Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - LNIIC Krustpunkti
 

Staiceles lībiešu
interešu izglītības centrs

KRUSTPUNKTISporta deju pulciņi
Sporta deju klubs "Krustpunkti"

     Nodarbības notiek Kultūras nama zālē Lielā ielā 7.

     2006./2007. gadā sporta dejās vairākās grupās darbojas kopā 31 bērns.
     Nodarbības var uzsākt no 4 gadu vecuma, šobrīd jaunākajam dejotājam 7 gadi.

Ar 2007./2008. mācību gadu Sporta deju pasniedzējs - Viktors ABRAMOVS

     Izglītība: augstākā tehniskā, profesionālā pedagoģiskā.
     No 1972. -1982.g. sporta deju dejotājs, no 1978. gada strādā par sporta deju treneri, no 2003. gada sabiedriskās organizācijas „Sporta deju centrs Viktorija” prezidents un pamattreneris. Latvijas sporta deju federācijas prezidija loceklis kopš 1991. gada dibināšanas un Starptautiskās kategorijas sporta deju sacensību tiesnesis.

Skolotāji – Sandra un Agnis RŪJAS vadīja sporta deju kluba nodarbības līdz 2006./2007. mācību gada beigām:

     Sandra un Agnis - vairākkārtējie Latvijas sporta deju čempioni, Pasaules sporta deju sacensību 6.vietas ieguvēji.
     Agnis Rūja - SIA DansArt direktors, Sandra Rūja - šīs iestādes modelētāja- māksliniece.
     Agnis Rūja - Latvijas sporta federācijas sacensību tiesnesis, (ieguvis LSDF Sporta deju tiesnešu un treneru sertifikātu, BDC un WD&DSC Dance Teacher Congrss "Blackpool 2005" sertifikātu), A/S Latvijas Valsts TV angļu valodas pasniedzējs.

• Sākums

PULCIŅI:
• Mūzikas
• Keramikas
• Sporta deju
• Aušanas
• Floristikas
• Vizuālā tēla un personības veidošanas• Nodarbību laiki
• IzstādesSporta dejotāji piedalījušies:

• visos pilsētas domes rīkotajos pasākumos;
• Limbažu rajona rīkotajā Slāvu tautību – ukraiņu, baltkrievu, poļu, krievu vakara pasākumā;
• Starptautiskajā sporta deju festivālā Deju virpulī Ventspils Olimpiskajā centrā - Hobby klases sacensībās, jauniešu grupā starp Hobby klases dejotājiem ieguva visas 5.vietas;
• Teātra dienu ietvaros izrādē Pepija kopā ar draugiem Staicelē, kā arī rajona izrāžu festivālā;
• Atskaites koncertā Tādi mēs esam;
• 9.klases izlaidumā un 18. novembra svētkos;
• koncertos Vilzēnos un Matīšos (skatīt reportāžu >>>).

Dejotāji uzaicināti piedalīties rajona 40. gadu jubilejas koncertā - Limbažos.
Koncertā Tādi mēs esam un 9. klases izlaidumā


Koncertā Tādi mēs esam un 18. novembra koncertā
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī