Staicele -> Staiceles bibliotēka -> Eiropas Savienības informācijas punkts Staicelē

EIROPAS SAVIENĪBAS
INFORMĀCIJAS PUNKTS
STAICELĒ

PUNKTA ATRAŠANĀS VIETA
STAICELES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA,
PARKA IELA 2, STAICELE,
ALOJAS NOVADS, LV-4043.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Tālr./ fakss: 64035396
E-pasts: biblioteka@staicelesnovads.lv/2007_2012
Vadītāja : Anita STROKŠA

DARBA LAIKS
P., O., T., C. 10:00 - 18:00
 

Ieskaties
Noderīgas saites
Vispārīgas ziņas

AKTUALITĀTES


Dānijas prezidentūra ES Padomē: 2012.gada 1.janvāris - 30.jūnijs

    
2012. - Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei


Par Eiro ieviešanu


ES finansiālā palīdzība Latvijai


Lisabonas līgums


Eiropas Savienība un Eiro

ZIŅAS un REPORTĀŽAS


05.05.2010. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vizīte Staicelē


05.05.2010. Izstāde "Tautas frontes ceļš Staicelē"


01.04.2010. Diskusiju seminārs "Vides politikas integrācija Salacas upes baseina teritoriju attīstībā un dabas resursu apsaimniekošanā"


06.02.2010. Elektronisko prasmju nedēļa Staiceles bibliotēkā


02.03.2010. E-prasmju nedēļā – saruna par drošu internetu


03.02.2010. Ziemeļu purvi – vietējās attīstības iespēja vai draudsIeskaties

Ieskaties: www.iespejukarte.lv

Iespēju karte ir vieta, kur atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās. Tur ir apkopota informācija par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem, kā arī par iespējām, ko Eiropas Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem. Klikšķini uz Meklēšana, ieraksti savu dzīvesvietu un uzzini, kādu palīdzību Tu vari saņemt. Palīdzība vistuvāk Tev!

  • Pirmā palīdzība
  • Darbs un izglītošanās
  • Sociālā aprūpe
  • Emocionālais un krīzes atbalsts

Iespēju kartes piedāvājums tiek nepārtraukti papildināts. Paldies par sapratni, ja meklēto vēl neizdodas atrast!

Aicinām arī jūs piedalīties, ievietojot informāciju par piedāvājamiem pakalpojumiem un pasākumiem vai aicinot to darīt jums zināmos, bet šajā kartē vēl neiekļautos pakalpojumu sniedzējus!

Iespēju karti finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem.Noderīgas saites

Eiropas Savienības informācijas aģentūra (no 2008.gada 31.janvāra reorganizēta) - www.esia.gov.lv

Eiropas Savienības informācijas bibliotēka - www.esia.gov.lv/lv/biblioteka

Eiropas Savienības māja - www.esmaja.lv

Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs - www.eiroinfo.lv

Eiropas Parlaments - www.europarl.eu

ES portāls - www.europa.eu

ES terminoloģijas datubāze IATE - www.iate.europa.eu 

Eiropas Komisija - www.ec.europa.eu

ES likumdošanas portāls EUR-Lex - www.eur-lex.europa.eu

ES nodarbinātības portāls EURES - www.europa.eu/eures

ES struktūrfondu mājas lapa - www.esfondi.lv

Patērētāju tiesību un finanšu pakalpojumu portāls - www.dolceta.eu/latvija

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) - www.ecclatvia.lv

Eiropas valodu portāls - www.europa.eu/languages

Eiropas informācijas tīkls jauniešiem eurodesk - www.eurodesk.lv  

Eirobarametrs -  www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

ES iekšējā tirgus problēmu risināšana – www.em.gov.lv/solvit

Tiesībsargs -  www.tiesibsargs.lv

EU Bookshop -  www.bookshop.eu

ES dalībvalstis -  www.esia.gov.lv/lat/es_dalibvalstis/

EU Tube - Eiropas skati un skaņas - www.youtube.com/eutube  ;  www.youtube.com/watch?v=95CuBI-BL4E  

Autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs tiešsaitē PRADO - http://www.consilium.europa.eu/prado/LV/homeIndex.html

Tematiskās infolapas - http://www.eiroinfo.lv/pages/ESIC/content_list.jsp?category_id=30

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana - http://www.europeana.eu/portal/Vispārīgas ziņas

2000.gada oktobrī Latvijas rajonu un pilsētu bibliotēkās tika izveidoti Eiropas Savienības informācijas punkti (ESIP). Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašreiz Latvijas bibliotēkās darbojas 33 Eiropas Savienības informācijas punkti. Staiceles pilsētas bibliotēka šajā punktu tīklā iesaistījās no 2009. gada.

ESIP MĒRĶIS

1. Nodrošināt visaptverošu, precīzu un aktuālu informāciju, kā arī viegli pieejamu informāciju dažādām sabiedrības grupām par Latvijas dalību ES.
2. Pastiprināt starpresoru un starpnozaru sadarbību, lai veidotu koordinētu ES informācijas izplatīšanu Latvijas pierobežā.

3. Dot iespējas iedzīvotājiem iesaistīties diskusijās par Latvijas dalību ES.

4. Nodrošināt atgriezenisko saiti, veicināt un koordinēt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar Latvijas dalību ES.

Informācijas punktos ir pieejama dažāda veida informācija  un jaunākie izdevumi par Latvijas dalību ES un tajā notiekošajiem procesiem. ESIP tīklu līdz reorganizācijai 2008.gada 31.decembrī uzturēja Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA). 2009.gadā līdzekļus ESIP tīkla uzturēšanai piešķīra Latvijas valdība un tā darbību koordinēja Valsts kancelejas Komunikācijas departaments.

Ar 2010. gada 1. janvāri Ārlietu ministrija ir pārņēmusi no Valsts kancelejas iedzīvotāju informēšanas par Eiropas Savienības jautājumiem koordinēšanas funkciju, tai skaitā arī 33 Eiropas Savienības informācijas punktu koordināciju visā Latvijā.


ESIP PAKALPOJUMI

PALĪDZĒS - atrast ES oficiālos dokumentus,
- precizēt, noskaidrot faktus, kas saistīti ar ES,
- sameklēt materiālus par Latvijas un ES attiecībām,
- sameklēt un sakārtot informāciju par noteiktu ES tēmu un problēmu,
- mērķgrupai integrēties ES vienotajā tirgū, tai skaitā palīdzēt atrast sadarbības partnerus tepat Igaunijas pierobežā

PIEDĀVĀS - izmantot grāmatu fondu, publikācijas, informatīvos materiālus, kuros pieejami izdevumi par ES struktūru, institūcijām, likumdošanu, ekonomiku un citiem ar ES saistītiem jautājumiem,
- izmantot interneta pakalpojumus, apmeklējot mājas lapas un datu bāzes, meklējot informāciju par ES.
- izmantot telefona/faksa doto iespēju komunicēt ar ES struktūrām un izmantot EUROPE DIRECT uzziņu centru 00 800 6 7 8 9 10 11
- izdotās info lapas par jaunāko saņemto informāciju informācijas punktā.

SNIEGS – skaidrojumus par Latvijas dalības ES ietekmi uz konkrētām dzīves jomām,
- skaidrojumus par ES terminiem, direktīvām, institūcijām,
- skaidrojumus kā darbojas ES, Eiropas Konstitūcijas, Kopienas u.c. institūcijas,
- informāciju par ES struktūrfondiem.

ORGANIZĒS – viktorīnas, konkursus, izstādes, lekcijas, tematiskus pasākumus, kuru mērķis vietējai sabiedrībai integrēties Eiropas Savienībā.