Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - LNIIC Krustpunkti
 

Staiceles lībiešu
interešu izglītības centrs

KRUSTPUNKTIMūzikas pulciņi
Mūzikas pulciņi – popgrupas:

• "Mini-mini" (2-6 gadi)
• "Raibās notiņas" (7- 11 gadi)
• "Tip-Top" (12- 14 gadi)
• "Do-re-mi" (15-18 gadi)

     Nodarbības notiek Mūzikas un mākslas skolas telpās Parka ielā 2.

Skolotāja - Katrīna KALĒJA
     Beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, mūzikas skolotāja, profesionālais statuss - vijoļspēles skolotāja

     Nodarbībās audzēkņi apgūst pamatterminoloģiju mūzikā, nošu augstumu, ilgumu, lasīt no lapas ritma vingrinājumus, attīsta daudzbalsīgu izpildījumu (2-3 balsīm).
• Sākums

PULCIŅI:
• Mūzikas
• Keramikas
• Sporta deju
• Aušanas
• Floristikas
• Vizuālā tēla un personības veidošanas• Nodarbību laiki
• Izstādes     2006./2007. mācību gadā darboties popgrupās uzsāka 45 bērni un jaunieši.
     Popgrupas piedalījušās pilsētas domes rīkotajos pasākumos, Limbažu rajona Baltu tautību - lībiešu, latviešu, igauņu, lietuviešu pasākumā Vienā laivā, Latvijas putnu pašvaldību (tām ģerbonī attēlots kāds putns) salidojumā Staicelē Diži putni, sīki putni, atskaites koncertā Tādi mēs esam, 9. klases izlaidumā, 18. novembra svētkos.


Mini – Mini


Raibās notiņas


Pasākumā Diži putni, sīki putni un 18. novembra koncertā
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī