Staiceles bibliotēka - Pakalpojumi

Pakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros:

• lietotāju pierakstīšana;
• konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu;
• konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
• grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana;
• katalogu, kartotēku izmantošana;
• elektroniskā kataloga izmantošana;
• novadpētniecības materiālu izmantošana;
• pašvaldības izdoto dokumentu kopiju izmantošana;
• bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
• bibliotēkas izstādes;
• ekskursijas pa bibliotēku;
• tematiski pasākumi.


Maksas pakalpojumi bibliotēkā  
 

Nr. p. k.

Pakalpojums

Atskaites
vienība

Cena bez PVN

21% PVN

Summa ar PVN

1.

Kopēšana no bibliotēkas materiāliem:

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

 

lapa

lapa

lapa

lapa

 

0.05

0.07

0.07

0.10

 

--

--

--

--

 

0.05

0.07

0.07

0.10

2.

Kopēšana

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēmlapa

lapa

lapa

lapa0.05

0.08

0.08

0.100.01

0.02

0.02

0.020.06

0.10

0.10

0.12

3.

Printera izdruka melnbalta

no bibliotēkas materiāliem

no klienta materiāliem

krāsainalapa

lapa

lapa0.08

0.08

0.20--

0.02

0.040.08

0.10

0.24

4.

Iesiešana ar ielīmēšanu vākos

gab.

0.85

0.18

1.03

5.

Telpu iznomāšana

Semināriem, konferencēm, prezentācijām

Apmācību kursiemstunda


stunda4.24


2.550.76


0.455.00


3.00

6.

SBA izmantošana – iespiedarbu nosūtīšana

 

Pasta pakalpojumu tarifi