Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind”
 

   Lībiešu muzejs “Pivälind” iepazīstina ar lībiešu kultūras mantojumu Salacas novadā un Staiceles vēsturi.

   Staicele pieder pie senā Metsepoles (‘motsa’- mežs, ‘pūol’ – puse, meža puse) novada, senie raksti liecina, ka jau no 12.-13.gs. Šī ir bijusi lībiešu apdzīvota teritorija. Lībieši ir Latvijas pamattauta ar stipri atšķirīgu valodu, kas radniecīga igauņu un somu valodai. Ļoti daudzi lībieši ir pārlatviskojušies, ļoti daudzu latviešu senčos ir lībieši, tālab lībiešu vēsture uzskatāma arī par latviešu vēsturi.
   1999. gadā sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru (LKC), Valsts īpaši aizsargājamo lībiešu kultūrvēsturisko teritoriju Lībiešu krasts un Staiceles pašvaldību tapa projekts “Lībieši atgriežas Latvijā”.
   1999. gada 27.martā Staicelē durvis vēra Salacas novada lībiešu kultūras un informācijas centrs - muzejs “Pivälind”, no lībiešu valodas - svētais putns.
2005. gadā muzejs pārveidots par Staiceles Lībiešu muzeju “Pivälind”.

Reportāža:

09.10.2008. Akreditēts Staiceles Lībiešu muzejs „Pivālind”

Muzeja adrese:

Lielā iela 14, Staicele,
Limbažu rajonā
LV–4043

Kontakti:

64035155, 27881859, muzejs@staicelesnovads.lv/2007_2012

Muzeja darba laiki:

1.05. - 30.09. - katru dienu - plkst.11-16, izņemot svētdienas.
1.10. - 30.04. iepriekš pieteikt pa tālruni 64035155, 27881859.

Ieejas maksa:
skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 0,20; pārējiem – Ls 0,40.

Lībiešu muzeja “Pivalind” vada Indra Jaunzeme

Muzeja misija

   Muzejs sadarbībā ar sabiedrību (īpaši skolu) pēta un izzina Staiceles un tās lauku teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības, to saistību ar kādreizējo Metsepoles lībiešu teritoriju un iedzīvotājiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Apzinoties, ka šodienas notikumi un lietas ir rītdienas vēsture.
   Muzejs atrodas Staicelē vienā no visvecākajām guļbūves ēkām, kas celta 1870.gadā. Telpu iekšpusē saglabātas guļbūvei raksturīgās sienas un griesti, telpas vidū izvietota lielā siltumkrāsns, iespējams lībiešu meistaru darinājums.
   2004. gadā muzeja apmeklētājiem nodota otra telpa, kurā apskatāmi Staiceles lauku amatnieku darinājumi, lauku sētu karte. Kartē atzīmētas lauku saimniecības, kuras darbojušās līdz 1940. gadam. Projekta “Lauku sēta – latviešu tautas saknes” rezultātā iegūtas ziņas par 244 izzudušām lauku saimniecībām un iekārtota ekspozīcija.
   Muzejā apskatāmi seni priekšmeti, kurus lietojuši Staiceles apkaimes ļaudis, dažādi darbarīki un mūzikas instrumenti.
   Muzejā skatāmas mūsu novadnieku - ainavistu - gleznas, kuras mākslinieki radījuši ar savu talantu un lielu mīlestību pret Staiceles gleznaino dabu.
   Muzeju rotā daudz skaistu un rūpīgi darinātu rokdarbu, kas priecē skatītājus ar skaistajiem rakstiem, košajām krāsām un apbrīnojami precīzo darbu.
   Apmeklētājiem tiek dota iespēja iepazīties ar lībiešu vēsturi, tradīcijām (kas tieši Vidzemē saglabājušās vislabāk, piemēram, Mārtiņos iešana). Tiek dota iespēja pārlapot “Lībiešu ābeci”, iepazīt Staiceles puses vietvārdus un to saistību ar lībiešu valodu.
   2005.gada 30.aprīlī Mazirbē 26 staicelieši tika uzņemti Līvu savienības “Līvod Īt” rindās, nodibinot Staiceles grupu “Pivälind”. Mērķis - līvu valodas, vēstures, kultūras un tradīciju apzināšana un iekļaušana mūsdienu kultūrvēsturiskajā vidē.
   2004. gada 3. decembrī noslēgts līgums līdz 2010. gada 31. decembrim sadarbībai ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Kopējās sadarbības mērķis – Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā 2005 – 2010” pasākumu realizēšana.
   Līvu Savienības projekta ietvaros Staiceles bērniem ir iespēja mācīties lībiešu valodu, nodarbības vada LU Moderno valodu fakultātes pasniedzēja Ērika Krautmane.
   Staiceles bērniem ir iespēja piedalīties bērnu un jauniešu vasaras nometnē Mazirbē, kas notiek katru gadu augusta mēnesī. 2005.gadā 5 staicelieši devās uz Mazirbi, lai īsteni lībiskā gaisotnē pavadītu desmit dienas.
   Par to visu sīkāk varat uzzināt Staiceles Lībiešu muzejā “Pivälind”, kur apmeklētājus uzņems un par muzejā redzamo pastāstīs muzeja direktore Indra Jaunzeme.
   

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī