www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

30.05.2007.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2007.GADA 30.MAIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andrejs Šišlo.

Nolēma:

1. Mainīt Staiceles pilsētas vēlēšanu iecirkņa Nr.609 atrašanās vietu no Staiceles pilsētas kultūras nams, Lielā iela 7, Staicele uz Staiceles Dienas aprūpes centrs, Parka iela 2, Staicele, Limbažu raj., LV-4043 tautas nobalsošanai 2007.gada 7.jūlijā. Jaunā Staiceles pilsētas vēlēšanu iecirkņa atrašanās vieta ir sasniedzama ar sabiedrisko transportu, ir pieejama vēlētājiem ar kustību traucējumiem un ēkā ir pieejams internets.

2. Mainīt Staiceles pilsētas vēlēšanu iecirkņa Nr.609 atrašanās vietu no Staiceles pilsētas kultūras nams, Lielā iela 7, Staicele uz Staiceles Dienas aprūpes centrs, Parka iela 2, Staicele, Limbažu raj., LV-4043.

3. Lūgt Centrālo vēlēšanu komisiju apstiprināt jauno Staiceles pilsētas vēlēšanu iecirkņa Nr.609 atrašanās vietu – Staiceles Dienas aprūpes centrs, Parka iela 2, Staicele, Limbažu raj., LV-4043.