Staicele - Pasākumi - Alojas novada Sporta diena 2012

2012.gada 14. jūlijā plkst.9:30 Staicelē
Alojas novada sporta diena

  

Nolikumi

Makšķerēšanas sacensību nolikumsAlojas novada kausa šaušanā 2012 nolikums

LAIKS UN VIETA:
Sacensības tiek rīkotas 2 posmos.
1.posms
– 2012.gada 30.jūnijā Alojā, Alojas M/K šautuvē, „Reišmalīši”.
2.posms – 2012.gada 14.jūlijā Staicelē, Staiceles M/K šautuvē, „Pūcēs”.
Reģistrācija no plkst. 08:40 – 09:20. Sacensību sākums 09:30.
Sacensības rīko – Alojas Mednieku klubs un Staiceles Mednieku klubs.
Sacensības atbalsta - Alojas novada dome.

SACENSĪBU MĒRĶIS:
1. Iesaistīt pēc iespējas vairāk Alojas novada medniekus, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajās šaušanas sacensībās;
2. Noskaidrot labāko Alojas novada mednieku formējuma komandu un labākos individuālos šāvējus;

SACENSĪBU DALĪBNIEKI:
1. Sacensībās piedalās komandas no Alojas novada, mednieki un mednieku kolektīvi, kuri samaksājuši sacensību dalības maksu, apguvuši nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumiem;
2. Sacensībās dalībnieki piedalās individuālajā un komandas vērtējumā.
3. Komandu sastāvs – 3(trīs) cilvēki.
4. Dalībniekiem aizliegts piedalīties vairākās komandās vienlaicīgi.

IEROČI:
Gludstobra medību ieroči un tēmēšanas palīgierīces, kas tiek atļautas medībās pēc Latvijas likumdošanas, izņemot optiskos tēmēkļus, kuriem ir divi neatkarīgi regulējami tēmēšanas stabiņi.
Par dalībnieku drošības noteikumu zināšanu un prasmi rīkoties ar ieroci atbild sacensību dalībnieks, kas ir parakstījies šautuves reģistrācijas žurnālā.
Sacensībās var izmantot ieročus, kura kalibrs nav lielāks par 12.

MUNĪCIJA:
Lodes, izņemot apaļās un dzelzs(virpotās).

ŠAUŠANAS DISCIPLĪNA:
1. Skrejošā meža cūka.
35 m

ŠĀVIENU SKAITS:
· Disciplīnā pa skrejošo mežacūku 20 šāvieni (2 pamatsērijas ) + fināls.

SACENSĪBU PROGRAMMA:
1. Visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas,
2. Dalībnieku reģistrācijas laikā tiek izlozēti individuālo dalībnieku dalības numuri, ar kuriem dalībnieki startē šaušanas disciplīnās. Šaušanas kārtība notiek brīvā secībā ar pieteikšanos pie laukuma tiesneša.
3. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām, kas sacenšas kopējā konkurencē, atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā „skrejošā mežacūka 35m”

ŠAUŠANAS MĒRĶIS:
Skrejošā mežacūka: mērķis, uz kura attēlota ”mežacūka” . Mērķis CK36 – 12

VĒRTĒŠANA:
1. Komandas tiek vērtētas pēc komandas dalībnieku kopējo punktu summas;
2. Individuālajā vērtējumā pēc lielāko sašauto punktu summas .
3. Vienādu punktu gadījumā tiek pāršauta visa sērija „ pa skrejošo meža cūku”.
4. Pamatsacensību punkti tiek summēti pie fināla rezultāta finālistiem.
5. Kopējā konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas.
6. Pirmā posma punkti tiek summēti pie otrā posma rezultātiem.

FINĀLS:
1. Finālā piedalās 8(astoņi) visvairāk punktus ieguvušie dalībnieki.
2. Dalībnieki izpilda 10 (desmit) šāvienus – 1sēriju;
3. Mērķi tiek padoti 5(pieci) no kreisās un 5(pieci) no labās puses,
4. Sērijā pirmais šauj pēc pamatsacensībās iegūto punktu summas 8.šāvējs, u.t.t,.

APBALVOŠANA:
Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Alojas Novada kausiem, diplomiem, medaļām un balvām.

DALĪBAS MAKSA:
Dalības maksa par piedalīšanos sacensībās : 5Ls no dalībnieka.
Alojas posmā atsevišķa dalības maksa par piedalīšanos Alojas novada kausā netiek iekasēta.
Par komandas dalību atsevišķa maksa netiek iekasēta.
Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti sacensību organizēšanā.
Munīcija nav iekļauta dalības maksā.

PIETEIKUMI UN PROTESTI.
Pieteikumi komandām iesniedzami sacensību dienā līdz 09:10 Alojas M/K, un Staiceles M/K šautuvēs.
Tiesnešu kolēģija var pieprasīt sacensību dalībniekiem uzrādīt medību ieroču nēsāšanas un glabāšanas dokumentus.
Protestus rakstveidā pieņem iemaksājot 50LVL, ne vēlāk kā 10.minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas.
Ja protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja NĒ – nauda paliek sacensību balvu fondā.

INFORMĀCIJA.
Kontaktpersonas:
Alojā Aigars Rumbergs, mobilais tālrunis – 29455304, e – pasts leter@apollo.lv
Staicelē Modris Lilenblats, mobilais tālrunis – 29169273, e – pasts modrislilenblats@inbox.lv