Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Vēsture

Staiceles
Lībiešu muzejs
“Pivālind”

• Sākums
• Vēsture
• Muzeja krājums, ekspozīcijas,
   izstādes un tradicionālie pasākumi

• Muzeja jaunieguvumi

     Staicele pieder pie senā Metsepoles ( ‘motsa’ - mežs, ‘pūol’ – puse, meža puse) novada, senie raksti liecina, ka jau no 12.-13.gs. šī ir bijusi lībiešu apdzīvota teritorija. Lībieši ir Latvijas pamattauta ar stipri atšķirīgu valodu, kas radniecīga igauņu un somu valodai. Ļoti daudzi lībieši vairāku gadsimtu garumā ir asimilizējušies, bet kultūras iezīmes ir palikušas un cieši savijušās ar latviešu kultūru un tradīcijām.

     1999. gadā, sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru (LKC), Valsts īpaši aizsargājamo lībiešu kultūrvēsturisko teritoriju Lībiešu krasts un Staiceles pašvaldību tapa projekts „Lībieši atgriežas Latvijā.”

     1999. gada 27. martā Staicelē durvis vēra Salacas novada lībiešu kultūras un informācijas centrs – muzejs „Pivālind”, kura nosaukums no lībiešu valodas – ‘svētais putns, stārķis’. Stārķis no 1992. gada ir Staiceles pilsētas simbols.

     2005. gadā informācijas centrs – muzejs ieguva jaunu statusu – Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind”.

     Sākotnēji muzejs iekārtots vienā no Staiceles vēsturiskā centra vecākajām ēkām (celta 1870. gadā). Senā ēka restaurēta, atstājot iespējami daudz autentisku elementu. Telpu iekšpusē saglabātas guļbūvei raksturīgās sienas, griesti, griestu sijas. Telpas vidu rotā restaurētā lielā siltumkrāsns, maizes krāsns un īpatnējā plīts, iespējama lībiešu amatnieku darinājums. Šī telpa kalpoja gan kā ekspozīcijas zāle, gan izstāžu telpa, gan krājuma glabātuve.

     2004. gadā muzeja apmeklētājiem tika nodota otra telpa, kurā apskatāmi Staiceles lauku amatnieku darinājumi, lauku sētu vēsturiskā karte, kurā atzīmētas esošās un izzudušās lauku saimniecības. Šis projekts, kura rezultātā tapa ekspozīcija „Lauku sēta – manas tautas saknes” izraisīja lielu interesi muzeja apmeklētājos, kā arī ieteikumi veikt plašāku izpētes darbu, kas būtu liels ieguldījums Latvijas lauku sētu likteņu vēstures izpētē, jo to likteņgaitas bijušas pietiekami skaudras un traģiskas.

     2006. gadā muzejs ieguva papildus telpas bijušajā pasta ēkā (Lielā ielā 12). Šajā ēkā iekārtotas personāla telpas, krājuma glabātuve, izstāžu telpa, divas ekspozīcijas. Arī muzeja vecajā ēkā atbrīvojās telpas, kurās ierīkots sanitārais mezgls un telpas krājuma glabāšanai un izstādēm.

     2008. gadā sākta muzeja brīvdabas ekspozīcijas iekārtošana Lielā ielā 19, kura sastāv no Audēju namiņa, guļbūves klēts, Mākslinieku šķūņa.

     Muzejs 2007. gadā iesāka akreditācijas procesu, kuru pabeidza 2008. gada 6. jūnijā, iegūstot akreditēta muzeja statusu (apliecības Nr. 101).

     Muzejs strādā ciešā sadarbībā ar Staiceles tūrisma informācijas centru un Staiceles pilsētas domes kultūras un izglītības iestādēm.

Muzeja telpās darbojas:

     • Līvu Savienības „Līvod Īt” Staiceles grupa „Pivālind” , kura dibināta 2005.gada pavasarī, grupā pašreiz 36 biedri.

     • Jauniešu biedrība „Pivālind”, dibināta 2007.gadā, 16 biedri.    
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī