www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

17.12.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 17.DECEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Baiba Eglīte, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam””.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par speciālo budžetu 2008.gadam””.

· Nolēma apmaksāt iestāšanās maksu biedrībā „Īģes lauku partnerība” - Ls 957,00.

· Nolēma nodot atsavināšanai dzīvokli Lielā ielā 20-4, Staicelē ar kopējo platību 34,56 m² un dzīvoklim piekrītošo dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala Lielā ielā 20, Staicelē, kadastra numurs 6617 001 0196, domājamo daļu, pārdodot to par brīvi cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam Aleksandram Savickim.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 9 personām.

· Nolēma apstiprināt sekojošas adreses:

1. Lielā iela 29A, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra apzīmējums 66170010225001);

2. Sporta iela 2, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.661700185010);

3. Kalnrīgaļi 1, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra apzīmējums 66170010256001);

4. Lejasrīgaļi, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra apzīmējums 66170020011001);

5. Aizmeži, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr. 66370070097001)

6. Aizupes, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj., (būves kadastra Nr. 66370010254001);

7. Augļi, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr. 66370070001001);

8. Bērzāji, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr. 66370040007001);

9. Cūku Ferma Rozēni, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010024001);

10. Degvielas Bāze, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080076001);

11. Dimanti, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030009001);

12. Dobras, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj., (būves kadastra Nr. 66370020026001);

13. Dzelzavoti, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370090005001);

14. Eglītes, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040022001);

15. Ezeriņi, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370050038002);

16. Ezerkalni, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010149003);

17. Ezerkalni 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010149001);

18. Gateris, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080108003);

19. Graudu Kalte, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370060063001);

20. Jauneži, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030045001);

21. Jaunkalni, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010027001);

22. Jaunkapukas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010124001);

23. Jaunlīciemi, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040024003);

24. Jaunogas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030044001);

25. Jaunpuršēni, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370050021002);

26. Jaunvirši, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj., (būves kadastra Nr.66370030054001);

27. Kaijas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370020063001);

28. Kalnglāži, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010106001);

29. Kalnieši, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070049001);

30. Kautuve Salaca, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080102001);

31. Kodinātava, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030101001);

32. Kokogļu Cehs Salaca, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080104001);

33. Kompleksa Salaca Caurlaide, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080109001);

34. Krejotava Krasti, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010255001);

35. Ķilas 2, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030084001);

36. Līdakas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080012001);

37. Linrūpnieki, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080012001);

38. LMT Tornis, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010267001);

39. Mazie Ķekari, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370060091001);

40. Mērnieki, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070073001);

41. Mežgravas 2, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370090010001;

42. Mierlīči, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370060020001);

43. Noriņas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040001001);

44. Okera Cehs, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080105001);

45. Ramukas Galdniecība, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080108001);

46. Saulītes, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030085001);

47. Sokas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370020015001);

48. Spāres, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040013001);

49. Stīpnieki, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070104001);

50. Taras Cehs, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080106001);

51. Vecgriķi, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040031001);

52. Veclīciems, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370040055001);

53. Vecpuršēni 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370050042001);

54. Vecpuršēni 2, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370050043001);

55. Veczemes, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070047001);

56. Vilki, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010207001);

57. Vītoliņi, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010135002);

58. Zaļauskas, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370030032001);

59. Vidzemnieki, 1-3, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010005001);

60. Vīķi, 1-2, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070019006);

61. Mežuļi, 1-8, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070136001);

62. Kastanīši, 1-4, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370070143001);

63. Karogi, 1-3, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370090046001);

· Nolēma mainīt sekojošas kadastra reģistrā reģistrētas adreses:

1. no LMT bāzes stacija, Staicele, uz Ūdens iela 1A, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66170010225001);

2. no „Madaras”, Staicele, uz Ceriņu iela 8, Staicele, Limbažu raj (būves kadastra Nr.66170010057001);

3. no Sabiedriskā tualete, Staicele, uz Lielā iela 4B, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66170010183001);

4. no Rēciems, Staicele uz Rēciems 5, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66170030070001);

5. no Rēciems, meh.darbnīcas, Staicele uz Rēciems 6, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66170030070017; Nr.66170030070018);

6. no Celiņi teļu profilaktorijs, Staiceles lauku teritorija uz Celiņi 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080110001);

7. no Lazdas, Staiceles lauku teritorija uz Lazdas 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010086001);

8. no „Lazdas”, Staiceles lauku teritorija, uz „Lazdas”, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr. 66370060076001);

9. no Lejasdzirnavas, Staiceles lauku teritorija uz Dzirnavu dīķis, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010011001);

10. no Rēciema rija un šķūnis, Staiceles lauku teritorija uz Rēciems 7, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080053001);

11. no Sili, Staiceles lauku teritorija, uz Sila iela 1, 1-9, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370090031001);

12. no Sokas, Staiceles lauku teritorija uz Sokas 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080017001);

13. no Zonepes, Staiceles lauku teritorija uz Sakņu pagrabs, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080107001);

14. no Žuburi, Staiceles lauku teritorija uz Žuburi 1, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080040004);

15. no Lielā iela 9, Staicele uz Lielā iela 11, 1-3, Staicele, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66170010019002).

· Nolēma iznomāt zemi mazdārziņiem un lauksaimnieciskās darbības vajadzībām: L.Veidem, I.Dalkam, A.Prancānei, M.Prokopovičam, A.Grāvītei, E.Apsītim.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par novembri un decembri – Ls 106,91.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes decembra mēnesī 43 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 510,93.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 423,40.

· Pieņēma lēmumu par mājas aprūpi vienai personai.

· Pamatojoties uz 2008.gada 23.septembra MK noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, nolēma noteikt minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros Staiceles pilsētas domē un tās iestādēs un struktūrvienībās no pašvaldības budžeta finansētiem darbiniekiem 180,00 Ls ar 2009.gada 01.janvāri.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite