Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

● 2012.gada aprīlī un maijā Staiceles Dienas aprūpes centra zālē Pāles novadpētniecības muzeja veidotā izstāde "Vidzemes lībieši un viņu pēcteči".
Plašāka informācija Staiceles lībiešu muzejā "Pivālind".
Staiceles
Lībiešu muzejs
“Pivālind”


• Sākums
• Vēsture
• Muzeja krājums, ekspozīcijas,
   izstādes un tradicionālie pasākumi

• Muzeja jaunieguvumi

Muzejs apmeklētājiem atvērts:

• 1.05. - 30.09.
O.,T.,C.,P. 11:00 -16.00.
Muzeja apmeklējumu ārpus darba laika pieteikt pa tālr. 64035155, 28673984.

Muzeja adrese:

Lielā iela 12 un 14, Staicele,
Alojas novads, LV-4043.

Muzeja direktore:
Indra Jaunzeme, mob.tālr.: 29166172

Kontakti:
tālr.: 64035155, 28673984,
fakss: 64023036,
e-pasts: muzejs@staicelesnovads.lv/2007_2012 ,
staicelesmuzejs@inbox.lv

Ieejas maksa:
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40, pārējiem – Ls 0,60.

Muzeja telpās darbojas:

Līvu Savienības „Līvod Īt” Staiceles grupa „Pivālind” , kura dibināta 2005.gada pavasarī, grupā pašreiz 36 biedri.

Jauniešu biedrība „Pivālind”, dibināta 2007.gadā, 16 biedri.

Lībiešu muzejs „Pivālind” iepazīstina ar lībiešu vēsturi un kultūras mantojumu Staiceles apkārtnē ap Salacu un Staiceles un tās apkārtnes vēsturi. Muzejs akreditēts 2008. gada 6. jūnijā uz 5 gadiem, akreditācijas apliecība Nr. 101.

Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” ir Staiceles pilsētas domes izveidota struktūrvienība (Staiceles pilsētas domes 1999.gada 20.oktobra Lēmums Nr.130). Struktūrvienības adrese: Lielā ielā 14, Staicele, Limbažu rajons, LV 4043.

Muzeja misija

Lai veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada vēsturi, kultūras, darba un sadzīves tradīcijas, muzejs sadarbībā ar skolu un pilsētas iedzīvotājiem, vāc, glabā, pēta un popularizē Staiceles pilsētas un tās apkārtnes vēsturi (senā lībiešu Metsepoles novada vēstures turpinājumu), iekļaujas Latvijā dzīvojošo lībiešu sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedz ieguldījumu valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” īstenošanā.Reportāžas un ziņas:


19.05.2012. Muzeju nakts Staicelē


14.05.2011. Muzeju nakts Staicelē


10.12.2010. No vēstures – par Staiceles baznīcu


26.11.2010. Projekta „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana” atvērto durvju diena


10.11.2010. Mārtiņdiena Staicelē (+ bilžu galerija)


26.08.2010. No vēstures - 1935. gada vasara Staicelē


15.05.2010. Muzeju nakts pasākums Staicelē


05.05.2010. Izstāde "Tautas frontes ceļš Staicelē"


29.04.2010. No vēstures – par talkām Staicelē


29.12.2009. No vēstures - Staicele dienā un naktī


10.12.2009. Gaidām Ziemassvētkus pēc senām tradīcijām


10.11.2009. Mārtiņdienā Staicelē


28.09.2009. Projekts „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana”


16.05.2009. Ceļojam laikā un telpā – Muzeju naktī Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” atzīmē 10-gadi


09.10.2008. Akreditēts Staiceles Lībiešu muzejs „Pivālind”
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī