Otrdiena, 2024. gada 27. februāris  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Organizācijas - Saulgriezes

Lauku sieviešu klubiņš „Saulgriezes”


14.03.2011. „Staiceles seniori” iesaistās labo darbu projektā


28.12.2009. Staiceles Saulgriezēm – 10


27.11.2008. „Saulgriezes” izglītojas par organisma spēcināšanu
 
Vadītāja: Ārija Korpa.

Dalīta bēda ir pusbēda, dalīti prieki – divkārši. Liekas, ar šādu domu jau astoto gadu darbojas sieviešu klubiņš „Saulgriezes” – ar savas nenogurstošās un enerģiskās vadītājas ārijas Korpas gādību. Sākumā tas dibināts kā lauku sieviešu interešu aizstāvis, kā problēmu risinātājs un vienkārši – lai padarītu lauku sievietes dzīvi un ikdienu daudzveidīgāku un interesantāku.

Ilga Līsmane ir saimniece un kasiere. Viņa tikšanās reizēs vienmēr sarūpē interesantu galda klājumu.

Šajā procesā nekad neiztrūkst Ausmas Virses žiglais solis. Lieti noder viņas padoms dārzkopībā un adīšanas mākslā.

Veltai Andersonei ir iespēja darboties rajona lauksaimnieku dzīves apritē un apmeklēt ne tikai rajona saimniecības, bet arī Eiropas Savienības lauksaimniekus. Pēc šīm ekskursijām Velta tik tēlaini pastāsta par redzēto, dzirdēto un apskatot vēl ceļojuma fotogrāfijas varam gandrīz droši apgalvot, ka pašas esam bijušas Šveices Alpu zemnieku saimniecībās vai Holandes puķu dārzos. Velta labi pārzina mūsu rajonu un tāpēc ir laba gide „Saulgriežu” rīkotajās ekskursijās. Pateicoties Veltai, daudz esam redzējušas un uzzinājušas par mūsu rajonu.

Gan ceļojumos, gan sanāksmēs vienmēr skan dziesmu prieks. Par to parūpējas Dzidra Roce. Šādos brīžos jau gaidām Dzidriņas jautājumu: „Vai esat dzirdējušas šo dziesmu? – „Esam, esam! Ļoti jauka!” –„Man ir vārdi priekš visām, pamēģināsim!”

Apbrīnojama ir Veltas Ozolas uzņēmība mērot 6 km garo ceļu no Vīķiem (ne jau vienmēr ir autobuss vai laipns šoferis, kurš atved). Bet Veltiņa vienmēr ierodas moža un priecīga un vienmēr katram jubilāram gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā sagatavota jauka apsveikuma kartiņa ar tik trāpīgām dzejas rindām, ka liekas, tās speciāli rakstītas jubilāram.

Zigrīda Lielnora vienmēr ierodas ar lielo grozu – kā īsta lauku saimniece. Ja nevienā dārzā nav padevusies ābolu raža, Zigrīdas ābeļu dārzā to vienmēr pa pilnam, pietiek visiem.

Un tā varētu rakstīt par ikvienu no 16 „Saulgriezes” dalībniecēm – vai tā Aldona, Astrīda, Ausma, Aina vai Ligita, Nellija, Vizma, Ruta. No katras savs artavs, savs padoma, kāds stariņš saules.

Katru pavasari aprīļa mēnesī visas dalībnieces piedalās kapu teritorijas uzkopšanas talkā. Pēc labi padarīta darba siltas pusdienas pie sarunu galda.

Par tradīciju kļuvuši „Saulgriezes” dalībnieču apciemojumi Vīķu psihoneiroloģiskajā bērnu slimnīcā. Ziemassvētkos tas ir Ziemassvētku vecītis ar rūķu saimi, piparkūkām, konfektēm un rotaļā. Lieldienās – Lieldienu zaķu bariņš ar krāsotām olām, pūpoliem un visādām jautrām izdarībām. Mūs vienmēr laipni sagaida direktore un galvenā ārste Rasma Upmane ar savu kolektīvu.

Laba sadarbība „saulgriezēm” pastāv ar biedrību „Baltā māja” – Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centru. „Baltās mājas” organizētajos pasākumos saņemam vērtīgu informāciju par pensionāru problēmu risinājumiem mūsu valstī un citās ES valstīs. Pateicoties šai sadarbībai Staicele bija to pilsētu vidū, kuras mūs valstī pirmās 2006. gadā atzīmēja 1. oktobri – starptautisko veco ļaužu dienu ar plašu sarīkojumu „Senioru svētki”. „Senioru svētkos” tika nodibināta Staiceles pensionāru padome ar priekšsēdētāju Jāni Treiju, kurš uzsācis aktīvi vadīt padomes darbu.

„Saulgriezes” ar prieku un pateicību izmanto arī radošo sieviešu apvienības „Stazele” rīkotos pasākumus un tikšanās ar interesantiem un ievērojamiem cilvēkiem.

Tā 2007. gada pavasarī par klubiņa aktivitātēm grāmatā „Staicele šūpolēs”
stāsta viena no „Saulgriezēm” – Aina Berga


„Saulgriezes” ciemojas Vīķu psihoneiroloģiskajā bērnu slimnīcā, 2006. gada Lieldienas


Pensionāru padomes dibināšana 2006. gada 1. oktobrī „Senioru svētkos” 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī