Pirmdiena, 2022. gada 8. augusts  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Organizācijas - Sarkanais krusts

Staiceles Sarkanā Krusta nodaļa

Staicelē, Parka ielā 2 (Dienas aprūpes centrs)
Tālrunis: 64035404
e-pasts: lailalismane@inbox.lv
Vadītāja: Laila Līsmane

Jau kopš Latvijas Sarkanā Krusta pirmsākumiem viens no galvenajiem darbības virzieniem ir humānās palīdzības nodrošināšana cilvēkiem, kas nevar atļauties elementārākās pamatvajadzības (pārtiku, apģērbu, u.c.)

Latvijas Sarkanā Krusta komitejas darbojas visā Latvijā, izdalot humānās palīdzības sūtījumus trūcīgām ģimenēm, slimnīcām u. tml.

LSK mērķis ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.

LSK pamatprincipi:

Humānisms – atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicināt savstarpējo sapratni, draudzību, sadarbību un ilgstošu mieru.

Objektīvisms – cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, netiek šķiroti pēc tautības, rases, statusa sabiedrībā, ticības vai politiskiem uzskatiem, jo LSK tiecas atvieglot ciešanas balstoties uz vajadzībām, prioritāri palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

Neitralitāte – lai saglabātu uzticamību, LSK iesaistītie biedri un brīvprātīgie nenostājas neviena pusē, neiesaistās politiska, reliģiska vai ideoloģiska satura darbībās.

Neatkarība – kustība ir neatkarīga. Nacionālās biedrības kā palīgs savas valsts valdībai humāno pakalpojumu sniegšanā, un darbojoties saskaņā ar savas valsts likumdošanu, vienmēr saglabā savu autonomiju, lai jebkurā gadījumā darbotos saskaņā ar Kustības pamatprincipiem.

Brīvprātība – darbība tiek veikta brīvprātīgi, negūstot personisku labumu.

Vienotība – katrā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrība. Tā ir pieejama visiem un veic humānu darbību visā valsts teritorijā.

Visaptverošums – Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustība, kurā visām nacionālajām biedrībām ir vienādas tiesības un pienākumi aptver visu pasauli.

Staiceles Sarkanā Krusta nodaļa ir Limbažu Komitejas struktūrvienība.

Staiceles nodaļa
Staicelē, Parka ielā 2( Dienas aprūpes centrs)
Tālrunis: 64035404
e-pasts: lailalismane@inbox.lv
Vadītāja: Laila Līsmane

Brīvprātība ir viens no Sarkanā Krusta pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes.

Ko iegūst brīvprātīgais?

- Iespēju padarīt pasauli labāku,  pārveidojot un uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

- Jaunas zināšanas un pieredzi.

- Jaunus draugus un sociālos kontaktus.

- Gandarījumu par labi paveikto darbu.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas izmantot savas spējas un pieredzi.

Kļūstot par LSK biedru, Tu:

Izteiksi savu atbalstu vienai no lielākajām labdarības organizācijām ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Iegūsi tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par veicamajām aktivitātēm mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai.

Iegūsi tiesības brīvprātīgi iesaistīties jebkurā no LSK aktivitātēm, saņemot par to nepieciešamo apmācību.

Neatkarīgi no samaksātās biedra naudas apjoma, visiem biedriem ir vienāds statuss un pienākumi.

Nāc un pievienojies!
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī