgošana


23.jūnijā 14:00 Staiceles futbola laukumā Līgo svētki "Ziemeļi un dienvidi"

J Ū L I J Ā :


14.jūlijā 9:30 Staicelē Alojas novada sporta diena


21.jūlijā 14:00 Staicelē Staiceles pilsētas un svētā putna "Pivālind" svētki

A U G U S T Ā :


8.augustā Staicelē, Jauniešu klubiņā Čempiņš
Informatīvais pasākums jauniešiem "Eiropas brīvmākslinieks - 2"


9.-11.08. Staicelē Ritmiskās mūzikas festivāls un meistarklases "Spožā nots 2012"

S E P T E M B R Ī :


1.septembrī 12:00 Staiceles mūzikas un mākslas skola uzsāks jauno mācību gadu


3.septembrī 9:30 Staiceles vidusskolā Zinību diena. Jaunā mācību gada atklāšanas svētki


13.septembrī 11:30 pie dzejnieka Klāva Elsberga piemiņas akmens Dzejas dienas –
Raiņa dienas Latvijā!● 15.septembrī Staicelē Medus diena


● 20.septembrī 9:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Tiešsaistes izglītojošs seminārs vidējām un mazajām lauku saimniecībām un uzņēmējiem "Dārzeņu, augļu un kartupeļu uzglabāšana ziemas periodam"


21.-23.septembrī Limbažu novada viesu mājā "Purmaļi"
Apmācība jauniešiem "Solis Eiropā"

O K T O B R Ī :

● 2.oktobrī 19:00 Staiceles kultūras namā 1. nodarbība Aerobikas pulciņam
3.oktobrī 11:15 Staiceles kultūras namā
Leļļu teātris "Pasaka par Diegabiksi"

● 5.oktobrī 18:00 Staiceles kultūras namā 1.nodarbība Līnijdeju pulciņam

● 10.oktobrī 19:00 Staiceles kultūras namā 1. mēģinājums Sieviešu korim


12.oktobrī 18:00 Staiceles kultūras namā Senioru svētki rudenim "Dzeltenās lapas"


19.oktobrī 10:00-13:30 Staiceles pilsētas bibliotēkā Tiešsaistes izglītojošs seminārs Augļu dārzu kopšana rudenī

● 22.oktobrī 17:30 Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un LIIC "Krustpunkti" audzēkņu VECĀKU SAPULCE Staiceles MMS zālē, Lielā ielā 36

N O V E M B R Ī :


● 11. novembrī 17:30 no Staiceles vidusskolas
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens
Godinot latvju tautas varoņu piemiņu – iedegsim arī logos svecītes!

● 30. novembrī Staicelē
Staiceles foto biedrība "Laiks" aicina iesaistīties foto akcijā "Viena diena Staicelē"

D E C E M B R Ī :


● 2.decembrī 15:00 Staicelē Pilsētas galvenās egles iedegšana

8.decembrī 19:00 Staicelē Alojas novada 3.Sporta laureāts


● 16.decembrī 18:00 Staiceles kultūras namā Ziemassvētku koncerts "Baltie Ziemassvētki"


● 19.decembrī 16:00 Staiceles bibliotēkā Grāmatu galds Virja


● 22.decembrī 12:00 Staiceles kultūras namā Ziemassvētku rūķis gaidīs bērnus, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi


24.decembrī 14:00 Staiceles baznīcā Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums

 

2011. gads

J A N V Ā R Ī, 2011 :

● 20.janvārī plkst.17.00 pie Staiceles muzeja „Pivālind”
Barikāžu dienas atceres pasākums


● 28.janvārī 18:00 Staiceles kultūras namā
Staiceles pilsētas jubilejas pasākums


● Janvārī Staiceles Tūrisma un informācijas centrā
Staiceles amatnieku darbu izstāde.
Tālr. 64035371; 27806452 (Inese).

F E B R U Ā R Ī, 2011 :

● 4.februārī 15:00 Staiceles bibliotēkā
Viss par tomātiem...


● 11.februārī 10:00 Staiceles bibliotēkā VID rīkotais seminārs iedzīvotājiem par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu

● 19.februārī 16:00 Skultes kultūras centrā Limbažu apriņķa vokālo ansambļu skate.
No Alojas novada piedalīsies Staiceles "Dziesmu draugi" (vadītāja Dzidra Roce) un Puikules "Kolorīts" (vadītāja Inguna Rijniece).

● 4.februārī 15:00 Staiceles bibliotēkā
Viss par tomātiem...


● 11.februārī 10:00 Staiceles bibliotēkā VID rīkotais seminārs iedzīvotājiem par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu


18.februārī Staiceles pilsētas bibliotēkā
Lekcija-prezentācija: Kā saprātīgi samazināt alerģiju riskus? Dzīvo ekoloģiski, tērē ekonomiski!

● 19.februārī 16:00 Skultes kultūras centrā Limbažu apriņķa vokālo ansambļu skate.
No Alojas novada piedalīsies Staiceles "Dziesmu draugi" (vadītāja Dzidra Roce) un Puikules "Kolorīts" (vadītāja Inguna Rijniece).


26.februārī 14:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā City Jazz Youth Band koncerts,
15:00 Kārļa Īles Ziemas skulptūru izstādes atklāšana

M A R T Ā, 2011 :

6.martā 11:00 Dievkalpojums Staiceles ev.-lut. baznīcā

19.martā 16:00 Staiceles vokālā ansambļa „Dziesmu draugi“ sadziedāšanās ar saviem draugiem Staiceles kultūras namā

20.martā11:00 Dievkalpojums Staiceles ev.-lut. baznīcā


● 23.martā 15:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Tikšanās ar žurnāla "Dārza pasaule" veidotājiem

25.martā 15:00 Atceres brīdis Staicelē pie piemiņas akmens 1949. gadā represētajiem


● 29.martā 15:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Senioru (pensionāru) pēcpusdiena kopā ar Swedbank


● 30.martā 18:00 Koncerts vijolei "Pavasara stīga" un izstādes "No Latvijas līdz Itālijai" atklāšana Staiceles Mūzikas un mākslas skolā

A P R Ī L Ī, 2011 :

4.–8.aprīlī 9b.kl. vecāku nedēļa Staiceles vidusskolā

9.aprīlī 14:00 Alojas kultūras namā Svinīgs sarīkojums Alojas novada jaundzimušajiem „Bērniņš ienācis pasaulē”

11.aprīlī 18:00 Staiceles Dienas aprūpes centrā Iedzīvotāju sapulce. Alojas novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes vadību, domes speciālistiem un pārvalžu vadītājiem

11.–15.aprīlī 10.kl. vecāku nedēļa Staiceles vidusskolā

● 14.aprīlī Seminārs par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai Limbažos


● 21.aprīlī Staiceles kultūras namā Multfilma "Sapinušies" netiks rādīta tehnisku iemeslu dēļ!


● 24.aprīlī 11:30 Staiceles tirgus laukumā Lieldienu luste! Uz tirgošanos īpaši aicinām amatniekus un mājražotājus.

 Līdz 29.aprīlim darbdienās 11:00 - 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē „Sikspārņu velves” apskatāma medaļu mākslinieka, grafiskā dizainera Jāņa Strupuļa un gleznotāja Mārtiņa Dāboliņa izstādes ”No Latvijas līdz Itālijai”


30.aprīlī visā Latvijā Lielā talka


30.aprīlī 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Koncerts klavierei "Pavasara motīvs" un funkcionālās mākslas izstādes atklāšana

 Līdz 29.aprīlim darbdienās 11:00 - 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē „Sikspārņu velves” apskatāma medaļu mākslinieka, grafiskā dizainera Jāņa Strupuļa un gleznotāja Mārtiņa Dāboliņa izstādes ”No Latvijas līdz Itālijai”


30.aprīlī visā Latvijā Lielā talka


30.aprīlī 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Koncerts klavierei "Pavasara motīvs" un funkcionālās mākslas izstādes atklāšana

M A I J Ā :


● 4.maijā 18:00 Staiceles kultūras namā Arvīda Krieva filma “Dancis pa trim”

9.–13.maijā 11.kl. vecāku nedēļa Staiceles vidusskolā

● 11.05.-09.06.2011. Parakstu vākšana A. Par Satversmes grozījumu ierosināšanu.
● 18.05.-16.06.2011. Parakstu vākšana B.C.D. Par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētajiem likumiem - Staiceles pilsētas Dienas aprūpes centrā Parka iela 2 - Darba laiki (.xls)

13.maijā 14:00 Staicelē Baltijas Kausa izcīņa futbolā sievietēm Latvija–Igaunija

14.maijā 14:00 Staicelē Baltijas Kausa izcīņa futbolā sievietēm Lietuva–Igaunija14.maijā Staicelē "Staiceles Vimba" un "Muzeju nakts"


15.maijā 12:00 Staicelē Futbola diena

15.maijā 14:00 Staicelē Baltijas Kausa izcīņa futbolā sievietēm Latvija–Lietuva

● 16.maijā Staiceles vidusskolā Atvērto durvju diena nākamajiem 10.kl. audzēkņiem un vecākiem

16.–20.maijā Staiceles vidusskolā 12. kl. vecāku nedēļa

21.maijā 11:00 Staicelē, Parka 2 Staiceles bērnudārza "Stārķītis" visu bijušo un esošo pedagogu un darbinieku salidojums

27.maijā 12:00 Staiceles futbola centrā Aleksandra Starkova talantu fabrika - futbola nodarbības


28.maijā 18:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Koncerts "Skanīgās balsis", absolventu un audzēkņu darbu izstādes atklāšana


31.maijā 13:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Audzēkņu uzņemšana - vijoļspēle, klavierspēle, vokālā mūzika, saksofonspēle, flauta-blokflauta un Vizuāli plastiskā māksla

J Ū N I J Ā :

● 10.jūnijā 18:00 Staiceles kultūras namā Staiceles vidusskolas 9.a un 9.b kl. izlaidums


● 14., 15., 16. un 17.jūnijā 16:00 Staiceles bibliotēkā Foto kursi iesācējiem. Pieteikties pie Anitas Strokšas pa tel. 26432932.

● 17.jūnijā 19:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas 5.klases izlaidums

● 17.jūnijā 19:00 Ungurpils parka estrādē Šlāgermūzikas festivāls "Muzikanti ielīgo Jāņus Ungurpilī". Ieeja - ziedojums.

● 18.jūnijā 15:00 Staiceles kultūras namā Staiceles vidusskolas 12.kl. izlaidums

● 23.jūnijā 14:00 Staiceles tirgus laukumā Jāņu ielīgošana "Nāc, kaimiņ, līgot!", tradicionālais ziemeļu un dienvidu futbols.
23:00 Zaļumballe estrādē.

J Ū L I J Ā :


● 1., 8., 15., 22., 29.jūlijā 9:00-12:00 “Mākslinieku šķūnī”, Lielā ielā 19 TLM studijas “Staicele” amata meistaru darbu izstāde.
Info t.64035371 (Inese), studijas vadītāja Velta t.28629146.

● 16.jūlijā Vilzēnos Alojas novada pašvaldību 2. sporta svētki

● 17.jūlijā 13:00 Staiceles kapos Kapusvētki

● 23.jūlijā Tautas nobalsošana par 10.Saeimas atlaišanu

● 26.jūlijā Staicelē, M.Rācenes ģimenes ārsta praksē Aicinām pieteikties uz optometrista vīzīti! Optikas salons Metropole veiks pilnu redzes pārbaudi, ikvienam būs iespēja konsultēties ar optometristu un nepieciešamības gadījumā izvēlēties un pasūtīt redzi koriģējošas brilles par īpašām cenām. Pieteikties līdz 25. jūlijam, zvanot: 65035635)

● 28.jūlijā 17:00 Staiceles bērnudārzā Parka ielā 2, 5.-6.gad. grupas telpās 2006.g. dzimušo bērnu vecāku sapulce


● 30.jūlijā Staiceles pilsētas un svētā putna "Pivālind" svētki

A U G U S T Ā :

● Augustā darbdienās 11:00-14:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā Staiceles LIIC Krustpunkti pieņems iesniegumus interešu izglītības pulciņos: Datorgrafika, Ritmiskās mūzikas grupa, Galda kultūra, Sporta dejas, Vizuālā tēla un personības veidošan, Floristika, Aušana, Veidošanas darbnīca, Mūzika-dziedāšana, Populāro perkusiju un bungu apmācība

● 19.augustā 18:00 Staiceles muzejā
TV seriāla "UgunsGrēks" jaunās sezonas pirmās sērijas uz lielā ekrāna.

Bez maksas!

● No 22. līdz 26. augustam Staiceles mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas 3. un 4. klases audzēkņu plenērs.
Pulcēšanās pie skolas plkst. 12:00.

S E P T E M B R Ī :3.septembrī 10:00 Vilzēnos Alojas novada atklātais zibensturnīrs futbolā. Pieteikšanās no plkst.9:30.

● 5.septembrī 14:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skola uzņems audzēkņus programmās: Vijoļspēle, Klavierspēle, Vokālā mūzika, Saksofonspēle, Flauta-blokflauta un Vizuāli plastiskā māksla

● 17.septembrī 7:00-20:00 Staiceles Dienas aprūpes centrā 11.Saeimas vēlēšanas


● Līdz 22.septembrim 10:00-18:00 Staiceles Tūrisma un informācijas centrā Izstāde
"Atmiņas laukos un mežos"● Līdz 22.septembrim Staiceles pilsētas bibliotēkā Dzejnieka un gleznotāja Jāzepa Osmaņa izstāde "Salacas atspulgi"
22.septembrī 14:00 Tikšanās ar mākslinieku Jāzepu Osmani Dzejas dienu izskaņā


● Līdz 30.septembrim Staiceles pilsētas bibliotēkā LU bibliotēkas ceļošo izstāžu cikla "Latvijas kultūras kanons" izstāde - Izcilākie sasniegumi literatūrā: Latvijas kultūras vērtības

O K T O B R Ī :● 4.oktobrī 18:00 Staiceles vidusskolā Vecāku pilnsapulce


● 8.oktobrī 10:00 Alojā, Jūras 13 Auto Foto Rallijs. Finišš Staicelē 13.00-14:00.

● 15.oktobrī 16:00 Staiceles kapos Svecīšu vakars.


● 15.oktobrī 17:00 Staiceles pilsētas kultūras namā Atvasaras svētki "Rudens krāsu virpulī"


● 21.oktobrī 12:30 Staiceles Dienas aprūpes centrā Tikšanās ar psiholoģi Diānu Zandi lekcijā "Kā saprast savu bērnu un palīdzēt tam"


● 23.oktobrī 11:00 Staiceles kultūras namā 1. tikšanās ar aerobikas treneri, sporta speciālisti Lienīti Tālumu (no 16 gadu vecuma)

N O V E M B R Ī :


● No 1.novembra otrdienās 19:00 un svētdienās 11:00 Staiceles kultūras namā
Aerobikas nodarbības. Vada aerobikas trenere Lienīte Tāluma
(nodarbību apmeklētāji sākot no 16 gadu vecuma)

● 3.novembrī pēc stundām Staiceles vidusskolas kolektīva talka


● 4.novembrī Dainai Avotiņai - 85!

● 6.novembrī 11:00 (un turpmāk otrdienās 19:00, svētdienās 11:00) Staiceles kultūras namā Aerobikas nodarbības. Vada aerobikas trenere Lienīte Tāluma (no 16 gadu vecuma).

● 10.novembrī 10:00 Trauksmes sirēnu pārbaude


● 10.novembrī 13:00 pie Staiceles muzeja
Mārtiņdienas bazārs


● 11.novembrī 17:00 pie Staiceles vidusskolas
Lāčplēša dienas lāpu gājiens (ar lāpām un svecītēm)


● 17.novembrī 17:30 Staicelē pie muzeja un kultūras namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas svētki


● 26.novembrī 14:00 (Vietu precizēs)
Svinīgs sarīkojums Alojas novada Zelta kāzu jubilāriem

● 29.novembrī 15:00 Staiceles kultūras namā
Tematiskā darba grupa - Plānosim novada nākotni kopā!

D E C E M B R Ī :


● 2.decembrī 17:45 Staiceles mūzikas un mākslas skolā
Adventes ieskaņas koncerts "Cik klusa nakts..."


● 9.decembrī 11:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā
Seminārs ES fondu piesaistes iespējas NVO


● 11.decembrī 16:00 Staicelē pie pārvaldes
Pilsētas egles iedegšana. Piedalās folkloras kopa Cielavas.

13.decembrī 17:00 Staiceles kultūras namā Liliputu cirks. Biļešu iepriekšpārdošana no 1.decembra, cena Ls 2,00.


16.decembrī 9:00 - 12:00 Staicelē, Jauniešu klubiņā "Čempiņš"
Ziemassvētku tirdziņš


21.decembrī 13:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Staiceles vidusskolas pirmsskolas bērnu grupām.


21.decembrī 17:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolas kamīna zālē
Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un LIIC "Krustpunkti" audzēkņu koncerts "Sniegi sniga putināja"

22.decembrī 12:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Staiceles vidusskolas 1.-4. klasēm

23.decembrī 9:30 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums visam  Staiceles vidusskolas kolektīvam (1.-12.klasei)


30.decembrī 12:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku rūķis gaidīs bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī