Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Mūzikas un mākslas skola

STAICELES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
PEDAGOGI

 
Pedagogi:

Jānis KALĒJS
   1979.g. beidzis Rimska Korsakova v.n. Ļeņingradas Valsts konservatoriju, specialitāte - solo dziedātājs, no 1979.g. Latvijas Nacionālajā operā

Dina ŠULCE
  
Izglītība – profesionālais bakalaura grāds mūzikā un flautistu kvalifikācija.
No 2002.g.- 2007.g. A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola(mūziķis, flautists, ansambļa vadītājs).
2002.g. – 2006.g. Cēsu Valsts ģimnāzija.
1998.g. – 2001.g. Cēsu 2.pamatskola.
1993.g. – 1997.g. Rozēnu pamatskola.

Dagmāra DIMITRE
  
Izglītība - mūzikas bakalaura grāds Jāzepa ,Vītola latvijas Mūzikas akadēmija.
No 1986.g.- 1989.g. Rīgas 1.pedagoģidkā skola, mūzikas skolotājs, muzikāļā audzinātāja specialitāte.
1986.g. pabeigta pamatizglītība Rūjienas vsk.

Gatis VANAGS
    1991.g.beidzis Latvijas valsts konservatoriju, pašreiz studē "Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs" specialitātē, klavierspēles skolotājs

Antra ĶESTERE
  
Beigusi A.Kalniņa Cēsu mūzikas koledžu; RPIVA Profesionālā Augstākā izglītība - mūzikas skolotājs; RPIVA Maģistratūra – Skolvadība.
   Pašlaik mācās Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijā - saksofona spēles skolotājs.
   No 1999. gada Flautas skolotāja Valmieras mūzikas skolā.
   No 2005. gada Pūšam un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja Valmieras mūzikas skolā.
   No 2006. gada Mūsdienu Ritmiskās Mūzikas biedrības priekšsēdētāja.
   Piedalījusies 2006.g. starptautiskajā festivālā Rīgas Ritmi – vokāls, 2006.g. starptautiskajā festivālā Saulkrasti Jazz - sax A.

Aira RULLE
Augstākā pedagoģiskā
   1979.-1983. Alf. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Klavierspēles skolotājs.
   1984.-1989. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, Mūzikas pedagoģijas specialitāte.
   No 1988.g. un pašlaik Valmieras mūzikas skola, klavierspēles skolotāja un koncertmeistare
Pieredze:
   2008.g.tālākizglītības kursi „Populārās un džeza mūzikas pamata mācība klavierspēlē”.
   2004.g. profesionālās meistarības pilnveides kurss pie ped Irēnas Štrauses.
   2003.g.klavierspēles meistarklases pie prof. Džeimsa Kerbija ( Lielbritānija).

Kārlis ĪLE
  
Beidzis Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolu - glezniecības novirziens; Latvijas Mākslas Akadēmijas tēlniecības nodaļu.
   Strādājis par veidošanas pasniedzēju Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā; veidošanas, plastiskās anatomijas, perspektīvas, granīta tēlniecības pasniedzēju Kankaanpāā mākslas institūtā Somijā.
   2007.g. dalība kopējā izstādē ar Andreju Jokstu un Andriusu Petkusu (Lietuva) Pori, Somijā; ”Ārpus uztveršanas zonas - Pārupē”, dalība tēlnieku kopējā izstādē Pēterbaznīcā; dalība Starptautiskajā smilšu skulptūru festivālā „Dzīvais ūdens”( St.Pēterburga, Krievija); Starptautiskajā smilšu skulptūru festivālā „ 80 pasaulēs vienā sienā” (Rorchach, Šveice).

Ārija DAUGULE
Augstākā pedagoģiskā
  
1971. gadā beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu ar specialitāti - mākslinieks meistars;
   1985.g. - beigusi Tautas Universitātes (Rīgā) Dizaina fakultāti.
   No 2006.g. mācās LU PPF par Vizuālās mākslas skolotāju un papildus specialitāti Lietišķās informātikas skolotāju (datorgrafika, programmēšana, modernā mācību tehnoloģija).
   2006.gadā kopā ar Staiceles floristikas audzēknēm Starptautiskajā floristikas festivālā Storkovā (Vācija) ieguva 2.vietu.
   2010.g. beigusi LU PPF ar specialitāti Vizuālās mākslas skolotājs un papildus specialitāti Lietišķās informātikas skolotājs (datorgrafika, programmēšana, modernā mācību tehnoloģija).

Ilze KALĒJA
Augstākā pedagoģiskā.
1997. gadā Ziedu Dizaina Studijas "Rezēda" florista-dizainera diploms;
1995. gadā LLU bakalaura grāds pedagoģijā, skolotāja diploms lietišķajā mākslā.

Rolands BAKMANIS
Izglītība - akadēmiskā maģistra programma mākslā, dizaina nodaļa, funkcionālā dizaina katedra.
No 2004.g. – 2008.g. –akadēmiskā bakalaura programma mākslā, dizaina nodaāl,funkcionālā dizaina katedra;
No 199.g.- 2004.g.- Rīgas Dizaina Mākslas vidusskola- kokapstrādes un dizaina nodaļa;
No 1994.g.- 1999.g. Rīgas centra Daiļamatniecības pamatskola-kokapstrāde;
No 1992.g.- 1994.g.- Rīgas 25.vidusskola;
1988.g. – 1992.g. – Staiceles pamatskola.

 

• MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRA, KORIS

• PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE


• STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

• TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

• VOKĀLĀ MŪZIKA

• VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
• PEDAGOGI
 


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī