Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Pašvaldība

STAICELES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS SIA

Adrese: Lielā ielā 7, Staicele, LV–4043.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: darba dienās 8 – 12 un 13 - 17.

SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Kļaviņš
tālr. 64035360, mob. 26427141
Iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 46603000310.

Bankas nosaukums: AS SEB BANKA, kods: UNLALV2X013
Bankas konts: LV08UNLA0013000508014

SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” rēķinus var apmaksāt internetā. Maksātājam jāzina personīgā rēķina numurs. Lūgums iedzīvotājiem, kuri maksā pēc ūdens skaitītāja, uzrādīt skaitītāja stāvokli un patērētos kubikmetrus.

Komunālos pakalpojumus Staiceles pašvaldībā nodrošina pašvaldības uzņēmums SIA ,,Staiceles komunālais uzņēmums’’.

SIA ,,Staiceles komunālais uzņēmums’’ pamatdarbības veidi ir:

- ūdensapgāde un kanalizācija;
- notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
- ielu un ceļu ikdienas apsaimniekošana;
- zaļumsaimniecība un labiekārtošana;
- tirgus apsaimniekošana;
- pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana.

SIA ,,Staiceles komunālais uzņēmums’’ piedāvā:

- zemes planēšana;
- ielu un ceļu apsaimniekošana: sētnieka pakalpojumi, ceļu un ielu attīrīšana no sniega;
- komunālie pakalpojumi: ūdens un kanalizācijas vadu remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana, asenizācijas pakalpojumi;
- citi pakalpojumi: traktora iekrāvēja pakalpojumi.


SIA ,,Staiceles komunālais uzņēmums’’ iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu
TARIFI no 2011.gada 1.janvāra

Ūdens
0.60 Ls/m3 + 22% PVN (0.13 Ls) =
0.73 Ls/m3
 

Kanalizācija
0,90 Ls/m3 + 22% PVN (0.20 Ls) =
1.10 Ls/m3

Asenizācijas pakalpojums
2,04 Ls/m3 + 22% PVN (0.45 Ls) =
2.49 Ls/m3
Īre
Dzīvokļi bez labierīcībām:
0,14 Ls/m2
Labiekārtoti dzīvokļi:
0.17 Ls/ m2


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī