www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

29.06.2009.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2009.GADA 29.JŪNIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 2009.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pamatbudžetu 2009.gadam””.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2009.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par speciālo budžetu 2009.gadam””.
• Nolēma nozīmēt Limbažu rajona Reorganizācijas uzraudzības komisijai par pārstāvi Jāni Bakmani.


Lēmumu publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite