www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.02.2008.

SPECIĀLAIS BUDŽETS 2008. GADAM

Kopā 2008. g. .............................108800
Plānotie ieņēmumi ........................103300
Līdzekļu atlikums no 2007.g. ...........5500

Ikdienas uzturēšana kopā ............................................................... 28030,92
Ziemas uzturēšana (kaisīšana 10,83 Ls; tīrīšana 3,07Ls) = 431 km ...........6000
Tiltu uzturēšana (tīrīšana, margu remonts) .................................................3800
Ceļu slēgšana pavasarī.................................................................................1000
Asfaltbetona seguma remonts (bedrītes) 8,62 Ls x 1044 m2 ......................9000
Ceļu greiderēšana 5,14 Ls x 583 km ..........................................................3000
Gaisa tilta remonts (Vīķos) ........................................................................2000
Gaisa tilta remonts (Staicelē parkā) ...........................................................2295
Ceļmalu appļaušana 25,29 Ls x 27 ha .........................................................700
Ūdensvada aku galvu pazemināšana (Lielā ielā) .........................................235,92

Periodiskā uzturēšana kopā ................................................................................ 80769,08
Autoceļa Liepiņas-Kabi remonts 3535 m2 x 1,98 Ls ............................................14000
Autoceļš Rēciemi-Ūciems 800m2 x 1,98 Ls ............................................................1584
Audēju iela no šosejas Ainaži-Valmiera līdz asfalta sākumam 757m2 x 1,98 Ls ....1500
Iela starp Līvānu mājām Rozēnos 1515 m2 x 1,98 Ls .............................................3001
Projekts (Lielā iela, Dzirnavu, Planču ielas krustojums) ....................................... 7264,08
Ielu apgaismojums Rozēnos ....................................................................................5000
Asfaltbetona seguma uzklāšana Lielā ielā no Nākotnes līdz Stacijas ielai; Projekts Lielai ielai no Cepļu ielas līdz kapiem ......................................................................................... 43000
Lielās ielas remonts no „Mežbiržām” līdz Nākotnes ielai 1515 m2 x 1,98 Ls ........ 3000
Ielu norādes zīmes, ceļa zīmes 35,86 x 39 gab. ...................................................... 1420
Ceriņu ielas remonts .................................................................................................1000


Lūdzu izpilddirektoru Agri Rubeni komentēt speciālo budžetu.
Viņš iesāka ar to, ka precīza speciālā budžeta naudas summa šobrīd vēl nav zināma, tas par ko runājam, ir tikai projekts. Rīgas dome vēlas iegūt lielāku naudas summu no valsts ceļa fondu naudām, bet Satiksmes ministrijai nav pamata apdalīt laukus. Kad šo strīdu atrisinās, zināsim precīzu summu, kas mums no valsts iedalīta pašvaldības ceļu uzturēšanai.

Ko pašvaldība šajā gadā plāno darīt lielā tilta par Salacu sakārtošanai?

A. Rubenis: „Vai tilts iekļauts valsts budžeta programmā „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana 2007. – 2009. gadam” un kad paredzēts veikt tilta rekonstrukciju, jautājām VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Limbažu nodaļai. Nodaļas vadītājs M. Tams atbildes vēstulē rakstīja: „Salacas tilta rekonstrukcija Staicelē ir iekļauta „Pilsētu tranzītlietu rekonstrukcijas līdzfinansēšanas programmas finansēšanas projektā 2008. – 2009. gadam”. Darbu sākums paredzēts 2008. gadā, darbu beigas – 2009. gadā. Šā finansējuma projektu pašreiz izskata LR satiksmes ministrija.”

Speciālajā budžetā ikdienas uzturēšanas izdevumos iekļauta tiltu uzturēšana - tīrīšana, margu remonts – 3800 latu. Ziemā lielā tilta trotuāru tīra ar lāpstu, bet šogad sniega nav – varēsim naudu ieekonomēt. Kopējā summā iekļauta arī citu pašvaldības teritorijā esošo tiltu labošana, kā, piemēram, margu remonts tiltam uz ceļa Ūciemi – Saliņas, tiltam uz ceļa Jogliņas – Būvmeistari, tiltam uz ceļa Ēvelītes – Kurmji. Arī ceļu ziemas uzturēšanai ieplānojām 6000 latu, tagad redzam, ka tik daudz nevajadzēs, šo naudu varēs pārvirzīt citur. Tieši kur, tagad grūti pateikt. Kad beigsies sezona, izvērtēsim.”

Kā tiks risināti asfaltbetona seguma bedrīšu remonta un ceļu greiderēšanas jautājumi?

A.Rubenis: „Asfaltbetona seguma bedrīšu remontam ieplānoti 9000 latu, tātad nauda ikdienas ceļu uzturēšanai pietiekoša, bet ir viena problēma – mums nav, kas šos darbus veic. Ja runājam par bedrīšu remontu, ceļa daļa salabo vispirms lielās šosejas, pēc tam tikai nāk iekšā pilsētā. Arī pats kādreiz brīnījos, - kā tas ir, ka bedrītes salabo īsi pirms Jāņiem. Tuvākā firma, kas ar šo lietu nodarbojas, ir Alojā. Mēs izsludinām konkursu, cenu aptauju, bet atsaucas tie paši alojieši. Ja viņi nepiesakās, tad jāiet lūgties, lai noslēdz līgumu. Firma no Valmieras vai Smiltenes uz Staiceli nebrauks. Tas pats ir ar ceļu greiderēšanu vasarā. Naudu esam ieplānojuši pietiekoši – 3000 latus, pašvaldības ceļus varētu nogreiderēt vairākas reizes sezonā. Greiderists apsola atbraukt, bet neatbrauc. Pie tādiem laika apstākļiem, kādi bija pagājušajā gadā, ceļinieki strādāja pie galveno ceļu uzturēšanas. Kad tehnika atbrīvojusies, viņš atskrien pie mums un vienu ceļu nogreiderē...

Ja mēs varētu pašvaldības ceļus regulāri greiderēt, būtu labāks stāvoklis. Runājām ar Jurģi Straumi, viņš solīja ņemt greideri, tad līgumu slēgsim ar viņu.

Ziemā ar sniega tīrīšanu mums problēmu nav, noslēdzam līgumu ar SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”.”

Kas vēl iekļauts ceļu ikdienas uzturēšanā?

A.Rubenis: „Gaisa (trosu) tilta remonts Vīķos, tas pēdējo reizi remontēts daudzus gadus atpakaļ. Janvārī jau tika salaboti daži salūzušie dēļi. Jāmaina visas koka daļas. Arī gaisa tiltam Staicelē pie parka tiks mainīta grīda.

Nauda ieplānota pašvaldības ceļmalu apļaušanai, par to slēgsim līgumu ar SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”.

Kā visi redzam, Lielā ielā stipri augsti aku vāki, zemāku mašīnu var arī sabojāt, tādēļ tos vajadzētu nosēdināt. Varētu pārvirzīt naudu trotuāru atjaunošanai. Lielās ielas asfaltēšanu centrā, manuprāt, vajadzētu darīt kompleksi ar ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu.”

Periodiskā uzturēšanā iekļauts autoceļa Liepiņas – Kabi remonts, cik tas nozīmīgi?

A.Rubenis: „Autoceļa Liepiņas - Kabi remontā jau pagājušā gadā tika ieguldīta nauda, tagad to turpināsim, ceļa posmi pie Ievlīčiem un Tiltsargiem jānoklāj ar drupināto granti. Ja šim ceļam būtu bijusi regulāra greiderēšana, tas nebūtu tik sliktā stāvoklī. Mums jārūpējas par pašvaldībai piederošajiem ceļiem, lai tie būtu braukšanas kārtībā. Pašvaldībai ceļš jāuztur arī tad, ja tam galā tikai viena māja. Cilvēks, kas dzīvo šajā mājā ne ar ko neatšķiras no tā cilvēka, kurš dzīvo centrā. Kā vienmēr esmu teicis, nodokļus maksājam vienādi.”

Kas kontrolē ceļinieku darbu, kā ielu noklāj, piemēram, ar drupināto granti.

A.Rubenis: „Mūsu ceļu kontrolējošā institūcija ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Limbažu nodaļa. Viņi apseko ceļus un veic speciālā budžeta kontroli. Man jāatskaitās par katru latu, katram veiktajam darbam jābūt pretī līgumam, tāmei. Par darba kvalitāti arī tai pašai institūcijai būtu jāskatās. Cik viņi to kontrolē, nemāku teikt. Pašvaldības darbinieki, piemēram, priekšsēdētājs vai izpilddirektors, nevar būt speciālisti visos jautājumos. Es nezinu, cik lieli akmeņi var būt drupinātās grants sastāvā, taču ceļiniekiem ir noteikumi, kas jāievēro.

19. februārī Staicelē bija Satiksmes ministrijas auditori, viņi pārbaudīja ceļu naudas izlietojumu pēdējo 3 gadu laikā (2005. – 2007.). Par prieku Staicelei - mums būtisku pārkāpumu nav. Ceļu uzturēšanai paredzētā valsts nauda šiem mērķiem arī izlietota, grāmatvedības dokumenti kārtībā, ir jānovērš neprecizitātes dažu dokumentu noformēšanā. Auditoru slēdziens būs tuvākajā laikā. Auditam pašvaldībā jābūt ik pēc 3 gadiem, taču šis Staicelē bija pirmais. Limbažu rajonā, kad tika pārbaudītas dažas pašvaldības, auditori ciemojās 2002. gadā.”

Kur šogad paredzēts uzbērt drupināto granti?

A.Rubenis: „Drupināto granti šogad paredzēts uzbērt bedrainajā posmā Audēju ielā, kas sākas pie Ainažu – Matīšu šosejas, arī Rēciema-Ūciema ceļu krustojumā, pabeigsim pagājušajā gadā iesākto Ceriņu ielas sakārtošanu. Esam ieplānojuši uzbērt granti Lielās ielas posmā no veikala „Mežbiržas” līdz Nākotnes ielai. Paredzēts ar drupināto granti noklāt ielu starp līvānu mājām Rozēnos, jo tā ļoti dubļaina. Drupinātā grants labi nosēžas. Ja to laicīgi nogreiderē un vēl piebrauc, tad segums ir ļoti labs.”

Kam ieplānota lielākā summa no „ceļu naudām”?

A.Rubenis: „43 tūkstoši latu ieplānoti Lielās ielas sakārtošanai. Vispirms posmam no Cepļu ielas līdz kapiem tiks izstrādāts asfaltbetona seguma uzklāšanas projekts. Projektējamā ceļa posma garums būs 1,6 km. Viena kvadrātmetra asfaltēšana šobrīd izmaksā 20 latu. Varam parēķināt, kādu summu iegūstam, ja ceļa platums ir 4,5m ... Tik liela nauda, lai šo ceļa posmu uzreiz noasfaltētu, pašvaldībai nav, tādēļ ceļa posmam līdz kapiem asfaltbetona segums tiks uzklāts pakāpeniski vairāku gadu laikā. Kad projekts būs gatavs, skatīsimies, ko par atlikušo summu varam izdarīt jau šogad. Nākošajā gadā turpināsim. Varam domāt par naudas piesaisti no Eiropas fondiem.

Drīzumā sāksies veloceliņu projektu konkurss, kur varēs pieteikties uz valsts naudu veloceliņu ierīkošanai. Staicelē šāds veloceliņš ieplānots un jau tūrisma kartē iezīmēts - braucot no Alojas puses pa veco ceļu iekšā gar kapiem, tālāk līdz fabrikas gaisa tiltam, tad pa Lielo ielu cauri pilsētai līdz Ainažu šosejai. Visam nosauktajam maršrutam vajadzīgs projekts, tāpēc ar to arī sāksim.”

Pastāstiet, lūdzu, par otru projektu, kuru, sakarā ar satiksmes drošību pilsētā, gatavojam pilsētas centram?

A.Rubenis: „Pilsētas, kurām cauri iet tranzīta ielas, varēs startēt ar saviem projektiem uz valsts naudu kustības drošības organizēšanai. Šajā sakarā mums ir gatavs tehniskais projekts „Satiksmes drošības organizācija Staiceles pilsētā rekonstruējot esošās autobusa pieturvietas, izbūvējot gājēju celiņus no a/c Ainaži-Aloja-Valmiera līdz Dzirnavu ielai, Lielās ielas, Planču ielas un dzirnavu ielas krustojuma rekonstrukcija”, projektētājs SIA „PRO-BET”. Šajā projektā ietverts arī laukums ap Lībiešu robežakmeni pie „Cipreses” – ielu seguma atjaunošana, trotuāru izbūvēšana.”

Kā tika izlemts par speciālā budžeta naudas izlietojumu?

A.Rubenis: „Periodisko uzturēšanu apspriedām kopā ar deputātiem Attīstības komitejas sēdē. Deputāts Gatis Endziņš ierosināja par Rozēniem, par Vīķu tiltu. Ielu apgaismojums Rozēnos jau solīts pagājušajā gadā, šogad būs, esmu sazinājies ar projektētājiem, trīs lampas tiks uzliktas, lai centrs būtu gaišāks.”

Ko vēl Jūs varētu piebilst?

A.Rubenis: „Šogad vajadzētu pilsētā uzlikt ielu norādes tām ielām, kurām vēl nav. Jāpalabo jau esošās ielu norādes, jo dažas redzamas tikai no vienas puses. Braucot cauri citu pašvaldību teritorijām, uz galvenajiem ceļiem esmu ievērojis privātmāju, viensētu norādes, kas izstrādātas pēc vienota principa. Tās vajadzīgas arī drošības nolūkos – ātrai palīdzībai, policijai, ugunsdzēsējiem būtu vieglāk svešā vietā orientēties. Nākošā gada budžetā vajadzētu padomāt par šādu lietu.”

Paldies par sarunu!

Sagatavoja Ieva Drone