Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Mūzikas un mākslas skola

STAICELES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, KORIS,
MŪZIKAS LITERATŪRA

 
Mūzikas mācība, solfedžo, koris
Mūzikas literatūra

Pedagogi – Dina ŠULCE, Dagmāra DIMITRE

Dina Šulce

Izglītība – profesionālais bakalaura grāds mūzikā un flautistu kvalifikācija.
No 2002.g.- 2007.g. A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola(mūziķis, flautists, ansambļa vadītājs).
2002.g. – 2006.g. Cēsu Valsts ģimnāzija.
1998.g. – 2001.g. Cēsu 2.pamatskola.
1993.g. – 1997.g. Rozēnu pamatskola.

Dagmāra Dimitre

Izglītība - mūzikas bakalaura grāds Jāzepa ,Vītola latvijas Mūzikas akadēmija.
No 1986.g.- 1989.g. Rīgas 1.pedagoģidkā skola, mūzikas skolotājs, muzikāļā audzinātāja specialitāte.
1986.g. pabeigta pamatizglītība Rūjienas vsk.

• MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRA, KORIS

• PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE

• STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

• TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

• VOKĀLĀ MŪZIKA

• VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA


Skolotāja Dagmāra Dimitre
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī