Otrdiena, 2024. gada 27. februāris  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staiceles pilsētas domes informatīvais izdevums
KASTANIS
• Sākums    • Par mums    • Izdevuma vēstureReportāžas un "Kastanis" rakstus no 2006.gada līdz 2007.gada martam varat lejupielādēt kā staicele2006.zip (61Mb), atarhivēt un palaist index.html

  “Kastanis” Nr. 66 (02.11.2006.) varat lasīt:
 • Par uzņēmuma „Salacas būve” darbību 5 gadu laikā intervijā ar uzņēmums direktoru Aigaru Apiņu (turpinājums, sākums „Kastanis” Nr. 65)
   
 • Interviju ar ZBR direktoru Valēriju Seili par Staiceles papīrfabrikas tilta likteni
   
 • 18.oktobra domes sēdes lēmumi
  18.oktobra domes sēdes apraksts
   
 • Par pensionāru padomes aktivitātēm – pirmā sapulce un ekskursija uz Rozēniem
   
 • Rudens svētkos Staiceles vidusskolā iesvēta desmitos
   
 • Skolotāju konsultāciju grafiks Staiceles vidusskolā
   
 • Staicelē ciemojas Zviedrijas Sarkanā Krusta aktīvistes
   
 • Futbola grāmatas veidotājas pēcvārds
   
 • Pielikums - Staiceles pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju” Lasīt noteikumus (.doc) >>> 

   2006.gada oktobra (Nr.65 18.10.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Par grāmatas Staiceles futbolam 80 atklāšanas svētkiem.
   
 • Staiceles vidusskolas vecāku sapulce
   
 • Informācija par Vecāku dienām Staiceles vidusskolā. Staiceles vidusskolas vecāku domes sastāvs un darbības virzieni.
   
 • Interešu izglītība skolā - Mazā folkloras skoliņa.
   
 • Kā skolotāji ekskursijā brauca
   
 • Par EK piedāvāto informācijas kampaņu skolām „Mainies” un konkursu informē Staiceles bibliotēkas EUROPE DIRECT „Mēs Eiropā”.
   
 • Vēlēšanu rezultāti Staicelē
   
 • Par uzņēmuma „Salacas būve” 5 gadu jubilejas svinībām intervijā ar uzņēmuma direktoru Aigaru Apiņu.
 • Kā cīnīties ar prusakiem, stāsta SIA Rēzija sertificēta dezinfektore Brigita Jakmane.
   
 • Kā cepļu iela pie asfalta tika
   
 • LNIIC Krustpunkti pulciņu nodarbību grafiks 2006./2007. mācību gadam
   
 • Staiceles pilsētas sabiedriskās kārtības, teritoriju un namu uzturēšanas un sanitārās tīrības nodrošināšanas noteikumi. 

   2006.gada oktobra (Nr.64  04.10.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Par jaukajiem Senioru svētkiem Staicelē
   
 • Par 20. septembra domes sēdē runāto
   
 • Par tikšanos ar vārdnīcu izdevniecības Avots pārstāvjiem.
   
 • Intervija ar japāņu fotogrāfu Juki Nokamura.
   
 • Par sesto ESCO konferenci Lietuvā
   
 • Par sieviešu klubiņa Saulgriezes vasaras ekskursijām.
   
 • Ramonas Kočānes, psiholoģijas maģistres, viedoklis par hiperaktīviem bērniem
   
 • Staiceles dzejnieka vārsmas

   2006.gada septembra (Nr.63 15.09.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Jāpaspēj sagūstīt vasara! Ciemos pie Limbažu muzeja direktora Jāņa Ulmja.

   2006.gada augusta (Nr.62 05.08.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Diži putni, sīki putni- vienā ligzdā: Putnu pašvaldību salidojums Staicelē. 
   
 • Staiceles futbola centrā 2 starptautiski turnīri.
   
 • Sporta sacensības Līvānciemā 16.07.

     2006.gada jūlija (Nr.61 19.07.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Jāpaspēj sagūstīt vasara! Ciemos pie Limbažu muzeja direktora Jāņa Ulmja.

   2006.gada jūnija (Nr.60 01.07.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Skolotāja Antra Rudzīte stāsta par 25 darba gados uzkrāto pieredzi un šī gada absolventiem.
   
 • Kas notiek jaunajā austuves namiņā
   
 • Ārkārtas domes sēdē 2. jūnijā un domes sēdē 21. jūnijā pieņemtos lēmumus
   
 • Staiceles pilsētas domes sanitārie saistošie noteikumi
   
 • Konkursa Par sakoptāko sētu Staiceles pilsētā un lauku teritorijā nolikums
   
 • Informāciju par Mūzikas un mākslas skolu
   
 • Staicelē nometne bērniem Krāsainās pasaules Limbažu rajona projekta Mazākumtautību iekļaušana Limbažu rajona kultūras dzīvē ietvaros
   
 • Līgo un Jāņu dienas pasākumi Staicelē:
  kultūras nama vadītājs Andris Masļeņikovs saka paldies pasākumu sponsoriem un
  atbalstītājiem
   
 • pārgājiens uz Vīksnu alām
   
 • Jāņu futbols
   
 • Intervija ar Staiceles interneta Mājas lapas veidotāju Māri Kalēju
   
 • Sociālā dienesta un Dienas aprūpēs centra vadītājas saka paldies saviem palīgiem.
   
 • Jauna rubrika – Sakām paldies!
   
 • VJFC Staicele starti jūnijā
   
 • Juris Krastiņš dalās pārdomās pēc brauciena uz pasaules čempionātu futbolā
   
 • Redaktores sleja


 
   2006.gada maija (Nr.59 10.06.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • 2. jūnijā 3 ēku atklāšanas svētki (kermiķu darbnīca Ceplis, mākslas austuve, muzeja jaunās telpas) un Krustpunkti audzēkņu koncerts Ko es protu…
   
 • Intervija ar Krustpunkti raķešu lidmodelisma pulciņa vadītāju Edgaru Konstantinoviču.
   
 • Lībiešu valodas kursu noslēgums muzejā Pivälind
   
 • Par bērnu pārstāvniecību informē bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilga Šmite
   
 • NVA Limbažu filiāle informē staiceliešus par saviem pakalpojumiem darba meklētājiem un bezdarbniekiem, par iespējām mācīties
   
 • Skolotāju kolektīva replika
   
 • Mācību priekšmetu un stundu plāns vidusskolā, skolotāji, kas pasniegs vidusskolā
   
 • Kalliope jaunumi: Buratino - 125
   
 • Iepriekšējā numurā publicētās krustvārdu mīklas uzvarētāji
   
 • Ilona Trēziņa informē par konkursa Ko stāsta (dzejo, dzied, zīmē) par manu putnu rezultātiem
   
 • Gunta Dalka par jaunās tūrisma sezonas sākumu.
   
 • ZBR speciāliste Lūcija Konošonoka informē par ainavu ekoloģiskā plāna izstrādes projekta sabiedrisko apspriešanu
   
 • Intervija ar Pēteri Lideri, pasaules čempionu zemledus makšķerēšanā
   
 • Intervija ar staicelieti Jāni Lapsiņu
   
 • Par Vecmāmiņu aerobikas dejotāju aktivitātēm
   
 • Redaktores sleja


 
   2006.gada aprīļa (Nr.58 9.05.2006.)
 “Kastanī” lasiet:
 • Par projekta “Mazākumtautību iekļaušana Limbažu rajona kultūras dzīvē” ietvaros organizēto baltu tautību pēcpusdienu “Vienā laivā” Staicelē
 • Par 21.aprīļa domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
 • Par vairāk apspriestajiem jautājumiem 21.aprīļa domes sēdē
 • Saruna ar deputātu Alvi Bondaru, nobeigums, sākums “Kastanis” Nr. 56
 • Kultūras aktualitātes:
  - par Stārķu sagaidīšanas svētkiem,
  - par Kristīnes Klētnieces iestudēto izrādi “Ceļš uz Emavu” Staiceles baznīcā.
  - par Lieldienu pasākumu tirgus laukumā,
  - par Cēsu kora “Vendene” koncertu Staiceles baznīcā,
  - par Krāslavas rajona kultūras darbinieku delegācijas viesošanos Staicelē.
 • Staiceles vidusskolas jauno literātu kolektīva “Kalliope” dalībniece Agnese Broma raksta par aktualitātēm skolā
   
 • Par interešu izglītības centra “Krustpunkti” aktualitātēm
 • Par Brāļiem Savinoviem, titula Staiceles Gada cilvēks 2005 ieguvējiem
 • Staiceles Europe Direct informācijas punkta “Mēs Eiropā” Eiropas dienai veltītā krustvārdu mīkla
 • Nolikums un jautājumi viktorīnai par ESCO dalībpilsētu Ramygala (Lietuva)
 • Sociālā dienesta vadītāja informē par jaunumiem Saistošajos noteikumos “Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
 • Jaunākā informācija suņu īpašniekiem
 • Par lauku sieviešu klubiņa “Saulgriezes” aktivitātēm
 • Par sasniegumiem futbolā un zolītes spēlē
 • Par Limbažu rajona Svētdienas skolu ciemošanos Staicelē

   2006.gada marta (Nr.57 6.04.2006) “Kastanī” lasiet:
 • Staicelē būs Mūzikas un mākslas skola!
 • Staicelieši – rajona čempioni minifutbolā
 • Domes sēdēs 15. un 24.martā pieņemtie lēmumi
 • Staicelē darbu sāk zobārste
 • Par pašvaldības policista darbību
 • 8.marts Staicelē
 • 25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
 • Staiceles „Vecmāmiņu aerobika” Vecpiebalgā
 • Staiceles pilsētas bibliotēkas atskaite „Atskatoties uz 2005. gadu…”
 • Staiceles Europe Direct informācijas punkts izsludinājis divus konkursus bērniem un jauniešiem
 • Par Staiceles LNIIC „Krustpunkti” darbību – saruna ar „Krustpunktu” direktori Āriju Bakmani, saruna ar teātra studijas „Zvaigznīte” režisori Dzintru Klētnieci, saruna ar makšķerēšanas pulciņa skolotāju, Latvijas makšķernieku asociācijas biedru, Jāni Vizori
 • Staiceles vidusskolas folkloras kopas vadītāja Daina Mūrniece stāsta par savu darbu un aicina jaunus dalībniekus
 • Ko dara staicelietes lauku sieviešu klubiņā „Saulgriezes”
 • Aprīlī būs pagājis gads, kopš Staicelē darbojas lauku attīstības speciāliste Lija Lapsiņa
 • Māju apsaimniekošana – par savu darbu stāsta mājas vecākā Gunta Dalka

   2006.gada februāra (Nr.55 3.03.2006)
“Kastanī” lasiet:
 • Staicele saņem Limbažu rajona “Videi un cilvēkam draudzīgākās pašvaldības 2005” nosaukumu
 • 2006.gada 15.februāra Domes sēdē pieņemtie lēmumi
 • Intervija ar pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani
 • Saruna ar deputātu Alvi Bondaru
 • Tikšanās pilsētas bibliotēkā ar grāmatas “Ēvalds Valters” autorēm Veru Gribaču-Valteri un Mudīti Šneideri
 • Puikules drāmas kolektīvs Staicelē izrāda nesen iestudēto J.Jurkāna lugu “Vistas”
 • Kultūras nama vadītāja L. Mangulsone raksta par jauko kultūras darbinieku tikšanos 22.februārī Salacgrīvā
 • Par bērnudārzu Staicelē
 • Par notikumiem Staiceles vidusskolā raksta jauno literātu kolektīva “Kalliope” dalībnieces E. Smirnova un A. Broma
 • Par dalību starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2006”
 • Par konkursu “Ko stāsta (dzied, dzejo, zīmē) par manu putnu”
 • Par staiceliešiem ārzemēs, saruna ar L. Kukmili
 • Saruna ar austersēņu audzētāju Dz. Tomsonu
 • Limbažu Diabēta biedrības aktivitātes Staicelē
 • Par jauniešu sasniegumiem futbolā

   2006.gada janvāra (Nr.56 1.02.2006) “Kastanī” lasiet:
 • par domes sēdēs apspriestajiem jautājumiem
 • Par iedzīvotāju tikšanos ar Teritoriālā plānojuma plānojuma izstrādātājām, SIA “GIS Projekta” arhitekti Modrīti Lūsi un kartogrāfi Aneti Pošivu
 • par vidusskolas veidošanas gaitu
 • Staiceles vidusskolā konkurss “MANAS SKOLAS KAROGS”
 • par kultūras pasākumiem gadu mijā
 • Par Staiceles LNIIC “Krustpunkti” aktivitātēm
 • par Raimonda Paula dziesmu koncertu “Kad gadiem es pāri skatos…”
 • sabiedriskā organizācija ESCO (“Eiropas stārķu pilsētu organizācija”) ar Uzņēmumu reģistra lēmumu turpmāk sauksies biedrība
 • par jauno futbolistu veiksmēm sacensībās
 • par to, kas satrauc pastnieces ziemā
 • par pusaudžu vandālismu Staicelē
 • par staiceliešiem ārzemēs
 • Ziemeļu biosfēras rezervāts aicina vietējos iedzīvotājus iesaistīties Pasaules vides fonda un ANO Attīstības programmas projektā “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ZBR”

Reportāžas un "Kastanis" rakstus no 2006.gada līdz 2007.gada martam varat lejupielādēt kā staicele2006.zip (61Mb), atarhivēt un palaist index.htmlSavas atsauksmes un ierosinājumus variet rakstīt staiceles_kastanis@inbox.lv 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī