Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - LNIIC Krustpunkti
 

Staiceles lībiešu
interešu izglītības centrs

KRUSTPUNKTIAušanas pulciņ
š
Aušanas pulciņš


Aušanas pulciņa nodarbības notiek audēju namiņā Lielā ielā 19, kur kopā ar bērniem strādā TLM studijas „Staicele” vecmeistari.

Pašreiz pulciņā darbojas 17 meitenes.

Skolotāja - Inese STRAZDIŅA pārņēma pulciņa darbu ar 2006. gada 1. septembri.

Beigusi 1999. gadā Ogres Amatniecības vidusskolu, pašreiz mācās valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" divgadīgo tālākizglītības kursu tautas lietišķās mākslas studiju/ pulciņu vadītāji, programmā "Tautas mākslas studiju vadības pamati"

• Sākums

PULCIŅI:
• Mūzikas
• Keramikas
• Sporta deju
• Aušanas
• Floristikas
• Vizuālā tēla un personības veidošanas• Nodarbību laiki
• Izstādes


Ziemassvētkos bija skatāma bērnu darbu izstāde.

Aušanas pulciņa darbā veiksmīgs bija 2005./06.mācību gads.

Tad pulciņu vadīja skolotāja Irēna Graviņa. Audzēkņi ar saviem darbiem piedalījās rajona rīkotajā izstādē – konkursā, kas bija veltīta IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un ieguva tiesības tālāk piedalīties Vidzemes novada rīkotajā izstādē. Pēc tam Staiceles bērnu darbi aizceļoja arī uz Rīgu.

Sekoja Ziemassvētku un Lieldienu izstādes, piedalīšanās interešu izglītības centra noslēguma pasākumā Tādi mēs esam, izstādes pasākumā Diži putni, sīki putni, kā arī rajona rīkotajā mazākuma tautību skolēnu nometnē - Staicelē.


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī