Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

STAICELES PILSĒTAS un LAUKU TERITORIJAS
IEDZĪVOTĀJI

Dati uz 2008.gada 1.jūliju

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā (dati uz 01.07.2008.)

Teritorija Skaits
Staicele

1151

Staiceles pilsētas lauku teritorija

785

Kopā

1899

Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra Staiceles pašvaldībā (dati uz 01.07.2008.)

Vecums, dzimums

Skaits

Līdz darbspējas vecumam

283

     t.sk. vīrieši

135

     t.sk. sievietes

148

Darbspējas vecumā

1180

     t.sk. vīrieši

652

     t.sk. sievietes

628

Pēc darbspējas vecuma

436

     t.sk. vīrieši

148

     t.sk. sievietes

288

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā sadalījumā pa dzimumiem (dati uz 01.07.2008.)

Dzimums

Skaits

Sievietes

964

Vīrieši

935

Kopā

1889

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā sadalījumā pēc valstiskās piederības (dati uz 01.01.2007.)

Valstiskā piederība

Skaits

Latvijas pilsonis

1801

Latvijas nepilsonis

94

Pārējie

4

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Staiceles pašvaldībā (dati uz 01.01.2007.)

Vecums, dzimums

Skaits

0-6 gadu vecumā

110

     t.sk. vīrieši

48

     t.sk. sievietes

62

7-18 gadu vecumā

289

     t.sk. vīrieši

164

     t.sk. sievietes

1252005.-2006. gada dati

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā
(dati uz 01.01.2006.)

Staicele

1192

Staiceles pilsētas lauku teritorija

790

Kopā

1982

Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra Staiceles pašvaldībā
(dati uz 01.07.2005.)

Vecums, dzimums

Skaits

Līdz darbspējas vecumam

363

t.sk. vīrieši

201

t.sk. sievietes

162

Darbspējas vecumā

1143

t.sk. vīrieši

611

t.sk. sievietes

532

Virs darbspējas vecuma

482

t.sk. vīrieši

160

t.sk. sievietes

322

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā sadalījumā pa dzimumiem
(dati uz 01.07.2005.)

Dzimums

Skaits

Sievietes

1016

Vīrieši

972

Kopā

1988

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Staiceles pašvaldībā
(dati uz 01.07.2005.)

Tautība

Skaits

Latvietis

1770

Krievs

128

Pārējie

68

Baltkrievs

22

Iedzīvotāju skaits Staiceles pašvaldībā sadalījumā pēc valstiskās piederības
(dati uz 01.07.2005.)

Valstiskā piederība

Skaits

Latvijas pilsonis

1860

Latvijas nepilsonis

123

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Staiceles pašvaldībā
(dati uz 01.07.2005.)

Vecums, dzimums

Skaits

0-6 gadu vecumā

120

t.sk. vīrieši

56

t.sk. sievietes

64

7-18 gadu vecumā

410

t.sk. vīrieši

246

t.sk. sievietes

164

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī