www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

14.04.2009.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2009.GADA 14.APRĪLĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 65.pantu, Staiceles pilsētas Dome nolēma:

Atbrīvot no ieņemamā amata Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani.


Lēmumu publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite