Otrdiena, 2024. gada 27. februāris  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Muzeja krājums,
ekspozīcijas,
izstādes un
tradicionālie pasākumi

Staiceles
Lībiešu muzejs
“Pivālind”

• Sākums
• Vēsture
• Muzeja krājums, ekspozīcijas,
   izstādes un tradicionālie pasākumi
• Muzeja jaunieguvumi

MUZEJA KRĀJUMS

     Uz 2009. gada 1. janvāri muzeja krājumā ir 1370 vienības, kas sastāv no pamatkrājuma un palīgkrājuma. Liela daļa krājuma sastāda priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti, kuri liecina par Staiceles apkārtnes lauku ļaužu dzīves veidu, darba un sadzīves tradīcijām. Liela daļa krājuma liecina par Staiceles papīrfabrikas darbību gadsimta garumā. Krājumā iekļauti priekšmeti, kas atspoguļo Lielās ielas veidošanos un attīstību; stāsta par izglītības, kultūras, sporta un rokdarbu tradīcijām Staicelē. Krājumā tiek glabātas liecības par Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsības biedrību (dibināta 1913. gadā).

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga adrese – www.nmkk.lv

MUZEJA EKSPOZĪCIJAS

     „Senie krogi Staicelē” – ekspozīcijas iepazīstina ar krogus atmosfēru 19.gs beigu 20.gs. sākuma posmā, kad Staicelē un Tas apkārtnē darbojās desmit dažādi krogi un dzērienu veikali. Krogos notika vērienīga saviesīgā un kultūras dzīve. Daudzas tradīcijas saglabājušās līdz mūsu dienām. Iespēja iepazīties ar Staiceles krogu tradicionālo virtuvi un nobaudīt dzērienu „Škaļiks”.


„Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām” – stāta par Staiceles apkārtnes lauku sētām no 17.gs līdz pat mūsdienām. Vēsturiskajā Staiceles apkārtnes kartē atzīmētas sētas, kuras izzudušas dažādu iemeslu pēc ( politiskā situācijas valstī, deportācijas, meliorācija utt.). Šādu saimniecību ir vairāk kā 200. Līdz 1940.gadam Staiceles pusē bijušas ap 500 lauku saimniecību. Katrai saimniecībai izveidota mapīte, kurā atrodama visa iespējamā informācijas par saimniecības vēsturi un likteni. Darbojušās arī vairākas lauksaimniecības biedrības.


„„Baltijas papīra un papes akciju sabiedrība”- Staiceles pamatakmens” – ekspozīcija stāsta par Staiceles papīrfabrikas vēsturi. Baltijas papīra un papes akciju sabiedrība dibināta 1898.gadā, papīrfabrikas juridiskā adrese bijusi Rīgā, bet papīrs ražots Staicelē, jo apkārtne bijusi bagāta ar mežiem, liela bagātība bijusi Salacas upes ūdens, kas bijis nepieciešams papīrfabrikas veiksmīgai darbībai. Pašreiz iekārtota ekspozīcija, kas vēsta par fabrikas darbību 20.gs. 80 –tajos gados līdz fabrikas likvidācijai 1993.gadā.

IZSTĀDES

Izstāde „Staiceles māls laikmetu griežos” – vēsta par podniecības attīstību Staicelē 20.gs. sākumā. Izstādē apskatāmi podnieka Hermaņa Paegļa darinājumi, podnieks darbojies 20.gs 30-50 tajos gados Staicelē.


Izstāde „Staicele 20.gs. sākumā „- izstādē skatāmas novadnieka Kārļa Keres gleznas, kas raksturo Staiceli 20.gs. sākumā: ēkas , Lielā iela, pagasta nams. Gleznas tapušas pēc senām fotogrāfijām, liela daļa gleznota 2005.gadā.

Muzeja tradicionālie pasākumi

Tradicionālie pasākumi Staicelē >>>

Staiceles Lībiešu muzejs „Pivālind” aktīvi iesaistās dažādu pilsētas pasākumu rīkošanā un organizēšanā:

  • 30. janvāris – pilsētas dzimšanas diena
  • 20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju diena
  • 25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
  • Aprīļa sākumā - Stārķu sagaidīšanas svētki
  • Maijā - Muzeju nakts
  • Jūlijā - „Pivälind” svētki – Vidzemes lībiešu svētki
  • Novembrī - Mārtiņdienas bazārs
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī