www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Fotokonkurss - 07

Vija Kruja


07_1  Ogotājas Planču purvā - 23.09.2007. (Dzidra Prokopoviča, Ināra Spidāne)


07_2  Iepirkšanās autoveikalā "Rēciemos" - 08.01.08. (Marianna Vaļicka, Ilga Lauva,
Ilga Landsmane, Solveiga Millere un Veronika Smilte)


07_3  Drošības tīkla uzlikšana futbola treniņlaukumam pie Staiceles vidusskolas -
30.04.2008. (Andrejs Krūmiņš)


07_4  Minikvadracikls Salacas ielas rotaļlaukumā - 03.05.2008. (Kristers Talcis,
Deniss Kuzmenko, Sanija Ozola un Artūrs Talcis)


07_5  Ziedu stādīšana pie Staiceles autobusu pieturas - 29.05.2008. (Sandra
Virse, Alla Pūle un Ziedonis Pelēkais)