Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staiceles pilsētas pārvalde
Alojas novada dome - Deputāti, komitejas

 
Alojas novada domes
deputāti, komitejas
un pieņemšanas laiki >>>


Foto: Staiceles pilsētas pārvalde un Kultūras nams,
Lielā iela 7.
 

Alojas novada domes deputāti,
komitejas un pieņemšanas laiki >>>Staiceles pilsētas domes deputāti
no 2005. gada marta līdz 2009. gada jūnijam (Alojas novada izveidošanai)


Jānis Bakmanis 1957, augstākā izgl., maģistra grāds valsts pārvaldē,
Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs, „Vidzemes futbola federācija” prezid., b-bas „Eiropas stārķu pilsētu organizācija” prezid.


Gatis Endziņš 1965, augstākā izgl.,
Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Z/S „Birznieki” īpašn.


Aina Berga 1937, augstākā izgl., pensionāre


Alvis Bondars 1969, vidējā izgl., SIA „Radi AVM” valdes loc.


Baiba Eglīte 1960, augstākā izgl., Staiceles vsk skolotāja


Andris Krūzītis 1961, augstākā izgl., SIA „Viada” juridiskās nodaļas vadītājs


Anita Strokša 1966, augstākā izgl., Staiceles bibliotēkas vadītāja


Andrejs Šišlo (no 20.12.2006)

Aigars Apiņš (no 18.03.2009.)

03.2005. - 03.2009. Uldis Rumba 1969,vid. izgl., VUGD nod. komand., Z/s „Teterīši” īpašn.

03.2005. - 10.2005. Pēteris Mūrnieks

11.2005. - 11.2006. Vaira Štemere, ģimenes ārste (16.11.1960. – 28.11.2006.)


Deputātu kopbilde 1.sanākšanā pēc vēlēšanām 2005.gada martā
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī