Staicele - Pasākumi - Staiceles Vimba 2012

2012.gada 12.maijā no 6:00 Staicelē
Staiceles Vimba 2012 "Vīri copē!"Nolikums

Makšķerēšanas sacensības „Staiceles vimba 2012” 2012.gada 12.maijā

1. Sacensību organizatori un tiesneši:

1.1. Sacensības organizē Alojas novada domes Staiceles pilsētas pārvalde sadarbībā ar makšķernieku biedrību „Ūdensroze”.

1.2. Sacensību tiesneši: galvenais tiesnesis Agris Rubenis, tiesneši: Antis Bergs, Jānis Treijs, Indulis Graviņš, Udo Gustavsons.

2.Sacensību mērķis:

2.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu iedzīvotāju vidū kā aktīvu atpūtas veidu.

3.Sacensību vieta un laiks:

3.1. Sacensības notiek Salacas upes posmā II no Staiceles papīrfabrikas augstsprieguma līnijas līdz līnijai, kas robežojas ar Staiceles vidusskolu.

3.2. Sacensības notiek 2012.gada 12.maijā no plkst. 7:00 līdz 15:00.

3.3. Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2012.gada 12.maijā laikā no plkst. 6:00 līdz 6:30 pie Staiceles pilsētas estrādes.

Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par personīgo drošību sacensību laikā.

4.Sacensību dalībnieki:

4.1.Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs.

4.2.Sacensību dalībnieki tiek dalīti 2 kategorijās:

4.2.1. bērni līdz 16 gadu vecumam ieskaitot;

4.2.2. pieaugušie.

5.Dalībnieku reģistrācija:

2012. gada 12. maijā no plkst. 6:00 līdz 6:30 pie Staiceles estrādes.

6. Dalības maksa:

6.1. makšķernieku biedrības ’’Ūdensroze’’ biedri un jaunieši līdz 16 gadiem sacensībās piedalās bez maksas.

6.2. pārējiem sacensību dalībniekiem 5Ls.

7. Dalībnieku parāde 6:30.

8. Makšķerēšanas sektoru izloze:

8.1. tiek izlozēti makšķerēšanas sektori pieaugušajiem upes labajā krastā no papīra fabrikas augstsprieguma līnijas līdz gājēju tiltam un jauniešiem upes kreisajā krastā no gājēju tilta līdz vidusskolai.

9. Bērniem un jauniešiem sacensības notiek no plkst. 7:00 līdz 12:00.

10. Rezultātu vērtēšana notiek nosverot iegūtās zivis kopsvarā, kā arī atsevišķi vērtē lielāko vimbu, lai noskaidrotu ‘’Vimbu karaļa ieguvēju’’

11. Uzvarētāju noteikšana:

11.1 Katrā kategorijā tiek apbalvoti trīs sacensību dalībnieki, kuru noķerto zivju kopējais svars ir vislielākais, ja diviem vienāds svars, vērtē kam lielākas zivis.

11.2. Atsevišķi tiek apbalvots lielākās vimbas ieguvējs – „Vimbu karalis”.

11.3. Balvu fonds: diplomi, medaļas un balvas.

12. Uzvarētāju apbalvošana plkst. 16:00 Staiceles estrādē.

Sacensību galvenais tiesnesis: Agris Rubenis