Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Mūzikas un mākslas skola

STAICELES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

 
Taustiņinstrumentu spēle:

Klavieres - pedagogi Gatis VANAGS un Aira RULLE

Gatis Vanags

Izglītība
1991.g. beidzis Latvijas valsts konservatoriju
2008.g. beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, ieguvis klavierspēles skolotāja kvalifikāciju un
Profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā

Aira Rulle

Izglītība - augstākā pedagoģiskā
1979.-1983. Alf. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Klavierspēles skolotājs
1984.-1989. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Mūzikas pedagoģijas specialitāte
No 1988.g. un pašlaik Valmieras mūzikas skola, klavierspēles skolotāja un koncertmeistare
Pieredze:
2008.g. tālākizglītības kursi „Populārās un džeza mūzikas pamata mācība klavierspēlē”
2004.g. profesionālās meistarības pilnveides kurss pie ped. Irēnas Štrauses
2003.g. klavierspēles meistarklases pie prof. Džeimsa Kerbija (Lielbritānija).

• MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRA, KORIS

• PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE

• STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

• TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

• VOKĀLĀ MŪZIKA

• VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 

Skolotājs Gatis Vanags


Skolotājs Gatis Vanags ar audzēknēm Līgu Ozolu, Dinu Čipoti, Saniju Ozolu, Līgu Andersoni, Sandiju Eglīti. (2007)
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī