www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Fotokonkurss

FOTOKONKURSS
„Zelta rudens Staicelē”


Uzvarētāji ir:
1.vieta, 15p - 14_3 Vienkārši rudens (Einārs Bērziņš)
2.vieta, 12p - 12_1 Skats uz Stārķu pili  (Ieva Drone)
3.vieta, 12p - 14_1 Kanāla rudens    (Einārs Bērziņš)

11_1 - 8p


Rudens atspulgs
2007
12_1 - 12p
2.vieta


Skats uz Stārķu pili no kājnieku tilta
2008
12_2 - 0p


Stārķu pils un mušmire
2008
12_3 - 3p


Staiceles centrā pie kultūras nama
2008
12_4 - 3p


Staiceles autoosta
2008
12_5 - 0p


Staiceles centrs pie domes
2008
13_1 - 1p


Rudens
2008
13_2 - 4p


Sēnes
2008
13_3 - 2p


Nozāģēts..
2008
13_4 - 3p


Smilgas
2008
13_5 - 0p


Kaķis
2008
14_1 - 12p
3.vieta


Kanāla rudens
2008
14_2 - 7p


Rudens parkā
2008
14_3 - 15p
1.vieta


Vienkārši rudens
2008
14_4 - 6p


Salaca
2008
14_5 - 8p


Arī rudens
2008

Konkursa mērķis
Iesaistīt staiceliešus pilsētas interneta mājas lapas veidošanā un noformēšanā.

Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviena persona – autors, nosūtot fotoattēlu, kuru uzņēmis pats autors par tēmu „Zelta rudens Staicelē”. Fotoattēli tiks publicēti Staiceles interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012

Prasības fotogrāfijām

  1. Fotogrāfijai jābūt JPG formātā, horizontālai.

  2. Minimālais izmērs 1600x1200 pikseļi.

  3. Konkursa darbos nedrīkst būt izmantota datorgrafika.

  4. Lūgums nesūtīt sliktas kvalitātes (piem. mobilo telefonu) fotogrāfijas.

Fotogrāfiju iesniegšana

Viens konkursa dalībnieks drīkst iesūtīt ne vairāk kā 5 dažādas fotogrāfijas.

Iesniedzot fotogrāfiju, noteikti jābūt norādītam – autora vārdam, uzvārdam, tālruņa numuram, komentāram par fotogrāfiju – kad un kur tā uzņemta. Tālruņa numurs netiks publiskots. Fotogrāfijas, kuras būs iesūtītas bez autora piederības noformējuma, netiks publiskotas mājas lapā un attiecīgi nevarēs piedalīties konkursā.

Fotogrāfijas elektroniski jāiesūta pa e-pastu staiceles_kastanis@inbox.lv vai jāiesniedz personīgi Ievai Dronei (domē 3. stāvā) līdz 2008. gada 30. novembrim.

Dalībniekiem jāsaglabā visu iesniegto materiālu kopijas, jo darbi autoriem netiks atdoti.

Iesūtot fotogrāfijas, konkursa dalībnieks saglabā pilnas autortiesības un brīvu rīcību ar iesūtītajām fotogrāfijām, bet atļauj tās neierobežotu laiku lietot Staiceles pašvaldības izdevumos.

Konkursam iesniegtās fotogrāfijas nevar būt iesniegtas citos iepriekš izsludinātos konkursos.

Fotogrāfiju vērtēšana

Fotogrāfijas vērtēs Staiceles interneta mājas lapas www.staicelesnovads.lv/2007_2012 apmeklētāji, balsojot par savu „favorīti” no 2008. gada 9. decembra līdz 2008. gada 13. decembrim.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti Staiceles interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012

Balva – iespēja dalīties ar fotokadrā notverto skaisto mirkli un gandarījums par to, ka Tava bilde patīk arī citiem...

Kontaktpersona – Ieva Drone, mob. 29905877

Konkursa „Staicele vienā fotokadrā 2008” uzvarētāji
(skatītāju balsojums + žūrijas balsojums)
 

1. vieta
Inese
Meistere


09_5 Skats uz karogu dīķi
20+30=50 punkti
2. vieta
Normans
Graustiņš


02_2 No paraplāna
16+30=46 punkti
3. vieta
Einārs
Bērziņš


01_2 Papīrfabrika
8+25=33 punkti

4. vieta Vija Kruja
07_1 Ogotājas Planču purvā – 17+10=27 punkti

5. vieta Inese Meistere
09_2 Futbola bumba pie skolas – 12+15=26 punkti

6. vieta Kristiāna Arnava
03_5 Staiceles papīrfabrika no stārķu pils – 5+20=25 punkti

7. vieta Edvīns Ustrisovs
05_1 Ūdensrozes dīķī pie attīrīšanas ietaisēm – 7+15=22 punkti

8. vieta Indra Ustrisova
04_4 Staiceles centrs, rudens 2007 – 1+20=21 punkts

9. vieta Kristiāna Arnava
03_1 Stārķu ligzda „Profesora nams” – 4+15=19 punkti

10. vieta Einārs Bērziņš
01_4 Baznīca, pavasaris 2008 – 3+15=18 punkti

Skatītāju balsojuma kopsavilkums konkursam „Staicele vienā fotokadrā 2008”
(1. vieta – 3 punkti, 2.vieta – 2 punkti, 3.vieta – 1 punkts)

09_5 Skats uz karogu dīķi - 20 punkti
07_1 Ogotājas Planču purvā - 17 punkti
02_2 No paraplāna, Centrs, Līvānciems - 16 punkti
09_2 Futbola bumba pie skolas - 11 punkti
05_4 Bezdelīgu mazuļi - 10 punkti
02_3 No paraplāna, Centrs - 9 punkti
01_2 Papīrfabrika - 8 punkti
01_1 Panorāma 2008 – 7 punkti
02_4 No paraplāna, Līvānciems, ceļš uz Ainažiem – 7 punkti
05_1 Ūdensrozes dīķī pie attīrīšanas ietaisēm, pavasaris 2007 – 7 punkti
06_1 Gājēju tilts pie fabrikas, vasara 2008 – 6 punkti
08_1 Biznesa sekas un mednieki, 2005 – 6 punkti
02_5 No paraplāna, Fabrika – 5 punkti
03_5 Staiceles papīrfabrika no stārķu pils, vasara 2008 – 5 punkti
06_2 Pilsētas simbols „Stārķis”, vasara 2008 – 5 punkti
01_5 Staiceles centrs, rudens 2007 – 4 punkti
02_1 No paraplāna, Fabrika un centrs – 4 punkti
03_1 Stārķu ligzda „Profesora nams”, vasara 2008 – 4 punkti
06_3 Gājēju tilts pār Salacu parkā, vasara 2008 – 4 punkti
09_1 Akmens skulptūra „Murds” uz Lībiešu muzeja fona – 4 punkti
09_3 Gabaliņš no dabas takas Planču purvā, rudens 2007 – 4 punkti
01_3 Māja pie baznīcas, pavasaris 2008 – 3 punkti
01_4 Baznīca, pavasaris 2008 – 3 punkti
04_5 Cik jauki dzīvot Staicelē!, 1997 – 3 punkti
05_2 Bezdelīgu ligzda attīrīšanu darbnīcā, vasara 2007 – 3 punkti
07_2 Iepirkšanās autoveikalā „Rēciemos”, ziema 2008 – 3 punkti
08_2 Veiksmīgas medības (D. Puķītis), 2006 – 3 punkti
08_5 Pēc medībām, 2005 – 3 punkti
09_4 Tilts pār Salacu pie Staiceles, 2004 – 3 punkti
03_4 Salaca pie parka, vasara 2008 – 2 punkti
04_3 Ceļš uz pirti, rudens 2007 – 2 punkti
06_4 Priede Salacas krastā, vasara 2008 – 2 punkti
08_3 Mednieki apspriedē, 2005 – 2 punkti
03_3 Staicelē pie estrādes, vasara 2008 – 1 punkts
04_4 Staiceles centrs, rudens 2007 – 1 punkts
05_3 Bezdelīgu mazuļi, vasara 2007 – 1 punkts
06_5 „Zem ozola”, vasara 2008 – 1 punkts
07_3 Drošības tīkla uzlikšana futbola laukumam, pavasaris 2008 – 1 punkts
07_4 Minikvadracikls Salacas ielas rotaļlaukumā, pavasaris 2008 – 1 punkts
08_4 Medībās, 2005 – 1 punkts

Žūrijas komisijas balsojuma kopsavilkums
(1. vieta – 15 punkti, 2.vieta – 10 punkti, 3.vieta – 5 punkti)

02_2 No paraplāna, Centrs un Līvānciems – 30 punkti
09_5 Skats uz Karogu dīķi – 30 punkti
01_2 Papīrfabrika 2008 – 25 punkti
04_4 Staiceles centrs, rudens 2007 – 20 punkti
03_5 Staiceles papīrfabrika no Stārķu pils – 20 punkti
01_4 Baznīca, pavasaris 2008 – 15 punkti
03_1 Stārķu ligzda „Profesora nams” – 15 punkti
05_1 Ūdensrozes – 15 punkti
09_2 Futbola bumba, vasara 2008 – 15 punkti
07_1 Ogotājas Planču purvā – 10 punkti
01_1 Panorāma 2008 – 5 punkti
01_3 Māja pie baznīcas, pavasaris 2008 – 5 punkti
06_2 Stārķis, vasara 2008 – 5 punkti


01_1


Panorāma 2008
01_2


Papīrfabrika 2008
01_3


Māja pie baznīcas, pavasaris 2008
01_4


Baznīca, pavasaris 2008
01_5


Staiceles centrs, rudens
2007
02_1


No paraplāna - Fabrika un centrs
2008
02_2


No paraplāna - Centrs un Līvānciems
2008
02_3


No paraplāna - Centrs
2008
02_4


No paraplāna - Līvānciems, ceļš uz Ainažiem
2008
02_5


No paraplāna - Fabrika
2008
03_1


Stārķu ligzda „Profesora nams” (aiz bērnudārza ēkas), vasara 2008
03_2


Stārķu ligzda, vasara 2008
03_3


Staicelē, pie estrādes, vasra 2008
03_4


Salaca pie parka, vasara 2008
03_5


Staiceles papīrfabrika no Stārķu pils. vasara 2008
04_1


Rīta rasas pieskāriens plīvurpuķei manā dārzā, vasara 2007
04_2


Uzpirkstīte, vasara 2007
04_3


Ceļš uz pirti, rudens 2007
04_4


Staiceles centrs, rudens 2007
04_5


Cik jauki dzīvot Staicelē! 1997
05_1


Ūdensrozes dīķī pie attīrīšanas ietaisēm, pavasaris 2007
05_2


Bezdelīgu ligzda attīrīšanu darbnīcā, vasara 2007
05_3


Bezdelīgu mazuļi, vasara 2007
05_4


Bezdelīgu mazuļi, vasara 2007
06_1


Gājēju tilts pie fabrikas, vasara 2008
06_2


Pilsētas simbols "Stārķis", vasara 2008
06_3


Gājēju tilts pār Salacu, parkā, vasara 2008
06_4


Priede Salacas krastā, vasara 2008
06_5


"Zem ozola",
 vasara 2008
07_1


Ogotājas Planču purvā, rudens 2007
07_2


Iepirkšanās autoveikalā "Rēciemos", ziema 2008
07_3


Drošības tīkla uzlikšana futbola laukumam,
pavasaris 2008
07_4


Minikvadracikls Salacas ielas rotaļlaukumā, pavasaris 2008
07_5


Ziedu stādīšana pie Staiceles autobusu pieturas,
pavasaris 2008
08_1


Biznesa sekas un mednieki, 2005
08_2


Veiksmīgas medības.
(D. Puķītis),
2006
08_3


Mednieki apspriedē, 2005
08_4


Medībās,
2005
08_5


Pēc medībām,
2005
09_1


Akmens skulptūra "Murds" uz Lībiešu muzeja fona, vasara 2008
09_2


Futbola bumba pie skolas, vasara 2008
09_3


Gabaliņš no dabas takas Planču purvā,
rudens 2007
09_4


Tilts pār Salacu pie Staiceles, 2004
09_5


Skats uz karogu dīķi - ezeru rudenīgās krāsās,
rudens 2005