www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Fotokonkurss - 03

Kristiāna Arnava


03_1 Stārķu ligzda „Profesora nams” (aiz bērnudārza ēkas) 2008, vasara


03_2 Stārķu ligzda 2008, vasara


03_3 Staicelē, pie estrādes 2008, vasara


03_4 Salaca pie parka 2008, vasara


03_5 Staiceles papīrfabrika no Stārķu pils 2008, vasara