www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Fotokonkurss

FOTOKONKURSA „Staicele vienā fotokadrā”

NOLIKUMS

Staiceles pilsētas kultūras darbinieki, uzklausot Attīstības un plānošanas projektu vadītājas Dignas Čuikovas priekšlikumu, nolēma, ka Staiceles interneta mājas lapai jābūt platākā formātā atbilstoši jaunākajām tendencēm. Tad tiks mainīts arī sākumlapas dizains, kur augšpusē plānota viena vai vairākas fotogrāfijas, kas raksturotu mūsu pilsētu. Katrs no mums Staiceli redz citādi, katrs saskata citas pērles, tādēļ tiek izsludināts fotokonkurss „Staicele vienā fotokadrā”.

Konkursa mērķis

Staiceles pilsētas dome vēlas veikt atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Staiceles fotoattēlu atlasi Staiceles interneta mājas lapas noformēšanai, tūrisma brošūru, kalendāru un citu izdevumu izdošanai un piedāvāt šos fotoattēlus apskatei plašai publikai.

Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviena persona – autors, nosūtot fotoattēlu, kuru uzņēmis pats autors par tēmu „Staicele vienā fotokadrā”. Fotoattēli tiks publicēti Staiceles interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012 .

Prasības fotogrāfijām

1. Fotogrāfijai jābūt JPG formātā.
2. Minimālais izmērs 1600x1200 (2 Mega) pikseļi.
3. Konkursa darbos nedrīkst būt izmantota datorgrafika.
4. Lūgums nesūtīt sliktas kvalitātes (piem. mobilo telefonu) fotogrāfijas.

Fotogrāfiju iesūtīšana

Viens konkursa dalībnieks drīkst iesūtīt ne vairāk kā 5 dažādas fotogrāfijas.

Iesniedzot fotogrāfiju, noteikti jābūt norādītam – autora vārdam, uzvārdam, tālruņa numuram, komentāram par fotogrāfiju – kad un kur tā uzņemta. Tālruņa numurs netiks publiskots. Fotogrāfijas, kuras būs iesūtītas bez autora piederības noformējuma, netiks publiskotas mājas lapā un attiecīgi nevarēs piedalīties konkursā.

Fotogrāfijas elektroniski jāiesūta pa e-pastu staiceles_kastanis@inbox.lv vai jāiesniedz personīgi Ievai Dronei (domē 3. stāvā) no 2008. gada 1. jūnija līdz 2008. gada 31. augustam.

Dalībniekiem jāsaglabā visu iesniegto materiālu kopijas, jo darbi autoriem netiks atdoti.

Iesūtot fotogrāfijas, konkursa dalībnieks saglabā pilnas autortiesības un brīvu rīcību ar iesūtītajām fotogrāfijām, bet atļauj tās neierobežotu laiku lietot Staiceles pašvaldības izdevumos.

Fotogrāfiju vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – Staiceles pilsētas veiksmīgs un pozitīvs atspoguļojums, spēja piesaistīt skatītāju interesi, fotogrāfijas oriģinalitāte, fotogrāfiju tehniskā kvalitāte.

Fotogrāfijas vērtēs žūrijas komisija un Staiceles interneta mājas lapas www.staicelesnovads.lv/2007_2012 apmeklētāji, balsojot par savu „favorīti” līdz 2008. gada 5. septembrim. Konkursa uzvarētāju noteikšanā: 50% žūrijas vērtējums, 50% - mājas lapas apmeklētāju balsojums.

Žūrijas komisijā – mākslinieki, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas pedagogi - Digna Čuikova un Kārlis Īle, Ārija Daugule, fotogrāfs Voldemārs Zeļenkovs, TIC vadītāja Inese Timermane, Lībiešu muzeja „Pivälind” direktore Indra Jaunzeme, Staiceles interneta mājas lapas veidotājs Māris Kalējs.

Konkursa uzvarētājus līdz 2008. gada 15. septembrim pēc žūrijas komisijas iesniegtā vērtējuma un mājas lapas apmeklētāju balsojuma noteiks komisija trīs cilvēku sastāvā – Jānis Bakmanis, domes priekšsēdētājs; Agris Rubenis, domes izpilddirektors; Ieva Drone, „Kastanis” redaktore.

Konkursa rezultāti pēc 2008. gada 15. septembra tiks paziņoti Staiceles interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012 un informatīvajā izdevumā „Kastanis”.

Balvas

Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar Staiceles pilsētas suvenīriem, kurus varēs saņemt Staiceles pilsētas domē.

Kontaktpersona – Ieva Drone, mob. 29905877, e-pasts staiceles_kastanis@inbox.lv