Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Kultūras nams - Dziesmu draugi

Dziesmu draugi

     Sarmīte Meņģele, ansambļa „Dziesmu draugi” dalībniece grāmatā „Staicele šūpolēs” raksta: „Dziesma dod spēku dzīvot šodien. Tā aizdzen skumjas, rod prieku ikdienā. Dziesma mums nāk līdzi no šūpuļa līdz kapam.

     Nu jau septīto gadu skolotāja Dzidra Roce Staicelē vada ansambli „Dziesmu draugi”. Viņas mācītās dziesmas skan gan pašu mājās, gan rajonā, gan arī dažādos pasākumos ārpus rajona. Dziedam laicīgās un garīgās dziesmas, kas priecē dziedātājus un klausītājus, par dziedājumu saņemot neviltotus paldies.

     Staiceles kolektīva dalībnieki – no ziedošas jaunības līdz cienījamam vecumam. Vairākkārt dalībnieku sastāvs ir mainījies. Pašreiz ansamblī dzied skolotājas Baiba Eglīte un Sarmīte Meņģele, kultūras nama vadītāja Daina Mūrniece, benzīna tanka operatora Inguna Staģe, grāmatvede Ilga Plūme, Vīķu bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieces Maija Kantere un Silva Eglīte, pensionāri dzidra Graviņa, Velta ozola, Ziedonis Pelēkais, Raimonds Kalnbērzs un Nikolajs Graviņš.

     Dziesma palīdzējusi ansambļa dalībniekiem sadraudzēties ar citiem ansambļiem. Esam atraduši sev draugus Valmierā. Rīgā, Krimuldā, Alojā, Viļķenē, Vidrižos.

     Īpaši skaists bija 2006. gada decembra koru koncerts Staicelē. Tajā piedalījās godalgotais Jāņa Zirņa vadītais sieviešu koris „Ausma”, Valmieras vīru koris „Imanta”, Staiceles ansamblis „Dziesmu draugi”. Jānis Zirnis klausītājus priecēja ar saksofona spēli.

     Dziedam arī Staiceles un alojas ev. lut. baznīcās. Par tradīciju kļuvis Staiceles un Alojas kopkoru dziedājums Alojas un Staiceles kapu svētkos.

     Jauki mums ir Ziemassvētku dievkalpojumi Staiceles baznīcā. Tad dzied gan Svētdienas skolas jaunā paaudze, gan arī mēs – „Dziesmu draugi”. Šādi pasākumi vieno bērnus un pieaugušos, tā vislabāk veidojas sapratne un cieņa starp paaudzēm.

     2007. gada februārī piedalījāmies Limbažu rajona ansambļu skatē. Mūsu dziedājums tika novērtēts atzinīgi, žūrijas komisija Staiceles „Dziesmu draugus” izvirzīja uz republikas senioru ansambļu skati. Rajons tika pārstāvēts godam – jaukto vokālo ansambļu kategorijā 1. vieta.

     Dziesma turpina skanēt. Aplausi un smaids cilvēku sejās liecina, ka dziedāts nav velti, esam iepriecinājuši klausītājus. Par to vislielākais paldies pienākas skolotājai Dzidrai Rocei. Bez viņas taču dziesma neskanētu. Dziesma ar skolotāju Roci ir kopā visu mūžu. Liekas, tā viņai neļauj aizmigt pat naktī, jādomā, kā atrast jaunākās, visskaistākās melodijas, notis, skaņu ierakstus. Tas viss prasa uzņēmību, neatlaidību, līdzekļus, kurus daļēji sponsorē paši dalībnieki. Katru nedēļu 2-3 reizes rit neatlaidīgs darbs, apgūstam jaunas un jaunas dziesmas. Kaut gan esam senioru ansamblis, mums vistuvākās ir dziesmas par jaunību, pavasari un mīlestību.

     Dziesma skan un skan. Lai tā skan vēl ilgi, ilgi cauri mūžu mūžiem.”

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī