Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - SLIIC Krustpunkti
 

Staiceles lībiešu
interešu izglītības centrs

KRUSTPUNKTI

 
Staicele, Lielā iela 36
 
Lietvedības sekretāre tel.: 29339945, 64035174, fakss: 64035174
mms@staicele.lv

Direktore: Ārija BAKMANE, tel.: 26332269,
e-pasts: krustpunkti@inbox.lv 
PULCIŅI:
• Mūzikas
• Keramikas
• Sporta deju
• Aušanas
• Floristikas
• Vizuālā tēla un personības veidošanas
• Galda kultūra
• Kapela• Nodarbību laiki
• Izstādes


 

STAICELES LIIC „KRUSTPUNKTI”
2011./2012. MĀCĪBU GADĀ DARBOSIES ŠĀDI INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI:


Datorgrafika – skolotāji: Ā.Daugule, Rolands Bakmanis
Ritmiskās mūzikas grupa – skolotājs: K.Vanags;
Galda kultūra – skolotāja: I.Kalēja;
Sporta dejas – skolotāji: V.Abramovs, Ā.Bakmane;
Vizuālā tēla un personības veidošana – skolotāja: L.Siliņa;
Floristika – skolotāja: I.Kalēja;
Aušana – skolotāja: I.Strazdiņa;
Veidošanas darbnīca – skolotājs: K.Īle;
Mūzika-dziedāšana – skolotāja: A.Ķestere;
Populāro perkusiju un bungu apmācība – skolotājs: T.Loei (Brazīlija)

Iesniegumu pieņemšana Staiceles Mūzikas un mākslas skolā
no 1. augusta darbdienās plkst. 11.00 - 14.00FOTOREPORTĀŽAS, ZIŅAS:


13.05.2012. Māmiņu dienas koncerts Staiceles Mūzikas un mākslas skolā


01.12.2009. Bērnu un jauniešu modes un talanta Starptautiskais festivāls Cēsīs


02.10.2008. LNIIC „Krustpunkti” 2008./2009.m.g. piedāvā


08.05.2009. Sveiciens māmiņām


02.02.2009. Staiceles jauno floristu darbi


31.01.2009. Staiceles jauno makšķernieku veiksme Latvijas čempionātā


07.06.2008. „Staiceles ritmi” – pašdarbnieku atskaites koncerts (video)


12.05.2008. LNIIC „Krustpunkti” un Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi iepriecina savas māmiņas


25.02.2008. Staiceles sporta dejotāji veiksmīgi startē sacensībās „Zvaigznes 2008”


22.12.2007. Mūzikas skolas un "Krustpunkti" koncerti Ziemassvētku noskaņai

28.11.2007. Klāt Adventa laiks - Staiceles Mūzikas un mākslas skola un LNIIC „Krustpunkti”
23.11.2007. Ar dziesmu un rotaļu palīdzību apgūst lībiešu valodu
19.05.2007. Latvijas kausa izcīņa lidmodelismā
25.04.2007. LNIIC Krustpunkti vecāku sapulce
11.04.2007. Lidmodelisti gatavojas startam sacensībāsUzņemšana

     SLIIC „Krustpunkti” - bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam.
     Bērns drīkst darboties vairākos pulciņos.
     Ja bērnam ir 14 gadi, viņš drīkst iesniegumu aizpildīt pats.
     Bērnus un jauniešus pulciņos uzņemam katru mēnesi visa mācību gada garumā.

Izglītības iestādes reģ. apliecība - Nr.1451902399, izdota 11. 07. 2003., Rīgā


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī