Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Organizācijas - Makšķernieku biedrība Ūdensroze


INFORMĒ ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTS:

__________________________________________________________
2007. gada. 25. jūnijs, Salacgrīva
Notiks signālvēžu licencētā ķeršana Salacas lejtecē

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR)  teritorijā, Salacas upes lejtecē, šovasar notiks svešās sugas – signālvēža – licencēta ķeršana. Tās mērķis ir atbrīvot upi no svešās sugas un, ja akcija būs veiksmīga, atkal ielaist upē Latvijas vietējo sugu – platspīļu vēzi.

ZBR administrācija sadarbībā ar Salacgrīvas ar lauku teritoriju domi, Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju un Latvijas Zivju resursu aģentūru šovasar, laikā no 2007. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim piedāvā iespēju izķert svešās sugas vēžus un tādejādi palīdzēt atbrīvot Salacas lejteci vietējai sugai – platspīļu vēzim.

Latvijas iekšējos ūdeņos sastopamas 4 vēžu sugas: platspīļu vēzis, šaurspīļu vēzis, signālvēzis un dzeloņvaigu vēzis. Tieši platspīļu vēzis ir vienīgā vietējā suga, kas sastopama visā Latvijas teritorijā. Svešās vēžu sugas ieviesušās mūsu ūdenstilpēs cilvēku darbības rezultātā. No svešajiem vēžiem visizplatītākie ir signālvēži jeb Amerikas vēži, kuri ievesti Latvijā 1983. gadā. Signālvēzis pakāpeniski izplatījās gan ezeros, gan upēs. Tā kā signālvēzis ir izturīgs pret vēžu mēri un vienlaicīgi ir šīs slimības pārnēsātājs, tas pamazām ir sācis dominēt, aizstājot vietējo platspīļu vēzi. Diemžēl tādas svešas vēžu sugas kā signālvēži ar savu agresivitāti, ātro vairošanos un izturību pret slimībām apdraud vietējos platspīļu vēžus, izspiežot tos no dabiskās dzīves vietas. Vēžošana ar licencēm būs atļauta Salacas upes posmā no šosejas tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz mājām “Bērzsulas” Salacas upes labajā krastā. Līdz šim veiktie pētījumi liecina, ka šajā posmā ir sastopami tikai signālvēži. Plānots, ka licencētā signālvēžu ķeršana notiks vismaz divus gadus un, ja vēžu izpēte uzrādīs svešās sugas izzušanu, Salacas upē atkal tiks ielaisti platspīļu vēži. Jāatgādina, ka vēžu populācija atjaunojas ļoti lēni – intensīva masveida izķeršana var to pilnībā iznīcināt. Iecerētā akcija ir arī zinātnisks eksperiments, jo līdz šim Latvijā vienīgā apkarotā svešā suga ir latvānis.

Vēzošana būs licencēta - vēžošanas vienreizējā licence maksās Ls 10,00, vēžošanas ģimenes licence Ls 17,00 un vēžošanas sezonas licence Ls 30,00. Vēžotājiem būs nepieciešama arī makšķerēšanas karte. Vēžošana tikai ar licenci bez makšķerēšanas kartes atļauta personām, kuras jaunākas par 16 gadiem, vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem, uzrādot attiecīgus dokumentus. Licences varēs iegādāties viesnīcā „Brīze“, Salacgrīvā, Valmieras ielā 7 visu diennakti, tālr.: 4071711 vai 4071717.

Bērni un pusaudži, kuri ir saņēmuši Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes izsniegtu jaunā makšķernieka apliecību, varēs vēžot bez makšķerēšanas kartes, iegādājoties vēžošanas sezonas pusaudžu licenci (Ls 15).

Papildu informāciju var sniegt:
- Inta Deimantovica tālr.: 29256227.
- Aija Jakubovska
Projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” sabiedrisko attiecību speciāliste
t. 29144371, aija.jakubovska@biosfera.gov.lv

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī