Otrdiena, 2024. gada 27. februāris  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Organizācijas - Seniori

Pensionāru biedrība „Staiceles seniori”

Dibināta: 2006. gada 1. oktobrī.
Reģistrēta: 2007. gada 26. janvārī, Nr. 40008110629

Adrese: Parka iela 2, Staicele, LV – 4043

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Treijs, tālr. 26436444
Valdes locekļi: Gaļina Kalniņa, Dzidra Graviņa

Staiceles pensionāru biedrībai ir padome 14 cilvēku sastāvā, pašlaik darbojas 28 biedri. Biedrībā „Staiceles seniori” iestāšanās maksa Ls 1, gada maksa – Ls 1.

Galvenās aktivitātes – pensionāru problēmu un vajadzību apzināšana, risināšana. Pasākumu organizēšana.

Reportāžas:


14.03.2011. „Staiceles seniori” iesaistās labo darbu projektā


12.10.2008. Ar dzīvesprieku un domām par Tēvzemi svētkos tiekas seniori


05.09.2008. Ar Kopienu iniciatīvu fonda un Staiceles sabiedrības atbalstu klubam „Čempiņš” jauna elpa


29.02.2008. „Staiceles senioru” aktivitātes

21.05.2007. Staicelē ciemojas Alojas pensionāru delegācija 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī