Staiceles bibliotēka - Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct StaicelēEIROPAS KOMISIJAS INFORMĀCIJAS PUNKTS
"EUROPE DIRECT" STAICELĒ

PUNKTA ATRAŠANĀS VIETA, KONTAKTINFORMĀCIJA

STAICELES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA,
PARKA IELA 2 STAICELE,
LIMBAŽU RAJ., LV - 4043

Tālr./ fakss: 64035396
E-pasts: edip@staicelesnovads.lv/2007_2012
Vadītāja : Rasma TAULAVIČUS

DARBA LAIKS
Darba dienās 10:00 - 18:00
Sestdienās (NO 1IX LĪDZ 31. V) 10:00 – 14:00

AKTUĀLI:


• Erudīcijas konkurss „es ES” Latvijas vidusskolēniem


• Jauna iespēja iedzivotājiem diskutēt par aktuālajiem ES jautājumiem
• Lisabonas (Reformu) līgums
• Eiropas Savienība no Romas līgumiem līdz šodienai (.pdf)

FOTOREPORTĀŽAS:


26.09.2008. Klāt Eiropas Valodu diena


18.08.2008. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas laukos


• 20.03.2008. Noslēdzies konkurss "Patērētāju tiesības"


• 04.03.2008. Izglītībai jākļūst par valsts un katra cilvēka prioritāti


• 06.02.2008. Leader+ aktivitātes Staicelē


• 18.01.2008. Leader+ aktivitātes Alojas novadā un Staicelē

• 12.12.2007. Ceļošana Eiropā no 21.decembra bez robežām
• 07.12.2007. Svētki čaklajiem lasītājiem - "Bērnu žūrija"
• 02.11.2007. Apgūstam prasmes piesaistīt Eiropas fondu naudu - Projektu rakstīšanas kursi
• 01.11.2007. Mini viktorīna ,,Ko es zinu par valodām Eiropā ?”
• 27.10.2007. Portugāle – vai tas ir tālu? Dzeja
• 20.09.2007. Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās radošā dienā Rīgā ,,ES māja atver durvis!”
• 26.04.2007. Diskusija "Eirodzīve - kāpēc? Salacgrīvā
• 14.03.2007. Izstādes Europe Direct informācijas punktā: "Vācijas prezidentūra ES" un "Jaunās ES dalībvalstis Bulgārija un Rumānija"
• 02.03.2007. Tikšanās ar EK pārstāvniecības Latvijā un ES Informācijas aģentūras pārstāvjiem
• 23.02.2007. Seminārs uzņēmējiem - Staiceliešus aicina apgūt Eiropas naudu
• 13.12.2006. Staicelē ciemojas Anna Žīgure un Juka Rislaki
• 07.12.2006. Tikšanās ar Valsts  aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras" pārstāvi Ansi Štālu
• 25.05.2006. Tematiskā pēcpusdiena "40 min. apkārt Eiropai


Faktu lapa (.pdf) >>>

Informācijas avoti par Eiropas Savienību >>>

 

 

Jaunumi Staiceles pilsētas bibliotēkas Eiroplauktā

     Ja Tu vēlies uzzināt par Eiropas Savienību, tad laipni aicinām ikvienu interesentu (skolēnu, studentu, uzņēmēju, pensionāru, bezdarbnieku u.c.) Eiropas Komisijas informācijas punktā Europe Direct Staicelē ,,Mēs Eiropā,, pilsētas bibliotēkas telpās.
     Punktā bez maksas palīdzēsim atrast nepieciešamo informāciju par ES gan internetā, gan grāmatās, publikācijās vai pa bezmaksas uzziņu tālruni.2008. gada novembrī saņemtās publikācijas par Eiropas Savienību:

Periodiskie izdevumi par ES:
-Eiroziņas (Saeimas Eiropas Savienības informācijas centra izdevums), 2008.gada 6.,13., 27. novembrī
-Latvija Eiropas Savienībā, Nr. 11 (Eiropas Savienības informācijas aģentūras izdevums)

Informatīvi materiāli:
-Eiropas Parlaments cīņā par Eiropas vērtībām( Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja izdevums, 2008)
- Videi nekaitīgi un konkurētspējīgi MVU (Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja izdevums, 2008)
-Leader+ Magazine, nr.9. Numura tēma: Leader+ mantojums (Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja izdevums, 2008)
-Pamatprasmes mūžizglītībai. Eiropas Pamatprincipu Kopums (Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja izdevums, 2008)
-Eiropas Ombuds. 2007. gada ziņojums. Kopsavilkums un statistika (Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja izdevums, 2008)

Informācija CD formātā:
-
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2008. gada 4., 7., 11., 14., 18., 21. novembris
- Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L&C maijs 2008 – oktobris 2008

Vēl plašāks informatīvo materiālu klāsts par Eiropas Savienību Staiceles pilsētas bibliotēkā novembrī ir saņemts angļu valodā.MĒRĶI


1. NODROŠINĀT VISAPTVEROŠU, PRECĪZU UN AKTUĀLU, KĀ ARĪ VIEGLI PIEEJAMU INFORMĀCIJU DAŽĀDĀM SABIEDRĪBAS GRUPĀM PAR LATVIJAS DALĪBU ES.
2. PASTIPRINĀT STARPRESORU UN STARPNOZARU SADARBĪBU, LAI VEIDOTU KOORDINĒTU ES INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANU LATVIJAS PIEROBEŽĀ.
3. DOT IESPĒJAS IEDZĪVOTĀJIEM IESAISTĪTIES DISKUSIJĀS PAR LATVIJAS DALĪBU ES.
4. NODROŠINOT ATGRIEZENISKO SAITI, VEICINĀT UN KOORDINĒT SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ, KAS SAISTĪTI AR LATVIJAS DALĪBU ES.PAKALPOJUMI

PALĪDZĒS - atrast ES oficiālos dokumentus,
- precizēt, noskaidrot faktus, kas saistīti ar ES,
- sameklēt materiālus par Latvijas un ES attiecībām,
- sameklēt un sakārtot informāciju par noteiktu ES tēmu un problēmu,
- mērķgrupai integrēties ES vienotajā tirgū, tai skaitā palīdzēt atrast sadarbības partnerus tepat Igaunijas pierobežā

PIEDĀVĀS - izmantot grāmatu fondu, publikācijas, informatīvos materiālus, kuros pieejami izdevumi par ES struktūru, institūcijām, likumdošanu, ekonomiku un citiem ar ES saistītiem jautājumiem,
- izmantot interneta pakalpojumus, apmeklējot mājas lapas un datu bāzes, meklējot informāciju par ES.
- izmantot telefona/faksa doto iespēju komunicēt ar ES struktūrām un izmantot EUROPE DIRECT uzziņu centru 00 800 6 7 8 9 10 11
- izdotās info lapas par jaunāko saņemto informāciju informācijas punktā.

SNIEGS – skaidrojumus par Latvijas dalības ES ietekmi uz konkrētām dzīves jomām,
- skaidrojumus par ES terminiem, direktīvām, institūcijām,
- skaidrojumus kā darbojas ES, Eiropas Konstitūcijas, Kopienas u.c. institūcijas,
- informāciju par ES struktūrfondiem.

ORGANIZĒS – viktorīnas, konkursus, izstādes, lekcijas, tematiskus pasākumus, kuru mērķis vietējai sabiedrībai integrēties Eiropas Savienībā.

EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS PUNKTU IZVEIDE LATVIJĀ

   EIROPAS KOMISIJA IR APSTIPRINĀJUSI DEVIŅU VIETĒJO UN REĢIONĀLO "EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS TĪKLU" UZTUROŠO STRUKTŪRU IZVEIDI LAIKA POSMĀ NO 2005. LĪDZ 2008.GADAM.

   "EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS TĪKLU" IZVEIDES MĒRĶIS IR RADĪT VAIRĀKUS, VISĀ VALSTĪ LĪDZSVAROTI IZVIETOTUS PUNKTUS, LAI VISIEM IEDZĪVOTĀJIEM GAN LAUKU, GAN PILSĒTU TERITORIJĀS BŪTU VIEGLI PIEEJAMA INFORMĀCIJA, PALĪDZĪBA UN ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM PAR EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) LIKUMDOŠANU, POLITIKU, PROGRAMMĀM UN FINANSĒJUMA IESPĒJĀM.

   EIROPAS KOMISIJA "EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS TĪKLU" LATVIJĀ DEVIŅU UZTUROŠO STRUKTŪRU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 2005.GADĀ APSTIPRINĀJA FINANSĒJUMU 144 000 EIRO APMĒRĀ. REZULTĀTĀ EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS PUNKTU STRUKTŪRĀM BŪS TIESĪBAS SAŅEMT IKGADĒJU EIROPAS KOMISIJAS DOTĀCIJU 12 - 24 TŪKSTOŠI EIRO APMĒRĀ INFORMĀCIJAS PUNKTU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI LAIKA POSMĀ NO 2005. LĪDZ 2008.GADAM IESKAITOT.

   ATBALSTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS "EUROPE DIRECT" INFORMĀCIJAS TĪKLA UZTUROŠO STRUKTŪRU IZVEIDEI:

Gulbenes bibliotēka

O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401, tel.: 4471459,
e-pasts: antra@gulbenesbiblioteka.lv

Jelgavas rajona padome

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 tel.: 3022751,
e-pasts: kristine@jrp.lv

Latvijas Universitāte

O.Kalpaka bulv. 4, Rīga, LV-1820, tel.: 7223984,
e-pasts: marite.savica@lu.lv

Līvānu fonds "Baltā māja"

Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316, tel.: 5381707,
e-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Rēzeknes rajona padome

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tel.: 4625011, 9407639, e-pasts: Inta.Rimsane@rdc.lv

Staiceles pilsētas dome

Lielā iela 7, Staicele, Limbažu raj., LV-4043, tel.: 4035396, 6432932, e-pasts: biblioteka@staicelesnovads.lv/2007_2012

Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja" Talsos

K.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201, tel.: 3291296, 9413728, e-pasts: eiromaja@apollo.lv

Valmieras bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, tel.: 4281445,
e-pasts: daiga.rokpelne@valmiera.lv

Ventspils bibliotēka

Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601, tel.: 3623598,
e-pasts: europedirect@ventspils.gov.lv

PARTNERI

   EUROPE DIRECT STAICELES INFORMĀCIJAS PUNKTS „MĒS EIROPĀ” REGULĀRI NODROŠINA AR PIEEJAMO INFORMĀCIJU PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN SADARBOJAS, RĪKOJOT KOPĪGUS INFORMATĪVUS PASĀKUMUS UN AKTIVITĀTES AR VISĀM SALACAS BASEINA BIBLIOTĒKAS APVIENĪBĀ „SALACAS BIBLIOTĒKAS „ ESOŠAJĀM BIBLIOTĒKĀM - SVĒTCIEMA, SALACGRĪVAS, AINAŽU, MĒRNIEKU, BURTNIEKU, VECATES, RAMATAS, SKAŅKALNES, MAZSALACAS BIBLIOTĒKĀM.Kopā ar sadarbības partneriem SO SBBA „Salacas bibliotēkas”PROJEKTA FINANSĒJUMS

EUROPE DIRECT STAICELES INFORMĀCIJAS PUNKTA „MĒS EIROPĀ” DARBĪBA TIEK NODROŠINĀTA PATEICOTIES EIROPAS KOMISIJAS FINANSIĀLI ATBALSTĪTAJAM STAICELES PILSĒTAS DOMES PROJEKTAM „STAICELES EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS PUNKTA „MĒS EIROPĀ” IZVEIDE.
EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS TĪKLU LATVIJĀ KOORDINĒ EIROPAS KOMISIJA LATVIJĀ.

PROJEKTA ADMINISTRATORS – SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS.

