www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

30.03.2007.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2007.GADA 30.MARTĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Uldis Rumba, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.5 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā”.


Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite