www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Fotokonkurss - 06

Sabīne Grāvere


06_1  Gājēju tilts pie fabrikas, 2008. gada jūlijs


06_2  Pilsētas simbols "Stārķis", 2008. gada jūlijs


06_3  Gājēju tilts pār Salacu, parkā, 2008. gada jūlijs


06_4  Priede Salacas krastā, 2008. gada jūlijs


06_5  "Zem ozola", 2008. gada jūlijs