NODERĪGI INTERNTA RESURSI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Vispārīgi:

EUROPA Eiropas Savienības portāls. Pieejama dažāda veida informācija par Eiropas Savienību - aktualitātes, institūcijas, dokumenti, diskusijas u.tml.
Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
EUROPE DIRECT Interneta tīkls, kurā var iegūt tiešas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienību, tās darbu, institūcijām un politikām. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
EURES Eiropas darba mobilitātes portāls. Nodrošina informācijas iegūšanas iespējas par darba un mācību iespējām Eiropā. Pieejami dati par aktuālām tendencēm Eiropas darba tirgū atkarībā no valsts, apgabala un darbības nozares. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
Tava Eiropa Portāls "Tava Eiropa" sniedz personām un uzņēmumiem praktisku informāciju par viņu tiesībām un iespējām ES. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā.
Eiropas Konstitucionālais līgums Līgums par Konstitūciju Eiropai. Latviešu valodā
Eiropa un Mēs Radiožurnāls, kur diskutē par Baltijas valstu integrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā, analizē iestāšanās pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī Eiropas Savienības (ES) likumdošanu un politisko attīstību. Diskutē par Baltijas valstu nākotni un lomu kopīgajā Eiropā. Diskusijās piedalās eksperti, iestāšanās ES piekritēji un skeptiķi. Informācija par dažādām dzīves jomām. Saskarne latviešu valodā

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras:

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras Saskarne angļu valodā
Eiropas Komisija Saskarne dažādās ES oficiālajās valodās
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti Saskarne dažādās ES oficiālajās valodās
Eiropas Parlaments Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
Eiropas Savienības Padome Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
Eiropas Kopienu Tiesa Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
Eiropas Centrālā banka Saskarne angļu valodā
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā Aktualitātes, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Saskarnes valoda - angļu, krievu, latviešu

Eiropas Savienības finanses, struktūrfondi:

ES budžets Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
ES fondi Viss par ES struktūrfondiem. Latviešu valodā
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija ES finanšu atbalsts Latvijai. Saskarne angļu un latviešu valodās
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Valsts atbalsta programmas ar ES līdzfinansējumu. Saskarne angļu, krievu, vācu, latviešu valodās
Veiksmīgi projekti ES Struktūrfondu atbalstītie veiksmīgie projekti ES valstīs, t. sk. Latvijā. Saskarne angļu, vācu, franču valodās

Eiropas Savienība un Latvija. Valsts iestādes:

Saeima. Eiropas lietu komisija Oficiāla informācija par komisiju, komisijas sēdēm, likumdošana un dokumenti. Saskarne latviešu valodā
Saeimas ES informācijas centrs Atrodama informācija par aktualitātēm ES, informatīvā izdevuma Eiroziņas pilns teksts, galvenie tiesību akti, kas ir Latvijas un Eiropas attiecību pamatā, faktu lapas, kā arī saites, kur var meklēt informāciju par Eiropas Savienību. Saskarne latviešu valodā
Latvija Eiropā Valsts aģentūras "Eiropas Savienības informācijas aģentūra" interneta lapa. Izveidota, lai nodrošinātu sabiedrību ar pilnīgu, precīzu, aktuālu un viegli pieejamu informāciju par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. Saskarne angļu, krievu un latviešu valodās
Tulkošanas un terminoloģijas centrs Valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu tulkojumi. Saskarne angļu un latviešu valodās
Ārlietu ministrija Oficiāla informācija par Eiropas Savienību. Saskarne latviešu, angļu un krievu valodās

Eiropas Savienība un Latvija. Nevalstiskās un citas organizācijas:

Eiropas Kustība Latvijā Iespējams iegūt plašu informāciju par pašu organizāciju, tās darbību un aktualitātēm. Saskarne latviešu un angļu valodās
Klubs "Māja" Jaunatnes sabiedriskā organizācija, kas popularizē Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību, toleranci, un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni. Saskarne latviešu un angļu valodās
Klubs 415 Patriotisku, domājošu Latviešu jauniešu organizācija, kas iestājas pret Latvijas iesaistīšanu Eiropas Savienībā. Šajā lapā iegūstama informācija par kluba darbību (mērķiem, uzdevumiem u.tml.). Lasāmi raksti par dažādām tēmām. Saskarnes teksts latviešu un angļu valodās