Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Baznīca

Staiceles Ev. Lut. baznīca

Dievkalpojumi notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā 11:00   Staiceles (Rozēnu - Staiceles) ev. lut. baznīca atrodas Staicelē, Kalēju ielā, Salacas krastā netālu no papīrfabrikas.

   Celta 1930. gadā.

   Mācītājs Atis Bambāns (arī Alojas baznīcā). Mācītāja tel. 26162095.

   Draudzes priekšniece un svētdienas skolas vadītāja Baiba Eglīte.
      Rozēnu - Staiceles draudzē darbojas aptuveni 40 vietējo iedzīvotāju.

    Dievnams vairākas reizes cietis no vandaļu uzbrukumiem un zādzībām, bet draudze darbību nepārtrauca arī padomju gados. Tagad baznīca pakāpeniski tiek remontēta un sakārtota.

     2002.g. par saziedotajiem līdzekļiem svētnamam atjaunoja torni.

   2003. gadā galdniekmeistars Ziedonis Pelēkais izgatavojis jaunus dubultlogus, arī jauku svečturi, paliktņus, kur solu rindu galos novietot mazas eglītes un ārpusē draudzes ziņojumu dēli.

     Par pēdējo gadu aktivitātēm Staiceles baznīcā grāmatā „Staicele šūpolēs” raksta draudzes priekšniece un Svētdienas skolas skolotāja Baiba Eglīte: „2003. gada 22. jūnijā dievkalpojumā tiek iesvētīta jaunievēlētā draudzes padome. Tajā darbosies Baiba Eglīte, Jautrīte Pelēkā, Vizma Tenisone, Aina veise, Rudīte Virse, Erna Reide, Daila Graviņa, Aina Blicava.

     Šajā dievkalpojumā notiek arī brošūras „Staiceles ev. lut. baznīca 1932. – 2002” atklāšana. Piedalās goda viesi: pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis, domes sekretāre Ilga Šmite, bibliotēkas vadītāja Anita Strokša.
    Bukletā "Staiceles evaņģēliski luteriskā baznīca 1932 – 2002", kurā apkopota baznīcas vēsture. Bukletā izmantotas atmiņu liecības, materiāli no Rīgas Konsistorija arhīva, saglabātās fotogrāfijas. Šis ir radošo sieviešu kluba Stazele (vadītāja Anita Strokša), Rozēnu - Staiceles draudzes un Staiceles svētdienas skolas kopdarbs, kuram finansējumu ieguva Baltijas - ASV partnerattiecību fonda un Limbažu rajona padomes rīkotajā konkursā. Buklets ir pirmais pētījums un materiālu apkopojums, no kuriem lielu daļu savācis novadpētnieks Kārlis Kere.

     Ar 2002. gadu mūsu draudzes mācītājs ir Almārs Lavrentjevs. Viņš kalpo arī Alojas draudzē. Tādēļ abām draudzēm ir izveidojusies jauka sadarbība: draudžu kori apvienojas, kuplinot lielākos baznīcas svētkus, mācītāja ierosināti, katru vasaru braucam ekskursijā pa Latvijas baznīcām. Pēc šādām ekskursijām esam iedvesmas pilni darboties: kaut ko atjaunot, uzlabot savā baznīcā. Ziedonis Pelēkais izgatavoja otros logus, atjaunoja durvis, lielo svečturi, pārējie palīdzēja nokrāsot. 2003. gada kapu svētkos atzīmējām Staiceles kapsētas gadus. Par godu šim notikumam tiek atremontēta kapliča. Paldies par to Staiceles NKSU. Pēc gada no cilvēku ziedojumiem kapos tiek uzstādīts arī kapu zvans. 2005. gads iesākas ar brīnišķīgu vēsti ­­– Ziemassvētku apsveikumā no Vašingtonas latviešu draudzes saņem ziņu, ka mūsu draugi tālumā saziedojuši naudu baznīcas apkures sistēmas ierīkošanai. Arī Konsistorija piešķir naudu baznīcas siltināšanai. Tagad pirmie 7 soli, altāris, kancele, koristu un ērģelnieces vietas ir apsildāmas. Vēl par šiem līdzekļiem izremontējām sakristejas telpu un 2. stāva istabiņu, kurā notiek padomes sēdes un svētdienas skolas nodarbības. Tagad šīs telpas ir gaišas, siltas un mājīgas.

     Paldies Intaram Telšinskim, kurš visus darbus organizēja, un viņa brigāde to paveica.

     Pie draudzes aktīvi darbojas Svētdienas skolas bērni: 2 reizes mēnesī notiek nodarbības, apmeklējam sadraudzības pasākumus ar citām rajona Svētdienas skolām, katru vasaru braucam uz Vislatvijas Svētdienas skolu nometnēm. Esam bijuši nometnēs Ainažos, Lubānā, Jaunpiebalgā, Smiltenē.


Attēlā: Svētdienas skolu audzēkņi tiekas sadraudzības pasākumā Staiceles baznīcā

     2006. gada vasarā Staiceles bērniem bija jauka iespēja piedalīties atraktīvās nodarbībās, lai iepazītu senāko grāmatu – Bībeli. Šīs nodarbības varēja notikt, pateicoties EK informācijas punktam „Europe Direct” Staicelē „Mēs Eiropā” sadarbībai ar Rozēnu – Staiceles draudzi. Paldies projekta vadītājai Anitai Strokšai. Šī projekta ietvaros mūsu un Alojas draudzes pieaugušie un bērni devāmies arī uz Baznīcas dienām Alūksnē.


Attēlā: Atklājot atraktīvo nodarbību ciklu

     Mūsu baznīcā katru vasaru mācītājs veic iesvētes mācības un vasaras nogalē notiek iesvētības. Priecājamies par draudzes papildinājumu.

     Svētku dievkalpojumus ar dziesmām kuplina draudzes ansamblis, kuru vada Dzidra Roce. Jau 3 gadus ar skaistām dziesmām mūs priecē draudzes jaunieši Intars un Ieva. Mūsu baznīcā aktrise Kristīne Klētniece ar draugiem rādīja muzikālu uzvedumu „Ceļš uz Emavu”, ar savu ērģeļspēli un dziesmām iepriecināja Haralds Sīmanis. 2006. gada Lieldienās ar muzikālu uzvedumu „ Kā iegūt mūžīgo dzīvību...” pie mums viesojās koris „Vendene” no Cēsīm, bet nākamā gadā – koris „Sudrablāse” no Valmieras.


Attēlā: Noslēgums izrādei „Ceļš uz Emavu”

     Esam priecīgi un lepojamies, ka par mūsu draudzes ilggadējo priekšnieku, skaisto gleznu autoru un cilvēku, kas nosargāja Staiceles baznīcu bargajos okupācijas gados,- Kārli Keri, Latvijas Okupācijas muzeja biedrība uzņēmusi dokumentālo filmu „ Mīlestības altāra gleznotājs”, kuras pirmizrāde notika 2007. gada 16. februārī.


Attēlā: Kārlis Kere 85 gadu jubilejas reizē

     Lai mēs, tāpat kā šis vīrs, spētu patiesā mīlestībā un uzticībā kalpot Dievam un rūpēties par savu dievnamu!”
10.12.2010. No vēstures – par Staiceles baznīcu
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī