Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 
Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043

telefons: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Pārvaldes darba laiks:
P., O., T., C. 8 – 12 un 13 - 17.

Alojas novada dome un pārvaldes >>>

Alojas nov. Staiceles pilsētas pārvaldes Nolikums >>>Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja -
t. 64023032, mob. 28690846, staiceles.dome@staicele.lv

Staiceles pilsētas pārvaldes sekretāre
- Ilga ŠMITE, t. 64023030, mob. 26332687.

Pašvaldības policijas inspektors Staicelē – Modris LILENBLATS – mob. 29169273.

Dzimtsarakstu nodaļas vad. vietn. Staicelē
- Ilga ŠMITE, tālr. 64023030, mob. 26332687.

Alojas novada preses sekretāre
- Liāna Lilenblate-Sipko, t.64023031, 29339917,
liana_lilenblate@inbox.lv , Staicele, Lielā iela 7

Staiceles vidusskola - direktors Juris Krastiņš - tālr. 64035330, 64035337, 26349152,
fakss: 64035338, e-pasts: staicelesvsk@inbox.lv

Staiceles Mūzikas un mākslas skola - direktore Ārija Bakmane - tālr. 64035174, 26577564, e-pasts: mms@staicele.lv

Staiceles kultūras nams - vadītājs Sevda Āboliņa - tālr. 64035215, e-pasts: staicele.kulturnams@inbox.lv

Staiceles pilsētas bibliotēka - vadītāja Anita Strokša - tālr. 64035396, e-pasts: biblioteka@staicele.lv

Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” - direktore Indra Jaunzeme - tālr. 28673984, 64035155,
e-pasts: muzejs@staicele.lv , staicelesmuzejs@inbox.lv .
Darba laiks: P., O., T., C., P. 11-16.

Vidzemes jaunatnes futbola centrs „Staicele” - direktors Egons Brants - tālr. 64035330(lietvedei), e-pasts: staicelesvsk@inbox.lv , vjfc@staicele.lv

Alojas novada interešu izglītības centrs „Krustpunkti” - direktore Ārija Bakmane - tālr. 64035174, 26577564, e-pasts: krustpunkti@inbox.lv

Staiceles Dienas aprūpes centrs – sociālā darba organizatore Laila Līsmane - tālr. 64035404, 64035402, darba laiks: P.,O., T., C., P.  9 - 18.

Tūrisma informācijas centrs – tūrisma organizatore Inese Timermane - tālr. 64035371, 27806452, fakss 64023036, e-pasts: turisti@staicele.lv
Darba laiks: P.,O., T., C., P.  9 - 17.
Tūrisma sezonā (1.05.-30.09.) P.,O., T., C., P.  10 - 17, Se. 11-16.

Pansionāta „Urga” struktūrvienība Darba terapijas un rehabilitācijas centrs „Vīķi” – direktore Sandra Fiļipova – tālr. 64031008, mob. 29171557,
tālr. struktūrvienībā „Vīķi” - 64031019, mob. 26320773 (sociālā darbiniece Daiga Lilenblate).

SIA Staiceles komunālais uzņēmums
Adrese: Lielā ielā 7, Staicele, LV–4043.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: darba dienās 8 – 12 un 13 - 17.
SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” valdes priekšsēdētājs Kārlis KĻAVIŅŠ
tālr. 64035360, mob. 26427141.
Bankas nosaukums: AS SEB BANKA, kods: UNLALV2X013, konts: LV08UNLA0013000508014.

Alojas novada lauku attīstības speciāliste - Ziedīte Jirgensone -
tālr. 26425717, 28398769, e-pasts: ziedite.jirgensone@llkc.lv
Staiceles pārvaldē katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā plkst. 08:30-16:30

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī