Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Dzimtsarakstu nodaļa
 

Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece (Staicelē): Ilga Šmite

Adrese: Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novads, LV-4043

Tālrunis: 64023030,
mob. 26332687.

E-pasts: ilga@staicelesnovads.lv/2007_2012


 

Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa >>>

Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi:

· dzimšanas fakta reģistrācija;
· laulības reģistrācija;
· miršanas fakta reģistrācija;
· atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana (apliecības, izziņas, izraksti);
· vārda vai uzvārda maiņa;
· tautības ieraksta maiņa;
· civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšana un labošana;
· civilstāvokļa reģistru ierakstu anulēšana un atjaunošana;
· no citām Dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana.


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī