Staicele - Pasākumi - Lielā talka

2012.gada 21.aprīlī Staiceles pilsētā, pagastā un visā Latvijā
Lielā talka21.aprīlī 9:00 Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus aktīvi piedalīties Lielajā Talkā 2012, kas vienlaikus notiks visā Latvijā, lai kopīgiem spēkiem sakoptu teritoriju!

Staicelē un Staiceles pagastā noteiktas šādas talkošanas vietas:

Teritorija gar Salacas upi;
Atkritumu savākšana ceļmalās;
Vīķu centrs un autobusu pietura;
Rozēnu centrs.

Pulcēšanās pie Staiceles TIC plkst.9:00. Līdzi ņemt darba rīkus!

www.talkas.lv

STAICELES VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVA TALKOŠANAS INFORMĀCIJA

2012. gada 19. aprīlī pēc stundām vai audzināšanas stundas laikā (no plkst. 11.40)
Informēt skolēnus un klases žurnālā parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu!
 

KLASE, AUDZIN.

TALKOŠANAS VIETAS

1.
(D.Priekule)

Ap internāta ēku un skolu, auto stāvvietas teritorija

2.
(B. Eglīte)

Teritorijas aiz skolas, sašķūrētā kalna apkārtne, ap kurtuvi un zēnu mājturības klasi

3.
(I. Neimane)

Lielie grāvji skolas ceļa abās pusēs līdz bumbai, skolas mežs ap futbola laukumiem

4.
(G. Vizule)

Ceļmalas no skolas lielās bumbas līdz ūdenstornim, gar un ap baznīcu, tur ieleja līdz fabrikai

5.
(V. Tiltiņa)

No skolas lielās bumbas abas ceļmalas līdz V.Tiltņas privātīpašuma ceļam

6.
(L.Priekule)

No SPF pāri gaisa tiltam, meža takas ap Mežbirža, ap angāriem līdz akai un tālāk taka gar dīķi caur mežu līdz Lielā ielai, grava un tās malas

7.
(I. Jurka)

Ceļmalas (mežmalas) no Tūrisma informācijas centra uz Vīķu pusi līdz Līkajai priedei

8.
(I.Konrāde)

No šosejas Līvānciema kopīgās teritorijas

9.
(L. Abendrote)

Mežs kreisajā ceļa pusē no angāriem līdz Represēto akmens, ceļmalas gar kapiem līdz pieturai Karogi, atpakaļ – šosejas abas malas līdz Zaļajai pieturai

10.
(E. Ozols)

Krauja – krasts pie internāta līdz parkam, teritorijas visapkārt gar lielā futbollaukuma žogu, parks, estrādes apkārtne un caur tuneli ceļmalas līdz Lielajai ielai

11.
(V. Brente)

Ap garāžām, Represēto akmens, ap stabiem zem stārķu ligzdas, mežmala un Nākotnes iela līdz Zaļajai pieturai, tās teritorija un atpakaļ ceļmalas līdz veikalam Selgas

12.
(V. Lūse)

Ap Stārķu muzeju, gar austuvi, mežmala un ceļmalas gar tradīciju namu līdz daudzdzīvokļu mājai Selgas un pļavmala pilsētas pusē (arī ap puķu dobi) un ieleja līdz veikalam Miks

Cienījamie vecāki!
Staiceles vidusskolas kolektīva ikgadējā pavasara TALKOŠANA (pilsētas un tās apkārtnes sakopšana) notiks š.g. 19. aprīlī, ceturtdien, (audzināšanas stundu laikā), iepriekš klases žurnālā parakstoties par drošības noteikumu ievērošanu. Lietus gadījumā notiks citā dienā. Tādēļ lūdzam atbalstīt pasākumu un sagādāt savam bērnam darba cimdus, ar veicamo klases audzinātāji iepazīstinās skolēnus, varat iesaistīties mūsu talkā arī JŪS! Paldies par sadarbību!
A. Rudzīte, direktora vietniece