Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Organizācijas - Makšķernieku biedrība Ūdensroze

12.01.2007.
Makšķernieku biedrības dibināšana Staicelē

2007. gada 12. janvārī pilsētas bibliotēkā pulcējās vairāki desmiti vīru, kuri nodarbojas ar makšķerēšanu. Sakarā ar to, ka Staiceles pašvaldībā šobrīd nav pieņemti licenzētās makšķerēšanas saistošie noteikumi, pēc likuma Salacā makšķerēt nedrīkst. Limbažu rajona inspektors Māris Kreišmanis par to brīdinājis. Situācijai jārod risinājums – kā tikt pie licencēm? Uzņēmīgais Jānis Treijs aicināja vīrus kopā, lai lemtu par biedrības dibināšanu.

Atsaucība liela, īpaši vecākās paaudzes vidū. Sapulcē piedalījās arī Jānis Vizoris, kopā ar interešu izglītības centra Krustpunkti makšķerēšanas pulciņa audzēkņiem. Treija kungs bija aicinājis uzstāties Latvijas Makšķernieku asociācijas prezidentu Egonu Simsonu, taču viņš neieradās.

Bakmaņa kunga aicinātais Ainažu pilsētas mērs Ojārs Zvejnieks stāstīja par to, kā šo jautājumu risina viņa pašvaldībā: „Jaunajos makšķerēšanas noteikumos rakstīts, ka Salacas upē visā tās garumā atļauta licenzētā makšķerēšana. Šobrīd Ainažu pašvaldībā tuvākajā laikā būs saistošie noteikumi (kādreiz tas bija licenzētās makšķerēšanas nolikums). Tas ir dokuments, kur pašvaldība lemj par makšķerēšanas licenču sadales kārtību – kas par naudu, kas par brīvu, kādas atlaides. Cik pavisam licences piešķirt, cik izpārdot dienā, to pētījumu veic Zivju Resursu aģentūra. Nauda par licencēm ienāk biedrībā, tur ir noteikumi un nolikums, kā to izmanto. Ainažos kontrole palikusi pašvaldībai, bet visu pienākumu veikšana deleģēta biedrībai. Šoruden piedalījāmies rudens reidos, pirkām degvielu, cilvēki dežurēja Salacas krastos.”

Zvejnieka kungs bija pārrunājis ar Ainažu makšķernieku biedrības aktīvistiem Vilni Stepanovu un Ivo Sāru par sadarbību ar staiceliešiem līdz 2008. gada 31. martam (vienu gadu), kamēr tiek dibināta biedrība. Dibināšanas procedūra aizņem zināmu laika posmu. Biedrībai jāizstrādā statūti, nolikums, jāreģistrējas Uzņēmumu Reģistrā utt. Ojārs Zvejnieks teica: „Esam gatavi palīdzēt uz gadu nokārtot saistošos noteikumus, lai jau aprīļa beigās varētu sākt Staicelē makšķerēt vimbas. Pēc gada jūs būsiet nodibinājuši savu biedrību. Laiks rādīs – taisīt pa divām pašvaldībām vienu biedrību vai katrā savu. Ja esat gatavi dibināt biedrību, tas ir apsveicami! Darāmā ir ļoti daudz, kopīgi vajadzētu sakārtot tiltu. Mums ir kopīga upe un makšķerēšanas noteikumi vieni un tie paši. Salacgīvā, ja nemaldos, ir 3 biedrības.”

Savu nostāju šajā jautājumā pauda arī Staiceles mērs Jānis Bakmanis: „Makšķernieku biedrība ir cilvēku iniciatīva, uz tās pamata jūs gūstiet iespēju darboties savā hobijā. Man patīk, kā medniekiem viss organizēts. Upe pieder valstij, tā jāapsaimnieko pašvaldībai, bet pašvaldība var uz līguma pamata nodot tālāk to apsaimniekošanā kādai organizācijai. Lašu nārsta laikā jūs, piemēram, varat palīdzēt pašvaldības policistam un inspektoram tikt galā ar nekārtībām. Mums ir izveidots un labi darbojas bērnu makšķerēšanas pulciņš (16 jaunieši), viņi lēnām jāiesaista komandā. Kuram dot licenci pa brīvu? Varbūt ne tikai pensionāriem, bet arī jauniem un aktīviem, kuri kopj upmalu. Vajag taisīt šo organizāciju, bet tagad Ainažu biedrībai deleģēt izstrādāt saistošos noteikumus Staiceles posmam.”

Udo Gustavsons ierosināja veidot darba grupu, tam piekrita arī Ojārs Zvejnieks, jo staiceliešu ziņā paliek sadaļa par licencēm, cenām, upes posmiem pašvaldības teritorijā, par kategorijām, kuras licences saņems par brīvu.


Attēlā no kreisās: Jānis Treijs, Māris Kreišmanis, Jānis Vizoris, Jānis Bakmanis

Inspektors Māris Kreišmanis aicināja visus makšķerniekus iepazīties ar jaunajiem noteikumiem, kas stājušies spēkā jau pagājušā gada janvārī. Bieži pie upes nākas dzirdēt, ka nezina. Tad gan no zāles skan replika – ja likums ir pārkāpts, kā tad es teikšu, ka nezinu... Viņš atgādināja, ka katram makšķerniekam jebkurā ūdens tilpnē vajag makšķerēšanas karti, tai vienmēr jābūt klāt. Nevar aizbildināties – man mājās, mašīnā... Šāda kārtība atvieglo inspektoram lēmuma pieņemšanu. Karti nevajag bērniem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadu vecuma. Jānis Vizoris piebilst – tāpat kā šoferim, ja tiesību nav, jāsaņem sods. Viņš arī pastāstīja, ka ar jauniešiem staigājot gar upi novērojis - upmalu piegružo ne tikai rīdzinieki, bet arī vietējie makšķernieki. Vizora kungs aicināja izmantot uz makšķernieka kartes esošo telefonu, lai informētu inspektoru par nekārtībām. Tas būs pašu interesēs, jo nelikumīgos zvejas rīkus no ūdenstilpnes var izcelt tikai inspektors. Viņš pacēla arī tādu problēmu – tagad pēc likuma Salacā makšķerēt nevar, kur lai bērni iet, ja viņi te dzīvo, upi kopj, un tā ir vienīgā ūdenstilpne apkārtnē? Bet citi atbrauc un makšķerē... Pieaugušie mēdz aizraidīt bērnus.

Inspektors aicināja jau no mazām dienām respektēt likumu. Visās vietās viņš nevar paspēt, jo ir tikai viens...

Sapulce ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu – dibināt Staiceles makšķernieku biedrību. Vienbalsīgi pieņēma lēmumu - līdz šādas biedrības oficiālai noformēšanai pievienoties Ainažu makšķernieku biedrībai. Vienbalsīgi ievēlēja darba grupu – Jānis Treijs, Andrejs Krūmiņš, Ziedonis Jēkabsons un jaunietis Toms Arnavs. Pēc tikšanās ar ainažniekiem, Jānis Treijs aicinās uz nākošo sapulci.
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī