Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

STAICELES PILSĒTAS DIENAS APRŪPES CENTRS
Sarkanā Krusta Staiceles nodaļa


Foto: Sociālais dienests un Dienas aprūpes centrsDzirdēt mīļus vārdus un saņemt
labus darbus ir laime.
Bet varbūt vēl patīkamāk
ir teikt labus vārdus
un darīt labus darbus.

/Rainis/

Adrese:    Parka iela 2, Staicele
Vadītāja:  Laila Līsmane
Tālruņi:  64035404,
29490352, 26336608

E-pasts:   lailalismane@inbox.lv

DARBA LAIKS:

Mainīts Dienas aprūpes centra darba laiks!
Turpmāk Dienas aprūpes centrs atvērts:
P., O., T., C., P. 9:00 -18:00

Staiceles dienas aprūpes centra nolikums (.doc) >>>

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība un noma par maksu >>> PAR MUMS:

Dienas centra galvenais uzdevums - radīt iespēju vientuļiem, veciem cilvēkiem,
invalīdiem, personām no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, aktīvi darboties un nodrošināt pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā.


Dienas centrs nodrošina iespēju bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijā īslaicīgi uzturēties Dienas centrā un, sadarbībā ar Sociālo dienestu, sekmēt atgriešanos ģimenē.

Dienas aprūpes centrs darbojas Staiceles pilsētas domes pārraudzībā.

Dienas centrs savu finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar pilsētas domes apstiprināto izdevumu tāmi.

Dienas centrs savā darbībā ievēro LR likumus, Ministru Kabineta un Labklājības ministrijas normatīvos aktus un Staiceles pilsētas domes lēmumus un nolikumu. MAKSAS PAKALPOJUMI:

• Dušas pakalpojums
(vēlama iepriekšēja pieteikšanās, tel. 640-35404)
– trūcīgām personām un visu grupu invalīdiem - Ls 0,33, pārējiem - Ls 0,64;

• Veļas mazgāšanas pakalpojums
(iepriekšēja pieteikšanās, tel. 640-35404)
– trūcīgām personām un visu grupu invalīdiem - Ls 0,52, pārējiem - Ls 1,03;

• Kosmētiķe Fanuza Grīnvalde
(iepriekšēja pieteikšanās, mob. 29142812).

• Zobārste A. Pētersone
ceturtdien 10 - 17,
iepriekšēja pieteikšanās, mob. 26594743, akūtos pacientus pieņem bez rindas. 
Nomas maksa par telpu izmantošanu:

• Par zāles izmantošanu sarīkojumiem ar banketu - Ls 6,05 stundā
• Par zāles izmantošanu bēru gadījumos (mielasts) - Ls 15,00
• Par zāles izmantošanu semināriem, sapulcēm, prezentācijām - Ls 6,05 stundā

• Nomas maksa istabas izmantošanai (diennaktī) – Ls 5,00

• Nomas maksa medicīnas telpu izmantošanai pakalpojumu sniegšanai – Ls 0,50 stundā


 
• Par ēdamtelpas izmantošanu sarīkojumiem ar banketu - Ls 3,63 stundā

 BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:

• konsultācija par sociāliem jautājumiem
• asinsspiediena mērīšana
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī